Publieke sector & Non-profit

De publieke sector en non-profitorganisaties werken typisch met beperkte middelen, maar hebben nog steeds behoefte aan het volledige arsenaal van marketing- en communicatieactiviteiten.

Onze aanpak 

De digitale transformatie resulteert in interactie die doelmatiger en persoonlijker is en minder kost dan de inzet van offline middelen. Trends en innovaties, zoals crowdfunding, voice search, AI-gedreven datatoepassingen en het Internet of Things, veroorzaken een kentering in de manier waarop overheden en ngo’s opereren. Veranderingen zijn in deze sectoren echter niet gerelateerd aan producten of diensten. Van overheden verwachten we snelheid en transparantie en dankzij digitalisering staan er nu abstracte concepten als smart cities op de agenda. Goede doelen staan voor de uitdaging hun donaties en drijfveren beter inzichtelijk te maken.


Betrokkenheid die op het juiste moment voor de juiste doelgroep relevant is

Om de werkwijze en –cultuur blijvend te veranderen is er meer nodig dan een gelikte YouTube-video of een nieuw social media-kanaal. Voorop staat de creatie van consistente, persoonlijke communicatiekanalen rond kwesties die er voor diverse doelgroepen écht toe doen. In plaats van procesgestuurd en inside-out verschuift de focus naar klantgericht en outside-in. Elk contactmoment moet een doel en betekenis hebben. Om het publiek beter op diensten en doelen aan te sluiten, is een holistische, van de grond af geïnitieerde digitale transformatie nodig.

De werkwijze van dept in de publieke sector & non-profit

In de afgelopen 20 jaar hebben we veel van onze klanten uit de publieke sector en non-profitorganisaties geholpen bij het ontwikkelen en versnellen van hun digitale business. Dat doen we zo:

  • Meer inzicht in data. We willen op het juiste moment de juiste mensen bereiken via de juiste kanalen en met het juiste verhaal. Om dit te bereiken maken we intensief gebruik van data. Zo leren we wat doelgroepen beweegt en leggen we de basis voor efficiënte, gepersonaliseerde communicatie.
  • De beste klantbeleving. Door gebruik te maken van de meest recente innovaties en digitale technologieën, verbeteren we hoe je organisatie opereert, stimuleren we groei en versterken we de klantenservice.
  • Creativiteit ontmoet strategie. De publieke sector en non-profitorganisaties verdienen hun eigen benadering. De nadruk ligt niet op business maar op mensen. Strategieën waarin inhoud en creativiteit samengaan, zorgen voor relevantie en de persoonlijke touch.
  • Wendbaarheid in een veranderende wereld. Agile werkprocessen zijn kenmerkend voor wat we doen en maken. Resultaat: de flexibiliteit om snel en op elk gewenst moment op- of af te schalen en mee te bewegen met trends in de markt en de technologie.
  • Wij werken samen. Samenwerking is de enige weg voorwaarts. Om wat voor project het ook gaat, we brengen de beste mensen samen en sturen met een scherp oog voor de kosten op kwaliteit en planning.
  • Klaar voor morgen. We geloven in duurzame klantrelaties, gebaseerd op wederzijdse betrokkenheid en openheid. Zo bieden we continue hoogwaardige dienstverlening.

De publieke sector en non-profitorganisaties werken typisch met beperkte middelen, maar hebben nog steeds behoefte aan het volledige arsenaal van marketing- en communicatieactiviteiten.

Van Gogh Museum

Website van Gogh Museum digitale totaalbeleving voor iedereen

Justdiggit

De kracht van technologie inzetten voor een goed doel

Our Clients

We value a great working relationship with our clients above all else. It’s why many of them have worked with us for years as their trusted partner.

Insights

All articles

Vragen?

Managing Director Design & Technology

Rachid Lechheb

Industries

All Industries