Energie & Nutsvoorzieningen

De wegen waarlangs energieleveranciers en nutsbedrijven zakendoen veranderen ingrijpend als gevolg van technologische innovaties.

Aanpak

Digitalisering zorgt voor een snelle transformatie in het produceren, transporteren en distribueren van energie. Zowel consumenten als bedrijven vragen om groene energie en verwachten gepersonaliseerde informatie om betere keuzes te maken. Om een passend antwoord te geven op deze nieuwe consumentenbehoeften, herdefiniëren energie- en nutsbedrijven hun klantrelaties. Klantverwachtingen spitsen zich toe op betrokkenheid en digitale ervaringen, maar ook op on-demand levering en slimme diensten die comfort en waardevolle inzichten bieden.

De energieconsument van morgen bedienen betekent nú de digitale transformatie versnellen

Dat vraagt om een digitale transformatie – niet meer, niet minder. Energiebedrijven staan voor de uitdaging om automatisering en machine learning te integreren in hun bedrijfsvoering door middel van innovaties als smart grids – netwerken met slimme meet- en regelsystemen – het Internet of Things en cloud computing. Het omarmen van digitale middelen vraagt om experimenteren en bouwen aan mogelijkheden waarbij de focus ligt op klantwaarde. Tijd dus voor een culturele verschuiving: van vasthouden aan de status quo naar een toekomst van permanente verandering.

Onze aanpak in de energie- en nutssector

We helpen onze klanten in de energie- en nutssector bij het ontwikkelen en versnellen van hun digitale business. Dat doen we als volgt:

  • Datagedreven inzichten. Het samenbrengen van data vanuit verschillende apparaten en platforms is essentieel om de customer journey en je bedrijfsprocessen volledig te doorgronden. We creëren direct toepasbare inzichten om de besluitvorming te verbeteren en risicofactoren en zwakke punten te minimaliseren.
  • Toepassing van toptechnologie. Innovaties bieden kansen voor nieuwe businessmodellen en klantrelaties. We ondersteunen je bij de selectie en implementatie van technologieën die het succes van je bedrijf vergroten. Dat doen we stapsgewijs, gericht op doelen voor zowel de korte als lange termijn.
  • Creatieve impact. Het leveren van meer klantwaarde vraagt om creativiteit en grensverleggende combinaties van data en technologie. Onze strategieën helpen bij het vergroten en versnellen van je creatieve impact.
  • Snelheid en wendbaarheid. Om de concurrentie voor te blijven en je marktaandeel te vergroten zijn snelheid en flexibiliteit beslissende factoren. Van productideeën tot klanttesten en de uitrol via al je kanalen, we versnellen en optimaliseren de schaalbaarheid.
  • Het juiste team voor succesvolle resultaten. Onze specialisten verbinden zich aan de groeiambities van je onderneming. Dat doen ze in-house, als lid van je projectteam, als freelancer of op locatie. We helpen bij de samenstelling van het juiste team voor succesvolle resultaten.
  • We realiseren duurzame groei. We geloven in duurzame klantrelaties als voorwaarde voor blijvende wederzijdse betrokkenheid.

Our Clients

We value a great working relationship with our clients above all else. It’s why many of them have worked with us for years as their trusted partner.

Insights

All articles

Vragen?

Operations Director

Sarah Wubben

Industries

All Industries