ENGIE

Een splinternieuw sitecore platform

ENGIE, een services- en energiebedrijf, neemt graag de leiding wanneer het gaat om duurzame verandering. Bij DEPT® nemen we ook graag de leiding, maar dan op het gebied van digitale innovatie. Een perfecte match zou je denken? Inderdaad, we hebben dan ook samen iets moois weten neer te zetten: vier websites zijn samengevoegd tot één nieuw, alomvattend Sitecore platform.

Duurzaamheid in het DNA

Bij ENGIE zit duurzaamheid diep geworteld in het DNA. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met integrale duurzame gebiedsontwikkeling, de realisatie van energiezuinige slimme gebouwen en de opwekking en levering van groene energie. Hiermee kunnen we direct een bruggetje slaan naar het nieuwe Sitecore platform dat we voor ENGIE hebben gerealiseerd, waarin duurzaamheid ook een centraal thema bleek te zijn. Naast dat het belangrijk was dat het nieuwe platform het thema duurzaamheid goed naar voren zou brengen, zou de nieuwe website ENGIE in staat moeten stellen om de naamsbekendheid te vergroten en meer direct sales te genereren. We moesten ervoor gaan zorgen dat het platform meerdere doelgroepen aanspreekt en dat projecten het juiste podium krijgen. Bovenal zou het geheel zo toekomstbestendig moeten worden, dat het jaren mee kan gaan.

Technische uitdagingen

Om het nieuwe platform zo toekomstbestendig mogelijk te maken, was de eerste stap het samenbrengen van vier verschillende websites voor de verschillende bedrijfsonderdelen naar één alomvattend, nieuwe platform. Dit ging niet zo soepel als het klinkt: er kwamen nogal wat technische uitdagingen bij kijken. Vier websites staan gelijk aan een dijk van informatie en qua back-end een onuitputtelijke bron van code, integraties en functionaliteiten. Daarnaast was er ook een uitgebreide ‘Mijn ENGIE omgeving’. Over één ding hoefden we in ieder geval niet te veel na te denken: ENGIE maakte al gebruik van Sitecore als CMS-systeem en wilde dit graag blijven gebruiken. Dan was er nog de grote vraag: hoe brengen we deze complexe websites op een goede manier samen tot één alomvattend geheel? En hoe zorgen we ervoor dat we dit binnen een aantal maanden kunnen realiseren?

En nu we het toch over uitdagingen hebben: wat moest er gebeuren met de talloze kleinere websites en applicaties die ook gekoppeld zijn aan diezelfde omgeving? Als startpunt zijn we begonnen met het in kaart brengen van de applicaties, mijn omgevingen, websites en koppelingen waar we mee te maken hadden. Deze inventarisatie was de basis van de roadmap naar eind 2020.

Een nieuw Sitecore 9 platform

Zoals bij ieder project, moet te allen tijde het budget in ogenschouw worden genomen. Vanzelfsprekend heeft dit invloed op het technische gedeelte van een project. Vanuit deze optiek hebben we besloten om de voormalige website niet in zijn geheel te gaan migreren, maar om met een nieuwe, ‘schone’ versie van start te gaan. We besloten om het nieuwe platform te realiseren op de laatste versie van Sitecore 9. Maar, zoals je hoort is er een ‘maar’: de mijn omgeving bleek al snel te groot om binnen een beperkt tijdsbestek nieuw te bouwen. Van daaruit maakten we de keuze om deze mijn omgeving los te trekken van de rest van het platform en deze vervolgens één-op-één over te zetten naar de nieuwe Sitecore 9 omgeving. Hiermee ontstonden er drie projecten parallel aan elkaar: het bouwen van een nieuw Sitecore platform, het onderbrengen van de vier verschillende websites en de migratie van de mijn omgeving.

Aan de slag: de realisatie van een nieuw platform

Optimale inzet van Sitecore principles

Microsoft Azure

Search en 301 redirects

Klaar voor een digitale toekomst

In juli 2020 startten we met de bouw, in december van dat jaar werd het nieuwe platform gelanceerd. Er zijn vier websites samengevoegd, de mijn-omgeving is gemigreerd, alle kleinere websites hebben een plekje gekregen op de nieuwe website en alle relevante content is overgezet. ENGIE is klaar voor een nieuwe toekomst – een toekomst waarin de samenwerking met DEPT® voorlopig zal worden voortgezet.

ENGIE heeft ons laten weten de samenwerking tot dusver te beoordelen met een 8,0 +. Jasper Horst, Marketeer en Product Owner bij ENGIE, vertelt: “Dit project is van kop tot staart opgeleverd in 2020. Dat betekent dat tijdens de bouwfase er een lockdown van kracht was. Met een team van professionals van ENGIE en DEPT® zijn we tot dit mooie product gekomen. Door digitaal samen te werken en alles op alles te zetten, mogen we nu trots zijn op engie.nl.” Koen Schunselaar, Senior Program Manager bij DEPT®, voegt hieraan toe: “De samenwerking is binnen budget en deadline opgeleverd. Wat het extra knap maakt, is dat we dat nagenoeg remote hebben gedaan door de omstandigheden. Bij de start van het project waren er duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, wat heeft geleid tot een hele prettige samenwerking van twee kanten.”

Vragen?

Head of Engineering

Sandor Voordes

Ontdek meer

Volgende casestudy

Philips