Terug naar alle artikelen

Contentcreatie voor het conceptuele web: GenAI in 2024

Bob Briski
Bob Briski
CTO at DEPT®/AI
Lengte
6 min. leestijd
Datum
11 maart 2024

Het volgende inzicht komt uit de DEPT® Trends Forecast 2024. Download het rapport over digitale trends in 2024 om alle voorspellingen van dit jaar te bekijken.


De wereld maakt zich op voor het spannendste en meest innovatieve digitale jaar ooit, dankzij de mogelijkheden van generatieve AI. De afgelopen maanden zijn we snel overgegaan van het genieten van de mensachtige reacties van chatbots naar het experimenteren met grotere, complexere mogelijkheden van large language models (LLM’s).

In 2024 strijden techgiganten en vernieuwers in verschillende sectoren om de controle over GenAI. Tegelijkertijd zullen merken op creatieve en verkennende manieren AI inzetten, wat een fundamentele verandering zal teweegbrengen in hoe we werken, leren, winkelen, creëren, communiceren, zoeken en onze digitale wereld ervaren. 

Het groeiende vermogen van GenAI om concepten en context te begrijpen wordt niet alleen gewaardeerd om de mogelijkheden die het biedt om content te genereren, maar zal ook een geheel nieuwe digitale architectuur voeden. Dit idee is het “conceptuele web”, dat het potentieel van GenAI markeert en de toekomstige user experiences zal aandrijven. 

Op zoek naar de volgende grote uitdaging voor large language models

Digitale pioniers zijn al sinds de jaren 1950 bezig met de ontwikkeling van technologie voor machine learning en kunstmatige intelligentie, maar de grote stappen die GenAI heeft genomen sinds Google’s conceptie van het transformer model in 2017 zijn anders dan alles wat de maatschappij ooit heeft meegemaakt. Vandaag de dag zien we meerdere keren per maand nieuwe versies van LLM’s zoals OpenAI’s ChatGPT uitgebracht worden. 

In 2023 zag de wereld GenAI algemeen geaccepteerd worden toen een toenemend aantal digitale gebruikers leunde op large language models om alles te creëren, van tekst en afbeeldingen tot audio, video en code. Bijna 80% van de respondenten van het McKinsey-onderzoek zegt GenAI te hebben gebruikt binnen of buiten het werk via tools als ChatGPT, Midjourney of Stable AI. De snelle integratie van de technologie in alles, van bedrijfsactiviteiten tot ons individuele leven, betekent dat de race om de volgende grote doorbraak gaande is. 

Van start-ups tot de grote GenAI-spelers, techbedrijven zijn ijverig bezig om de volgende grens van de mogelijkheden van LLM’s te bepalen. Volgens The Economist zullen drie belangrijke beperkingen bijdragen aan het creëren van een eerlijker speelveld (en waarschijnlijk opschudden):

  • Kosten voor computing
  • De onverzadigbare vraag naar data
  • Geld

De tools van AI-hyperscalers, zoals Microsoft, NVIDIA en OpenAI, zullen steeds slimmer, nauwkeuriger en actueler worden. Ze zullen ook steeds langere en meer genuanceerde instructies beter begrijpen en over het algemeen menselijker worden. We kunnen ook een explosie verwachten van niched-down toepassingen en tools die zich richten op specifieke industrieën en use cases, waar volgens velen de echte waarde van GenAI ligt.

De grenzen van de mogelijkheden van GenAI verleggen

Voor veel mensen gaat generatieve AI simpelweg over het nabootsen van menselijke interactie, het verstoren van werkstromen en het stimuleren van productiviteit en groei. Maar het potentieel is veel groter en heeft meer impact dan dat. Met deze technologie kunnen we complexe taken uitvoeren waarvoor traditioneel meerdere modellen, uitgebreide training en talloze voorbeelden nodig zijn. 

Dit roept de vraag op of merken de kracht van GenAI kunnen benutten om niet alleen outputs te genereren, maar ook systemen te ontwikkelen die digitale content werkelijk begrijpen en erin deelnemen. Is het mogelijk om de mogelijkheden van GenAI te gebruiken voor een diepgaander begrip en interactie met digitale content?

Het antwoord ligt in de opkomst van wat wij het conceptuele web noemen, een nieuwe digitale architectuur die gebruikmaakt van generatieve AI om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we het web verkennen en ermee omgaan.

Om het belang van deze AI-gedreven ontwikkeling te begrijpen, moeten we het eerst hebben over data.

Historisch gezien hebben we data ingedeeld in twee soorten: gestructureerde en ongestructureerde data.

  • Gestructureerde data zoals financiële gegevens, inventarisgegevens en personeelsinformatie, vormen al meer dan een eeuw de basis van computergebaseerd begrip.
  • Ongestructureerde data bevat daarentegen elementen zoals de werken van Shakespeare, geluidsopnamen van de maanlanding en iconische beelden zoals de albumhoes van “Abbey Road”. Deze data wordt echter grotendeels over het hoofd gezien of kunstmatig omgezet in gestructureerde formats om ze computergestuurd te interpreteren.

Deze “genegeerde” ongestructureerde data bevatten echter een schat aan informatie en structuur. Menselijke communicatie, over een periode van tienduizenden jaren, heeft ideeën effectief overgebracht door middel van taal, schrift en afbeeldingen. Tot nu toe ging de complexiteit van deze structuren het begrip van computers te boven.

Dit is waar GenAI en large language models om de hoek komen kijken en het landschap van digitale informatie fundamenteel veranderen. Door het vermogen van deze technologieën om context te begrijpen kunnen we concepten verwerken, begrijpen en verzamelen uit verschillende vormen van menselijke expressie.

2024 zal meer zijn dan het genereren van content

Veel industrie-experts hebben zich gericht op de generatieve mogelijkheden van AI, maar het gaat om meer dan alleen het genereren van content. Het gaat om het verkennen van vormen van expressie en kennis waarbij het volledige spectrum van menselijke ervaring kan worden geïntegreerd met de kracht van computers.

Dit is de essentie van het conceptuele web – een revolutionaire benadering van digitale architectuur die ideeën toegankelijker, doorzoekbaar en begrijpelijker op schaal wil maken.

Stel je de online aanwezigheid van je bedrijf voor als een brein dat de ingewikkelde en onderling verbonden aard van onze eigen geest weerspiegelt. Het is een netwerk waar, in plaats van het verbinden van gerelateerde statische webpagina’s via hyperlinks. In plaats daarvan verloopt de navigatie vloeiend en krijgen gebruikers naadloos relevante informatie aangeboden op basis van verbanden tussen de meest complexe concepten.

Nu we op de drempel staan van dit generatieve, door AI aangedreven tijdperk, belooft het conceptuele web onze interactie met de digitale wereld te herdefiniëren door deze intuïtiever, inclusiever en inzichtelijker te maken. Voor merken die willen pionieren in deze digitale toekomst is het aan technologie- en marketingpioniers om verder te denken dan de meest voor de hand liggende toepassingen van GenAI, zoals het klakkeloos genereren van pagina’s met content, en te kijken naar AI om hun user experience te stroomlijnen en te personaliseren.

Download de DEPT® Trends Forecast 2024 voor meer inzicht in de AI-, digitale, zoek- en technologietrends die vorm zullen geven aan individuen, merken en de samenleving in 2024.

TRENDS

Trends Forecast 2024

Ontdek de meest bepalende trends binnen technologie, marketing en de samenleving als geheel. Aan de hand van casestudies, voorbeelden uit de praktijk en gedocumenteerd onderzoek bieden we strategisch inzicht waarmee je merk samen met ons kan pionieren in dit onderling verbonden, door cultuur gedreven digitale tijdperk.

Download je exemplaar

Questions?

CTO at DEPT®/AI

Bob Briski