The Good Company

We streven ernaar het beste agentschap voor de wereld te zijn dat we kunnen zijn.

Wij bouwen aan DEPT® met de ambitie om het beste digital agency te zijn dat we kunnen zijn, voor de wereld.

In de digitale wereld liggen oplossingen verscholen voor enkele van de grootste uitdagingen van de mensheid, zoals klimaatverandering, volksgezondheid, onderwijs, sociaal isolement en gemeenschapsvorming. Daarom zijn wij bij DEPT® vastberaden en gemotiveerd om samen beter te worden. We streven naar een positieve impact op onze medewerkers, klanten en de maatschappij als geheel.

We zijn er trots op dat we een gecertificeerde B Corp zijn. Deze certificering leidt onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en impact en verbindt ons met een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die streven naar een balans tussen doel en winst, met als doel een positieve invloed te hebben op de wereld.

Bovendien zijn we als DEPT® klimaatneutraal gecertificeerd, wat benadrukt dat we ons inzetten om onze CO2-uitstoot te meten, te verminderen, te beheren en te compenseren.

Ontdek meer over onze reis als B Corp.

Onze Impact

01 – Klimaat

Bij DEPT® begrijpen we dat het reduceren van CO2-uitstoot een enorme opgave is. Als wereldwijd bedrijf voelen we ons verplicht om snel en doelgericht actie te ondernemen. Daarom zijn we trots op onze klimaatneutrale certificering. Dit houdt in dat we niet alleen onze CO2-uitstoot meten en compenseren, maar ook wetenschappelijk onderbouwde doelen stellen om deze te verminderen.

Met onze Climate Neutral-certificering streven we ernaar om tegen 2030 onze Scope 1- en Scope 2-uitstoot met 50% te verminderen. Om dit doel te bereiken, werken we eraan om tegen het einde van 2025 90% van onze kantoren te voorzien van hernieuwbare energie. Hierbij geven we prioriteit aan energiebronnen met een minimale impact op het milieu.

Daarnaast zetten we ons in om onze Scope 3-emissies te verminderen. Dit doen we door jaar na jaar de uitstoot van zakenreizen te verminderen en door samen te werken met onze leveranciers om hen te helpen hun CO2-uitstoot te meten en te verminderen.

02 – Impactvol werk

We zijn ervan overtuigd dat de meest effectieve manier om verandering teweeg te brengen, is door samen te werken met onze klanten. Bij DEPT® streven we ernaar onze klanten te ondersteunen bij het verwezenlijken van fantastische prestaties, niet alleen voor hun merken, maar ook voor hun gemeenschappen, de samenleving en het milieu. We realiseren ons de enorme kans die ons werk biedt om een positieve impact op de wereld te hebben.

Daarom hebben we onszelf ten doel gesteld om tegen het einde van 2025 minstens 15% van onze totale omzet te genereren met impactvol werk. We zijn trots op de gestage vooruitgang die we hebben geboekt richting dit doel, van 8,6% in 2022 tot 11% in 2023.


03 – Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Bij DEPT® zijn we bevoorrecht om meer dan 100 nationaliteiten binnen onze organisatie te hebben. We streven ernaar een personeelsbestand en bedrijf te creëren dat inclusief is en een afspiegeling vormt van de gemeenschappen die we bedienen.

Onze inzet is gericht op het bevorderen van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie door verschillende acties:

  • Het verzamelen, analyseren en delen van gegevens over de samenstelling van ons personeelsbestand.
  • Het waarborgen dat onze wereldwijde procedures en beleidslijnen eerlijk zijn voor alle Depsters.
  • Het voorzien van onze teams en leiders van de benodigde vaardigheden om te leiden met DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusie) in gedachten.
  • Het bevorderen van een cultuur van inclusie door middel van communicatie, culturele initiatieven in onze kantoren en via onze Employee Resource Groups.

04 – Community

We hebben toegezegd 1% van onze winst te gebruiken om goede doelen te steunen via pro bono-werk en directe donaties. We zijn er trots op dat in 2023 2,8% van de winst is gedoneerd aan organisaties in nood, terwijl in 2022 dit percentage op 0,96 lag.

Daarnaast zetten we ons in voor ons jaarlijkse vrijwilligersevenement DEPT® Cares. Wat begon als een enkele dag van vrijwilligerswerk is nu uitgegroeid tot een maand lang waarin lokale teams over de hele wereld vrijwilligerswerk organiseren.

Meer

Bekijk alle insights

Vragen?

Global Head of Impact

Pooja Dindigal