Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

A.S.R.

Een nieuw gespreksplatform met chat UI

Image

Als een van de grootste en oudste verzerkeringsmaatschappijen van Nederland, prijst a.s.r. zichzelf als het gaat om eerlijkheid en betrouwbaarheid voor haar klanten. Dankzij de nauwe samenwerking met hun netwerk van onafhankelijke financiële adviseurs weet a.s.r. de behoeften van de klanten te beoordelen voordat ze de meest geschikte adviseurs en polissen aanbevelen. Op zoek naar een nieuwe, interactieve website om hun klanten nog beter te bedienen, werd Studio Dumbar (part of Dept) gevraagd om een online concept te ontwikkelen waarin het motto van de verzekeringsmaatschappij duidelijk wordt weerspiegeld: ‘helpen door te doen’.

Strategie

De operationele strategie is gebaseerd op vier hoofdprincipes: klantbelang centraal, discipline bij acceptatie en premiestelling, kostenbeheersing en behoud van een solide financieel kader. Deze principes vormen, samen met het motto ‘helpen door te doen’, de kern van ons strategische concept voor de website. Een cruciaal aspect van de strategie was onze beslissing om de nieuwe site volledig te baseren op een ‘smart chatbot’. Door dit als eerste organisatie in Nederland te introduceren benadrukken we het vooruitstrevende, onafhankelijke karakter van het merk.

Image

EEN PLATFORM DAT ZICH FOCUST OP BEHOEFTEN VAN BEZOEKERS

Design

Studio Dumbar was verantwoordelijk voor het conceptuele, interactieve en visuele design van de website. Het was een enorme taak om de site te bouwen en voor te bereiden om live te gaan. Hier was een gezamenlijke inspanning van diverse teams in het bedrijf vereist. Een belangrijk moment in het proces was het weghalen van de vele ingewikkelde navigaties, wat veelvoorkomend is op websites van grote bedrijven. We ontworpen een overzichtelijke website met een optimaal gebruiksgemak, waar de focus op de specifieke behoeften van de individuele bezoekers ligt. De door Live Presence ontworpen ‘smart chatbot’ verbetert zijn kennis over de industrie en de klant met iedere vraag die gesteld wordt.

Resultaten

Ondanks enkele tegenslagen in het begin, ontstond er snel een explosie aan positieve feedback van online bezoekers; de NPS klanttevredenheidsscore steeg met vijftig punten tot een recordhoogte. Het project transformeerde ook de focus van de organisatie. Zo schakelde het van een interne focus naar een meer klantgeleide focus – een voorbeeld dat sindsdien door vele bedrijven is gevolgd.

Image
Image

DEZE MENSEN WETEN ALLES VAN DIT PROJECT