Jotun

En kompleks flersproget, multisite-migration til Optimizely

1 Image Full bleed@1

Jotun er en global producent af maling med hovedkvarter i Norge med repræsentation i mere end 100 lande og speciale i maling til interiør, både, beskyttelse og pulverlakering. Med mere end 38 fabrikker og 67 firmaer på verdensplan har Jotun en omsætning på 17,2 milliarder kroner. Virksomheden bad DEPT® om hjælp til valg af CMS og migrering af alle 91 variationer af dens B2B og B2C-hjemmesider, der tilsammen tæller mere end 60,000 sider, til en ny Optimizely-løsning.

6 Desktop@1

Udfordringens omfang

Som en global producent af malerprodukter til både industri og private kunder, har Jotun separate B2B og B2C-hjemmesider med vidt forskellige formål og behov. Det primære formål med sitet til private kunder er at inspirere kunderne og fremme efterspørgslen i butikkerne gennem smukke billeder, interaktive løsninger og designidéer, der understøttes af praktisk rådgivning som produktinformation og vejledninger.

Jotuns B2B-site fungerer som en kundeportal, hvor forhandlere og distributører kan logge på for at få adgang til skræddersyede værktøjer, produkter og teknisk information for at udvide deres kendskab til Jotuns produkter og accelerere deres egen forretning. Produkter, værktøjer og andet indhold vises dynamisk for de individuelle brugere, så det er relevant for deres branche, side om side med personaliserede beskeder og kontoinformation.

Målet for projektet var at finde en ny teknologiløsning og migrere samtlige 91 (et stadigt stigende tal) lande- og sprogversioner af B2C- og B2B-siderne inden for 12 måneder.

2 Image Mobile@1

En fremtidssikret løsning

Med en bred vifte af krav og fremtidsplaner at tage højde for havde Jotun brug for at migrere til en alsidig og fremtidssikret løsning. Efter en grundig analyse af virksomhedens eksisterende og fremtidige krav samt en dybdegående sammenligning af platforme og en gennemgang af proof of concept identificerede Jotun Optimizely som den rette platform til deres behov.

Mens de eksisterende B2B- og B2C-platforme var blevet bygget på CMS’et SDL Tridion, kunne Optimizelys DXP (digital experience platform) tilbyde fleksibiliteten og muligheden for at fremme deres digitale muligheder i fremtiden.

Udover at give en forbedret oplevelse for CMS-redaktører tilbyder DXP’en gode muligheder, inden for content og e-handel, som Jotun-teamet kan basere fremtidige website-forbedringer på. Platformen håndterer også flere hjemmesider og sprog med lethed og stiller en række hosting-muligheder til rådighed, blandt andet en fuldt administreret cloud-løsning med Microsoft Azure for at minimere den tid, det kræver af de interne IT-teams overhead.

3 Desktop Angle@1

Discovery-fasen

DEPT® har samarbejdet med Jotun siden 2016 for at bygge virksomhedens eksisterende platforme og har derigennem opbygget en forståelse for virksomhedens kompleksitet og forretningsmål. DEPT® er desuden ekspert i at udvikle store content management-løsninger og er derfor ikke bare rustet godt til at rådgive Jotun om deres valg af CMS men også til at administrere den komplekse migration.

Selv om DEPT® allerede havde kendskab til Jotuns digitale drift, var discovery-fasen afgørende for til fulde at forstå det eksisterende landskab, de digitale redaktørers behov og de ikke-funktionelle krav samt identificere den teknologiarkitektur og de integrationer, det nye setup vil kræve.

Henover en række workshops gennemførte vi en audit af de forskellige sider og komponenter for at forstå og dokumentere samtlige skabeloner, egenskaber og funktioner. Det dannede grundlaget for de nye tekniske krav, da det hjalp os forstå, hvor og hvor ofte de enkelte komponenter blev brugt på tværs af siderne.

Vi gennemgik SEO for at udvikle en konkret migrationsstrategi, der sikrede, at ingen viden gik tabt, såvel som analyser for at forstå kravene til de nye sider og sikre, at alle sider blev tagget korrekt, før de gik live. Vi afholdt desuden fokusgrupper med slutbrugerne, så vi kunne genskabe de elementer, de kunne lide ved det eksisterende setup, og udbedre de elementer, der frustrerede dem.

8 Image Full bleed@1

En fleksibel teknisk løsning

Efter den eksisterende løsning og de fremtidige behov var blevet gennemgået grundigt i discovery-fasen, kunne Depts tekniske eksperter udtænke en optimal arkitektur, der kunne møde alle sikkerheds- og ikke-funktionelle krav: En specifikation, der gennemgik samtlige elementer såvel som den overordnede tekniske tilgang.

Projektet blev i nogen grad forenklet af det faktum, at vi først havde udfærdiget både B2B- og B2C-løsningerne med headless arkitektur ved at gøre brug af React.JS til front-end og SDL Tridion til back-end. Ved at skille front-end og back-end ad på denne måde kunne vi fortsætte med CMS-migrationen med minimalt arbejde på React-applikationen og integrere Optimizely via et abstraheret API-lag.

Maksimering af funktionalitet

01 Adgang og personalisering

02 Optimizely Find

03 Kombinationen af content og e-handel

5 Image Mobile@1

Kompeks content-migration

Gennem Depts dybdegående tilgang til discovery-fasen, hvor vores content-specialister havde direkte adgang til det eksisterende CMS, gennemførte visuelle evalueringer og diskuterede behov med Jotuns content-redaktørerne, fik teamet en god fornemmelse af Jotuns content-behov for at udvikle en effektiv migrationsplan.

Da det blev tid til at tackle hovedopgaven – content-migrationen – var en af de centrale udfordringer, som vi identificerede i discovery-fasen, at SDL Tridion er et komponent-baseret system, der giver redaktører mulighed for at bygge sider af en række komponenter, mens Optimizely er en side-baseret løsning, hvor redaktører kan tilføje eller tilrette content ud fra sideskabeloner, der er defineret på forhånd.

Content-migration er i forvejen den mest risikofyldte fase og en af de faser, der med størst sandsynlighed vil skabe forsinkelser – i særdeleshed når antallet af sider er så stort, som det er tilfældet for Jotun. Men i dette tilfælde var udfordringen ekstra stor, da regionale hjemmesider ofte bruger helt andre layouts til samme sidetype som det globale site, hvilket betyder, at det er stort set umuligt at automatisere sidemigration uden store fejl.

Gennem en række content-revisioner identificerede vores specialister mere end 35 sideskabeloner og over 100 komponenter, der var blevet brugt uden standardisering på tværs af forskellige markeder. For at sikre effektiv migration af de 35 skabeloner på tværs af alle sider, startede vi med at implementere et niveauinddelingssystem for at rangere siderne efter værdi, og dermed også risiko, afhængig af hvor fremtrædende og strukturelt kompleks den enkelte side var.

Herefter kunne vi identificere de ni sideformater, der blev brugt mest konsistent på tværs af langt de fleste af de 60.000 sider, hvor vi kunne anvende automatiserede scripts til at teste for variationer i sidestruktur og migrere siderne med lav risiko. De omtrent 800 resterende sider med højere risiko blev gennemgået manuelt og migreret af DEPT® og Jotuns content-redaktører.

DEPT® indgik hurtigt i Jotuns content management- og marketingteam. Vores specialister afholdt mere end 20 træningssessioner for Jotuns contentredaktører på de regionale kontorer rundt om i verden for at sikre en nem overgang til det nye CMS.

Resultater

DEPT® er stolte af den rolle, vi har spillet i Jotuns digitale rejse. Efter en succesfuld migration af samtlige 91 hjemmesider og 60.000 sider fra SDL Tridion til Optimizely er Jotuns nye digitale arkitektur mere effektiv og effektfuld for eksterne såvel som interne brugere. En højere grad af standardisering på tværs af hjemmesider styrker brandet, og der er nu lagt et fundament for fremskyndingen af Jotuns digitale aktiviteter i månederne og årene forude.

Spørgsmål?

Managing Director

Jonas Roland Therkildsen

Discover more

Jungheinrich

The correct spare part in seconds

Jungheinrich 02 1

Jungheinrich AG is a Hamburg-based family business that is characterised by a high degree of innovation, automation and digitalisation. With over 18,000 employees and more than 3.8 billion euros in sales, Jungheinrich AG is one of the world’s leading solution providers for intralogistics. The digitisation of the industry is also presenting Jungheinrich with new challenges, especially in the important area of spare parts sales.

Jungheinrich 02A

The solution

Customers must be able to find the exact products relevant to them out of almost a million. A milestone in this process was not only making the spare parts product portfolio available online, but also to guide customers to the right product.

For this reason, the company commissioned DEPT® to develop a B2B platform for spare parts and integrate it seamlessly into the existing system landscape.

Jungheinrich 04

User Experience Highlight: Spare Parts Finder

For the implementation of the platform, it was important to design an entry point to the shop that was geared towards the customer, with a clear focus on the user experience. For this purpose, Jungheinrich introduced and finally implemented a design for the current spare parts finder. Customers can use this spare parts finder to search specifically for relevant spare parts for their equipment, thereby saving time and effort. In addition, extensive automatic systems were developed that regularly remind Jungheinrich customers to order the necessary spare parts for their trucks. Jungheinrich is thus moving away from traditional after-sales distribution channels via call centres or fax towards a future-oriented sales solution.

In addition to the spare parts finder, DEPT® has also developed a comprehensive rights & roles management system. Purchasing lists, budgets and rights of individual customer employees can be managed in their accounts.

Price updates in real time with SAP

The project was implemented by more than twenty employees over a total of seven months. The good cooperation within the individual teams deserves a special mention, which were made up of employees from both DEPT® and Jungheinrich. It was only in this way that the complex integration of the shop solution into Jungheinrich’s system architecture could be guaranteed without errors. By connecting the spare parts shop to SAP, the prices of the spare parts can be accessed in real time and displayed individually for each customer. Several million data records were imported into the spare parts shop to ensure optimal usability of the spare parts finder.

We took a big step towards a modern infrastructure and a customer-centric after-sales business. DEPT® understood what we had envisioned and where we wanted to go right from the beginning.

Roll-out in 40 countries with Microsoft Azure

Since June 2020, Jungheinrich’s new digital infrastructure has been accessible in 40 countries and 26 different languages. As is customary in B2B shops, Jungheinrich first checks the registrations. The connection to Microsoft Azure AD authentication ensures that there has been no unauthorised access to the shop. DEPT® also ensured that the authentication was seamlessly integrated into the Spryker environment.

Questions?

Managing Director

Oliver Cloppenburg

Questions?

Discover more

ERIKS

The foundation for a worldwide platform

Eriks construction

ERIKS is an international industrial service provider that supplies components for machines and other technical and logistics services. With more than 350 branches, 7,500 employees and activities in 21 countries, ERIKS ensures that products, processes and results improve with their services. This internationally-oriented character emerged the need for an internationally centralised content management system. DEPT® worked with ERIKS in both the implementation and optimisation of Adobe Experience Manager (AEM) and Analytics.

Eriks Case 3

Optimisation of the user journey

Last year, AEM and Analytics were installed to set up an international centralised content management system, which can be used by the various branches across 21 countries. The goal of the new platform is to improve the user journey for prospects as well as new and old customers. One of the most important requirements stemming from ERIKS was the creation of a component library, which realises the reuse of components for the various branches. With local variations in the service and product portfolio, it is important that the CMS system offers flexible organisation and provides all the required functionalities. In addition, the content should be easy to manage.

Picture 1

Lead generation because of CTA’s and Live chat

We realised this by becoming ERIKS’ implementation partner and consequently setting the foundations for a worldwide platform. This includes the integration of IBM Websphere Commerce with AEM. The marketing functionalities in AEM improve the shop experience for existing customers; for new customers and prospects, the focus lays primarily in highlighting services and products and the provision of information around them. We have implemented call-to-actions, a Live Chat functionality, contact forms and an intuitive location finder to improve lead generation via the digital channels.

Results

Currently, the platforms are being rolled out across the different countries and language areas. Because of the knowledge that ERIKS employees obtained after a training from DEPT®, they are more able to control over regional content and automated translations. And because of improved CTAs and an increased customer experience, a higher conversion rate via ERIKS’ digital channels is expected.

Experience the website

Questions?

Director Transformation & Global head of Adobe Practice & CoE

Anthony van de Veen

Discover more

Johnson Matthey

A site rebuild for the leaders in eco tech

Image Full bleed 3

With a revenue in excess of £14.2 billion, Johnson Matthey (JM) is a global leader in sustainable technologies. JM has been a leader in its field for over 200 years, applying unrivalled scientific expertise to enable cleaner air, improved health, and the more efficient use of our planet’s natural resources.

Desktop Angle 2

Digital transformation

JM’s focus has always been to work closely with its customers and develop tailored solutions for them. As traffic to its website organically increased over the years, JM realised a need to futurise its digital presence. DEPT® was chosen by JM to assist with digital transformation, starting with a rebuild of the website. DEPT® was tasked with the design and build of a new, visually engaging site, centralised onto a new content management system, Sitecore.

The build for the website was exclusively implemented by DEPT® including UX design, front and back end development, quality assurance, hosting setup and digital operations support.

Embracing digital agility to create advantage

Image Split

Merging onto one global platform

With operations in over 30 markets and many websites offering multiple products and services, JM’s digital estate was decentralised and disparate. With a business focus on adopting a digital-first approach, a centralised content management system for all of their products, services, markets and languages was needed.

The main goal of this stage of the digital roadmap was to merge all websites onto one global platform with a customer-centric approach, while reinforcing the brand message throughout the website.

Desktop

Selecting the right technology platform

The Sitecore Experience Platform has the ability to host multiple websites and centralise multi-language brand sites onto a single platform, so was an ideal technology fit for JM’s needs.

DEPT® conducted a Sitecore audit to provide expert insight on the functionality available, and how best to utilise the features. With Sitecore, JM is able to create powerful personalisation options, gather insightful customer intelligence and analytics, save time with its easy to use in-page content editor, and maximise the conversion improvements from A/B testing.

As Gold partners, DEPT®’s large team of developers have a wealth of experience to help JM maximise the benefits of the Sitecore Experience Platform.


Image Full bleed 1

A personalised experience

During DEPT®’s initial analysis of the sites, it became clear that it was very difficult for JM to identify and differentiate the user groups. As such, all users are being treated the same and JM was unable to serve relevant content based on their intent.

With that in mind, the site has been built with future personalisation in mind. During future phases of the digital roadmap, the plan is to create multiple versions of templates based on key personas. This will enable JM to serve alternated versions of the site to returning visitors who match specific persona behaviour. For example, a user who has visited the careers page will be shown the latest job vacancies on their return to the site. Personalisation will need to be scalable and extensible, so that JM can learn more about the visitor’s profile and needs during each visit to help further personalise the messaging.

Mobile x 5

Ongoing support from DOS

DEPT®’s DOS (Digital Operations Support) team works with Johnson Matthey on a daily basis to ensure that its site is consistently monitored, maintained and improved.  The DOS team ensures that the site is always operational, and undertake small projects and functional improvements that require a quick turnaround. For example, when the DOS team took over the maintenance of the site, their main focus was on improving SEO. They worked tirelessly on over 10,000 redirects from 7 different websites in the space of just three months.

The DOS team enables quick results. For any improvements or updates, deployment to the live environment takes no more than two hours. By partnering with DEPT® in this way, JM is able to save time, money and resource on lengthy development cycles.

A digital-future

The matthey.com website rebuild was a huge success. The centralised CMS has provided JM with more control of its digital presence, and the new site has increased brand exposure and awareness of it products and services.

JM treated digital delivery as a requirement for the business and understood that its people and processes were key throughout the transformation. Most of all, it recognised the need for digital growth. DEPT® continues to support and maintain a strong connection with Johnson Matthey in a seamless, well-organised and effortless relationship.

Questions?

Client Development Director

Paul Thomas

Discover more

Element Materials Technology

A hub to showcase rich, informative content

Element Materials Technology Full bleed 1

Element Materials Technology is the recognised leader in materials testing and product qualification testing to the aerospace, oil, gas and transportation sectors. They wanted to create a content hub to showcase rich, informative content in a searchable hub, confirming confidence in the Element brand as being the market and thought leaders in their select industries.

Desktop 2 1

A knowledge base

A marketing engagement and sales tool, the content hub needed to be aimed at encouraging users to proceed with quote requests and data capture, through powerful onward journeys via select content. It also needed to act as a knowledge base for new and existing employees.

Element Materials Technology Image Mobile 1

Mobile-responsive and in keeping with corporate branding

Discovery focus

The content hub would be used to publish a wide range of content coming from a lot of different places, in addition to showcasing the skills of Element’s experts.

Element is an acquisitive business, so the solution needed to be able to incorporate additional sites in the future, with SEO being a key consideration. In-line with the new website, which DEPT® designed and built for the organisation, the content hub needed to be mobile-responsive and in keeping with corporate branding.

DEPT® delivered the discovery phase, UX, design and development of Element’s content hub. This included: definition and success criteria definition; landscape analysis; definition of a digital measurement framework; full content audit; definition of the filtering system; wireframes and taxonomy; interactive design; front-end and back-end development.

Element Materials Technology Desktop Angle 6

Responsive and adaptable

DEPT® developed ‘Nucleus’ – a responsive, adaptable and easy-to-update content hub. Nucleus acts as a hub for content articles, case studies, infographics, whitepapers and technical guides, to help increase lead generation and support sales nurturing.

High value content is gated with some elements of basic data capture. Articles in the content hub are searchable and include the ability to show related content. A taxonomy has been designed, agreed and implemented, and the onward journey and brand substantiation has been considered.

The solution we delivered has helped to establish Element as the go-to place for information on materials testing and establish them as the industry leader.

Element Materials Technology Full bleed 2

Key benefits

  • The content hub provides Element with additional control of the user experience and customer journey, ensuring relevant content is easily accessible to encourage engagement and, ultimately, lead generation.
  • Element is a unique organisation with a vast range of expertise. Nucleus has enabled the organisation to showcase this knowledge through engaging and authoritative content, helping to position them as thought leaders.
  • From an employee perspective, Nucleus provides a central hub of home-grown information and knowledge of actual practice methods in real time. Digital media is helping to bring the organisation closer together and more aligned across its 61 labs in Europe and the USA. It is expected that the Content Hub will also help to attract like-minded future employees.
  • The mobile-responsive hub is easy to navigate and visually in-keeping with Element’s branding. Going forward, Element will be able to measure the site’s performance against the Digital Measurement Framework Building Blocks defined, including analytics reviews to help steer future marketing decision-making.

Questions?

Client Development Director

Paul Thomas

Discover more

Dansk Industri

Nyt design til et B2B-website, der betjener over 17.500 virksomheder

1600px COLOURBOX51560159

Virksomheder er en af drivkræfterne i samfundet og er vigtige i forhold til at vedligeholde et samfunds succes og velstand. Dansk Industri (DI) repræsenterer forretningslivets stemme i Danmark. Det er Danmarks største erhvervsorganisation, der repræsenterer over 17.500 virksomheder både lokalt og i udlandet. Virksomhedens tidligere website var dog blevet forældet og indholdstungt, så de bad DEPT® om hjælp til at give deres website og B2B-portal nyt design og ny opbygning.

Styrkelse af virksomhedens digitale modenhed

Som den forretningsmæssige stemme for danske virksomheder var DI involveret i en lang række aspekter. DI står for alt fra forhandling af kollektive aftaler med fagforeninger til forbedring af forretningsregler på lokalt og internationalt niveau og er den største arbejdsgiverorganisation i landet. Deres website er en vigtig informationskilde for medarbejdere, virksomheder og politikere. Men det tidligere website er blevet forældet, og den manglende prioritering i navigationssystemet betød, at brugerne ikke nemt kunne finde den information, de var på udkig efter. Så den danske virksomhed kontaktede DEPT® og bad os om at hjælpe deres digitale modenhed på vej ved at give deres website et nyt design.


Et nyt website, der kan hjælpe virksomhedens digitale modenhed på vej

Forståelse for DI’s websitegæster

Før dette projekt skulle tackles, havde vores team behov for en bedre forståelse for, hvem der besøger websitet, for at sikre, at den nye platform kan imødekomme alles behov. For at gøre dette gennemførte vi fokusgrupper, spørgeundersøgelser og interviews ud over at indsamle data fra SiteImprove og Google Analytics. Resultaterne viste, at gæsterne på DI’s website var en bred målgruppe, som kunne segmenteres i elleve forskellige brugertyper.

Baseret på disse oplysninger anbefalede vi, at det nye website skulle organiseres i fem forskellige sektioner med hver deres specifikke indhold og funktioner. Det ville gøre det nemmere for forskellige besøgende at finde de oplysninger, de ville finde. For eksempel designede vi den sektion af websitet, der har uddannelsesmæssigt og kursusrelateret indhold, så det ligner en e-handelsplatform, og implementerede filtre, produktsider for hvert kursus og betalingstragter, der forenkler søge- og tilmeldingsprocessen for brugerne. Indholdet på politik- og analysedelen af websitet fokuserede mere på positionsbaseret storytelling, som beskrev DI’s politiske synspunkter og positioner i forhold til en række problemer. Dette skabte et kundefokuseret website, som styrkede DI’s digitale tilstedeværelse.

En lego-lignende designramme, som sikrede tilpasningsevne

På grund af mængden af indhold pr. sektion valgte vi at arbejde på én sektion ad gangen. Det betød, at vi kunne holde fokus på brugernes behov og samtidig arbejde på en agil måde. Denne fremgangsmåde krævede dog et velgennemtænkt modulært design, som alle sektioner kunne drage fordel af. Så vi skabte en genanvendelig designstruktur i Optimizely (tidligere Episerver) med en række lego-lignende komponenter, som nemt kunne samles, implementeres og redigeres. Dette skabte ensartethed for brugerne i alle fem websitesektioner, gav nem indholdsstyring for DI’s indholdsskabere og garanterede skalerbarhed, når der blev udviklet nye underwebsites. Virksomheden har over 100 websiteredaktører, så denne struktur var en nødvendighed for at sikre et ensartet billede af brandet.

En digital udgave af DI’s medlemsservice

DI bad os også om at digitalisere og designe deres medlemsserviceportal, som assisterer og rådgiver virksomheder om danske regler og arbejdsgiverlovgivning. Vi skabte en tilmeldingsformular for at skabe lukkede netværksfællesskaber og gav mulighed for at udføre tilmeldingsprocessen og den opfølgende kommunikation offline. Det gjorde tilmeldingsprocessen hurtigere, gav digitale netværksmuligheder og fjernede udfordringer i forhold til fysisk papirarbejde. 

Kanalisering af brandets identitet i det nye websitedesign

Da vi designede DI’s nye website, ville vi udnytte virksomhedens stærke brandidentitet og samtidig indføre en lethed i designet af et website, der ellers var blevet tungt rent visuelt. Mørke farver og tætpakket indhold var blevet dominerende. Så vi vendte designmanualen på hovedet og brugte primært lyse farver og skabte et sted, hvor den særlige “DI-blå” farve kunne trives. Vi ville også give designet en lettere følelse ved at bruge et mindre kasseinddelt look og i stedet lade elementerne overlappe eller være placeret lidt uden for gitteret.

Da vi begyndte på designprocessen, var det nye hovedkvarter lige blevet færdigt, så vi inkorporerede designelementer, der havde referencer til arkitekturen. Det er derfor flere af siderne har lodrette linjer i baggrunden, hvilket også fungerer som en visuel indikator for brugerne, da de viser, at indholdet fortsætter, hvis brugerne scroller ned.

Sådan styrker vi medarbejderne i Dansk Industri

Da der var utroligt mange berøringspunkter og indholdsbidragsydere, ønskede vi at styrke det interne team i Dansk Industri, så de let kunne bruge, uploade og redigere indhold. Så alt imens vi opbyggede det nye website, gennemførte vi også over 30 workshops for interne interessenter og medarbejdere hos Dansk Industri for at sikre, at de vidste, hvordan de skulle arbejde med de forskellige lego-inspirerede komponenter. Vi afviklede også en række brugerinvolveringsaktiviteter, så vi sikrede, at hele organisationen forstod det nye websitelayout og hvert enkelt sektion.

Et nyt website til Danmarks virksomhedsstemme

Ét website med fem dedikerede sektioner, der henvender sig til 17.500 virksomheder – det var dét, som vi leverede til Dansk Industri. Vores genanvendelige designstruktur gav DI-medarbejderne mulighed for at skabe og opdatere indhold efter behov, samtidig med at alle designaspekter forblev de samme på tværs af websitet. Dette sikrer, at brandet er fremtidssikret og opretholder sin stærke digitale tilstedeværelse.

Questions?

Managing Director

Jonas Roland Therkildsen

Discover more

Brenntag

A formula to drive change

brenntag1 scaled

By setting up DigiB as an innovation hub outside of the parent company, Brenntag is able to optimise the complex digital processes inherent to an international B2B player and remain competitive. DEPT® helped the company transition from a traditional company to a digitally-minded one seamlessly.

Finding the right platforms

As DEPT®, we came on board to facilitate Brenntag with the design and development of new platforms, Brenntag Source and Brenntag Connect. Brenntag Source is an innovative tool that helps to boost the company’s internal efficiency by ensuring that data can be easily shared across the company’s offices in 72 countries. Each branch operates as a standalone business, so Brenntag Source allows them to retain a local presence within each market and enables Brenntag to use its purchasing power more effectively to reduce spend. It’s a relatively simple innovation, but it illustrates perfectly the incredible potential digital transformation offers.

Brenntag Connect, on the other hand, is a customer-facing platform providing consumers with the option to order products digitally with access to individual documentation, historic purchasing data and other self-service components. And since its launch six months ago, Brenntag Connect has received over 1,800 customer registrations and is due to launch in America and Asia in Q1 2020.

Digital transformation is an evolution, not a race

How we did it

Collaborate with the right partner

Marketing activities in action

brenntag4

Experience the website

Questions?

Programme Manager

Johan Kruseman

Discover more

Glen Dimplex

Revolutionising managing multiple global sites

iStock 1212170511 1 scaled

As the world’s largest manufacturer of electrical heating appliances, Glen Dimplex has risen from a small family business to a global leader for domestic appliances and renewable energy solutions. Together, we implemented a centralised design system of lego-like components using Drupal and Acquia Site Factory which enables the company’s 80+ website portfolio to create, update and manage high-quality websites with ease.

Creating new experiences and content at the snap of a finger

As the world’s largest manufacturer of electrical heating appliances, the Irish based company manages and controls a portfolio of over 80 B2B and B2C websites for 20 plus brands across the globe. These include Morphy Richards, Glen Dimplex Electric Heaters, Faber Fires and Walker TVs. Each brand had its own website which varied in style, content and content management system (CMS). This made it difficult to find, manage and govern the websites. Using Drupal and Acquia Site Factory, we developed and delivered a white label set of 3 themes, 10 layouts and 50 components which can be used by each business unit to create and personalise their own microsite. Enabling the brand to quickly craft and deliver meaningful customer experiences across its entire brand portfolio.

A white label set of themes with 50 components used by each business unit

One website to rule them all

Our main challenge was to implement a solution that would work for each of the different brands and future proof the websites as they continued to develop and grow. To kick off this process, we completed a thorough needs assessment. By delving into the website analytics combined with input from the company’s internal digital team and its stakeholders, we discovered that the company’s internal team was struggling to manage and even identify which sites were live. This lack of clarity and governance reflected in the user experience as various platforms offered differing experiences and information.

The solution was to build a single technical framework, a single white-label website composed of multiple themes, layouts and components which could be utilised across Glen Dimplex’s entire brand portfolio, including its e-commerce websites.

Visual Light 93 2 scaled

Building a foundation that can be easily updated

To make this a reality our development and DevOps team implemented Drupal CMS and Acquia Site Factory. Using the same code base and HTML structure, a single white label product was created which could then be refined, styled and used across different brands and regions. We also enabled the integration with third-party systems such as CommerceTools for the Product Information Management System, MSDynamics for CRM, and BazaarVoice for customer ratings. Meaning, no matter which system or tool a brand was using, they could still use the white label system. Saving them time and additional work.

The fact that the foundation is the same for all websites means that the white label site can be continuously optimised so the websites based on it do not fall out of relevance from a consumer experience point of view. The solution also makes the management and development of websites more efficient and flexible in the future.

With the white-label in place, we started by relaunching the Faber Fire website. This was quickly followed by the implementation of an e-commerce site for the iconic ‘Roberts Radio’ brand. After building a global “.com” platform on Acquia Cloud Site Factory, we were able to refine and deploy a country template per region, which included localised delivery details, pricing and taxing.

Taking it up a notch

Once the white-label system was up and running, we weren’t going to stop there. We implemented features to quickly digitise the company while greatly improving the user experience. For example, we enabled web chat options via bots which guide users through the process of selecting the right product for them based on their answers to a questionnaire. We also integrated a marketing CRM application within the white-label website to enable personalised engagement messages and to ensure that the business is compliant with GDPR. These small features can quickly accelerate Glen Dimplex’s digital presence.

Improving the user experience across 80 brands

Our team was able to lay the foundations to transform and bring unity to 80 different websites by centralising them onto a custom build Drupal platform. The templates allow the company’s digital team to compose different layouts for each site. Different themes can be uploaded and settings changed to dramatically alter the look and feel of the websites while still sharing common underlying HTML and coding structure. By creating and implementing a website design framework, Glen Dimplex has simplified and accelerated how it creates and rolls out digital assets and experiences while ensuring content governance remains consistent across its entire brand portfolio.

Questions?

Sales Operations Specialist

Aine Kelly

Discover more

OMRON

A new B2B site for the industrial automation experts

iStock 1057277428 min scaled

OMRON Corporation is a world leader in technology designed to solve social issues and improve lives. With global revenue of over $8 billion and 36,000 employees worldwide, OMRON supports a range of industries with advanced technologies and innovative solutions, ranging from automation and electronic components to social infrastructure systems, healthcare, and environmental solutions.

Visual Light 107 scaled

OMRON Automation Americas identified a need to modernize its approach to digital marketing, with a new website being central to its future plans. DEPT® teamed up with OMRON to design and build a brand-new, fully responsive site using an enterprise-grade customer experience platform.

Visual Light 108 scaled

Design & UX discovery

To kick off the project, DEPT® ran a series of discovery workshops at OMRON’s U.S. headquarters in Chicago. The purpose was to get a better understanding of the current user experience and to identify any particular pain points.

The workshops explored OMRON’s business model to help us understand the overall objectives and the ideal ways to measure success. We also discussed the current lead generation processes, pinpointed areas where marketing automation could add efficiency, and decided which of the current components and templates we would prioritise for the new site.

During the discovery phase, we unearthed some common issues that were negatively impacting the customer experience. Hotjar analysis also indicated that the information architecture of the site was impeding users from finding the information they were looking for.

The brand was already strong, so there was no need to reinvent it, but we identified the need to increase brand recognition. DEPT®’s aim was to make the brand more visible and strengthen its identity with the introduction of animations, rich media and ambient videos.

Enhancing search to improve conversion

Improving the customer experience

One of the main issues we discovered during our initial analysis of the site was the management of discontinued products on the site. If a user searched for a discontinued product, the results would come up empty. The results page would then direct the searcher to an area that was only visible to logged-in users. In order to acquire a login, the user would need to request an account, but this would only be approved if the user was listed as an official distributor of the product. This was not an ideal customer experience, and it was preventing potential revenue-generating opportunities.

During the design phase, it was decided to keep discontinued products live. This would mean that these products would still show up on the results page when searched for, and there would be no requirement for the searcher to log in. The discontinued product page informs the user that the product is no longer available and suggests suitable alternative products.

Strategy for success

Improved usability

Personalisation

Future proof strategy

Questions?

Managing Director

Jonas Roland Therkildsen

Discover more

Wavin

A hyper-targeted product launch

iStock 1217801285 1 scaled

Wavin is a global market leader in water management and drainage systems. In late 2017, they turned to DEPT® to help launch their latest product, Tapwater, in Norway.

Enhancing digital acquisition

The project was highly complex; Wavin operates in a saturated market and its new product was already offered by its main competitors.

The market structure in this industry is tiered, comprising of two mains segments: the wholesalers and the installers. The decision makers are the large buying groups and wholesalers, who have product teams deciding on which products to carry in their portfolio of offerings. The influencers are smaller plumbers who buy their supplies from wholesale buying groups. The challenge was to get both the wholesalers and the installers to switch to Wavin from its main competitors.

Marketing pull and push had to be created – a pull from the influencers’ side, and a push from the decision makers. It was DEPT®’s task to find a way to do so. The goal of the launch was to strengthen Wavin’s position as one-stop-shop versus its key competitors, and to create sales for the new product.

A campaign framework tailored to audience needs

Project highlights

Business, audience and interaction goals

Connecting with customers

Building the project pipeline

Questions?

MA Lead

Caspar Heijdendael

Discover more

Next Case

JBL

Personalize your experience

We use functional cookies to make the website work properly, analytical cookies to measure your behavior and marketing cookies for ads- and content personalization. We collect data on how you use our website to make our website easier to use, but also to tailor or personalize communication in advertisements, on our website or apps. Data collected through marketing cookies is also shared with third parties. By clicking accept you agree to this. More information? Read our cookie policy.