Aegon

Een strategische, digitale transformatie

Verzekeraar Aegon gaat digitale transformatie allerminst uit de weg. Om de digitale ontwikkelingen naar een volgend niveau te tillen en de verdere ambities nadere invulling te geven, heeft Aegon gekozen voor DEPT® als strategisch partner en agency. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en hebben we invulling gegeven aan de opzet van een design system, is de interne mijn-omgeving volledig vernieuwd en wordt Aegon.nl in een nieuw jasje gestoken. Ook zijn beide teams onderling flink zijn geïntegreerd – er werken Depsters in zeven verschillende digitale Aegon teams. In deze digital teams dragen we op efficiënte wijze onze kennis over en stimuleren we Aegon telkens weer om net dat stapje extra te zetten. 

Een design system om mee te versnellen en vernieuwen

De dagelijkse gang van zaken versnellen en tegelijkertijd vernieuwingen doorvoeren wanneer de situatie daarom vraagt – dat staat centraal in de doelen van Aegon. De opzet van een design system – bestaande uit een verzameling van de beste principes, patronen en componenten binnen de organisatiewas dus een hele logische, eerste stap. Vanaf het eerste moment hebben we alle interne stakeholders zoveel mogelijk bij de vernieuwingen betrokken, terwijl we tegelijkertijd ook de snelheid erin hebben gehouden. Doordat developers elkaars code bijvoorbeeld veel makkelijker kunnen inzien en gebruiken, wordt het gehele developmentproces versneld. Op deze manier zijn we naar meerdere takken binnen de organisatie gaan kijken en hebben we de ‘taal’ die wordt gesproken binnen deze teams meer uniform gemaakt. Dit hebben we vastgelegd in een design system.   

Een minder complexe mijn omgeving

Voor een strategisch traject zoals bij Aegon begin je bij de basis, en de basis, dat zijn de werknemers. Met dit in het achterhoofd hebben we ons allereerst gericht op de mensen van Aegon. Het ‘Mijn Aegon’ team bleek op meerdere vlakken het meest complex in elkaar te zitten, wat de reden was om met dit team te starten. We hebben gekozen voor een minder complexe architectuur, minder afhankelijkheid van verschillende teams en hiermee meer verantwoordelijkheid binnen het team zelf. Doordat de lijntjes korter werden, kon er sneller geschakeld worden. 

Met hetzelfde team hebben we ons gebogen over de Aegon app.  Wat kan de app nu allemaal en wat moet er worden veranderd of toegevoegd om deze beter aan te laten sluiten op klantwensen? Van hieruit hebben we een nieuwe strategie voor de app opgezet, die nu meer leunt op bestaande omgevingen en kennis dan voorheen. Kortom: hetgeen Aegon in huis heeft, wordt nu optimaler ingezet en benut. 

Acquia als nieuw CMS-systeem

Momenteel zijn we voor Aegon druk bezig met de website aegon.nl, die zal worden gelanceerd op basis van een nieuw CMS-systeem, genaamd Acquia. Dit CMS-platform is gebouwd op Drupal met geavanceerde tools die betrokkenheid van begin tot eind stimuleren. “Dit CMS-systeem gaat zeven verschillende afdelingen ondersteunen; we zijn trots dat DEPT® de implementatie van dit nieuwe systeem van A tot Z mag begeleiden”, aldus Tessa Borgman, Project Manager bij DEPT®. 

Agile werken

Aegon en DEPT® hebben een unieke samenwerking. Het is een langdurig project waarbij veel Depsters op fulltime basis betrokken zijn en we binnen allerlei disciplines helpen. Daarnaast is het erg bewonderenswaardig hoe zo’n grote, complexe organisatie agile kan werken en openstaat voor verandering. Ook de komende periode blijven we Aegon ondersteunen – komt Aegon ergens niet uit, dan staan wij paraat. 

Vragen?

Managing Director Design & Technology

Rachid Lechheb

Ontdek meer

Volgende casestudy

ABN AMRO