Justdiggit

De kracht van technologie inzetten voor een goed doel

Wat krijg je als je digital en tech samenbrengt met een goed doel? Een digitale marketplace waar donateurs worden gekoppeld aan Afrikaanse boeren, die met de schep in de hand leven terugbrengen in onvruchtbare grond.

Het project

Klimaat is één van de grote thema’s van deze generatie. Vanuit dit besef traint Justdiggit mensen in gebieden waar droogte heerst om halvemaancirkels te graven waarin regenwater wordt opgevangen. Dit proces van ‘vergroening’ zorgt ervoor dat de grond binnen een jaar weer vruchtbaar wordt, iets wat van levensbelang is voor de lokale bevolking en waar, op grotere schaal, de hele wereld profijt van kan hebben.


Klimaat is één van de grote thema’s van deze generatie

Het verspreiden van kennis

Justdiggit richt zich op kennisoverdracht en wil locals in staat stellen dit werk zelf te doen en organiseren. Dat alles onder begeleiding van fundi’s, de lokale rangers. Om een blijvend effect te hebben op het klimaat moeten er zoveel mogelijk hectares grond vergroend worden, en dat kan een kleine organisatie als Justdiggit niet allemaal zelf doen. Het empoweren van de plaatselijke bevolking zien zij als de duurzame oplossing.

Aan DEPT® stelde Justdiggit de vraag: hoe kan technologie helpen onze doelen te verwezenlijken? Vanuit ‘DEPT® cares’, een broedplaats voor sociale en duurzame initiatieven binnen DEPT®, werd een team samengesteld dat hierop een antwoord zou gaan formuleren.

Marketplace

Als agency hebben we veel ervaring met marketplaces. Diensten die tech marketplaces gebruiken om mensen samen te brengen, zoals Deliveroo, Airbnb en Tinder, hebben de afgelopen jaren de wereld veranderd. ”Cutting out the middle man” is een bewezen formule en daarom vroeg het team zich af of en hoe ze voor Justdiggit vraag en aanbod samen konden brengen.

In een strategie- en designsprint ontwierp het team een platform waar boeren die in een kwalificerend gebied gaten willen graven gekoppeld worden aan mensen die ze willen sponsoren. Uit research bleek dat veel van de boeren in Afrikaanse dorpen goed connected zijn. Landlijnen en ADSL zijn daar compleet overgeslagen en ze regelen veel mobiel. Zo doet ruim 40% bevolking van Tanzania al haar banking via M-Pesa, wat neerkomt op 95 miljoen ‘mobile money transactions’ per maand.

De marketplace/app werkt als volgt:

  • Mensen in het Westen kunnen makkelijk geld doneren via Ideal.
  • Op de achtergrond draait een systeem dat de donaties automatisch koppelt aan alle boeren die in een kwalificerend gebied mogen en kunnen graven.
  • Zodra een gat gegraven is, wordt het vastgelegd met een foto. Die foto wordt goedgekeurd door een fundi, die als een soort opzichter fungeert, en vervolgens wordt de transactie gedaan.
  • De donateur krijgt de foto en het transactieoverzicht. Het graven van een gat kost €3,30, waarvan €2,02 naar de boer gaat. De rest van het geld gaat naar de aanschaf van zaadjes, het salaris van de fundi, transactiekosten en het beschermen van projectgebieden tegen overgrazing door vee. Het is een eerlijk systeem en bij uitstek een voorbeeld van cutting out the middle man, waarbij Justdiggit puur de facilitator is.

Heldere doelen

Uitdagingen in de echte wereld

Rabobank x Justdiggit

Resultaat

Alle projecten zijn bijzonder, maar sommige zijn net iets bijzonderder dan andere. Door gebruik te maken van digitale/tech expertise hebben Justdiggit en DEPT® een platform bedacht, ontwikkeld en getest dat een substantiële bijdrage zal leveren aan de vergroening van de aarde, en daarmee aan duurzaamheid. Een dergelijke marketplace is uniek binnen de wereld van NGO’s en een perfect voorbeeld van technologie die wordt ingezet om de wereld beter te maken door vraag en aanbod direct aan elkaar te koppelen, wat goed aansluit bij de behoefte van donateurs om grip te hebben op hun donatie. Door de lokale bevolking te enablen is het bovendien echt duurzaam ondernemen. Het is gezond ondernemerschap, dat niet blijft bij idealisme of liefdadigheid, want er wordt ook geld mee verdiend. Kortom, alle partijen worden er beter van.

Vragen?

Ontdek meer

Volgende casestudy

Weber