Justdiggit

De strategie om Europa’s harten te vergroenen

De aarde warmt steeds meer op en droogt daardoor steeds verder uit. Om deze verwoestijning en klimaatverandering tegen te gaan moeten we de komende jaren actie ondernemen.

Justdiggit vergroent samen met boeren en lokale partijen droge grond in Afrika om deze weer vruchtbaar te maken. Met hun campagnes verspreiden ze bewustzijn over nature-based solution en roepen ze op tot actie: Dig in! Justdiggit zocht een manier om hun digitale marketingkanalen beter op elkaar aan te laten sluiten en hun community van groene donateurs verder uit te breiden.

Een wereldwijde regreening movement

Samen met boeren in Afrika graaft Justdiggit halvemaanvormige cirkels (ook wel “bunds” genoemd) in droge grond. Hier kan regenwater in worden opgevangen en dat zorgt ervoor dat de grond weer vruchtbaar en groen wordt binnen een jaar. Dat is niet alleen noodzakelijk voor lokale leefomstandigheden, maar ook voor de mens en natuur wereldwijd. Met klimaatverandering op het spel is dit een kans waar we als B-Corp organisatie graag een steentje bijdragen. 

De community van Justdiggit bestaat deels uit lokale partners en gemeenschappen die de grond vergroenen en donateurs en ambassadeurs die wereldwijd bewustwording creëren en financieel bijdragen aan deze oplossingen. Donateurs komen vooral uit Europese landen (zoals Nederland, het VK en Duitsland), waarvan donaties naar vergroeningsprojecten gaan. Om deze community op wereldwijde schaal uit te breiden en meer harten te vergroenen moest eerst bepaald worden waar de focus lag en hoe donateurs bereikt konden worden. Daarnaast moesten online marketingkanalen beter op elkaar aansluiten.

De strategie

Omdat media budgetten allemaal pro bono zijn en hierdoor beperkt, moesten keuzes worden gemaakt hoe het budget het beste kon worden ingezet. Zowel per kanaal als op landelijk niveau. Waar liggen de meeste kansen en hoe kan de community uitgebreid worden? 

Om de impact van de marketingcampagne te maximaliseren zijn vier fases opgezet:

  • Analyse marktaantrekkelijkheid
  • Analyse donatie en mediagedrag onder de doelgroep
  • Optimale mediamix op basis van (grant) mediabudgetten
  • Het effectief meten van de groei van een community

Onze aanpak

Doelgroep

Optimale mediamix

Meetbaarheid

Resultaten

We bundelden onze krachten met Justdiggit voor deze vergoeningsmissie. Na het uitrollen van de strategie zagen we een stijging in de performance van Justdiggit:

  • 16% groei in omzet uit donaties
  • 35% groei in sessies
  • Meer harten vergroend? Check!

Vragen?

Strategist, Digital Marketing NL

Max Reilman

Ontdek meer

Volgende casestudy

Edelweiss