Terug naar alle artikelen

Digitale productideeën valideren: van concept naar creatie

validating product ideas feature min
Irma Scherpenkate
Irma Scherpenkate
Copywriter
Lengte
7 min. leestijd
Datum
15 september 2023

In de dynamische, innovatiegedreven wereld van de ontwikkeling van digitale producten, vereist de reis van concept naar realiteit een strategisch vernuft en scherp begrip van veranderingen in de markt en evoluerende behoeften en verwachtingen van gebruikers. We hebben je eerder al meegenomen in de processen van het genereren van productideeën en het strategisch prioriteren van je topconcepten om te bepalen van welke je een prototype kan bouwen.

Nu duiken we in het valideren van productideeën – een cruciale fase in de reis van de ontwikkeling van digitale producten die ervoor zorgt dat concepten met topprioriteit niet alleen in lijn zijn met de behoeften van klanten en zakelijke doelen, maar ook succesvol zijn in een competitief landschap.
 

Te vaak zien we situaties waarin deze fase lukraak wordt afgehandeld en zelfs wordt verwaarloosd door productmanagers. Waarom? Na al het onderzoek en het verfijnen van ideeën is het niet ongewoon dat productmanagers of hun stakeholders denken dat ze een gevalideerd idee hebben dat klaar is voor de markt. Maar tot het écht is getest door de eindgebruiker, is het cruciaal om de aanname dat het product klaar is, uit te dagen.

Bewijs dat het goed genoeg is om uitgebracht te worden.

Door het leiden en deelnemen aan onbevooroordeelde productvalidatie-oefeningen kunnen productleads het risico vermijden dat hun teams te snel handelen op basis van een vermoeden. Je houdt zo klantgestuurde data aan de basis van je beslissing, waardoor je de mogelijkheid op kostbare fouten, verspilde tijd en uitgeputte middelen op de lange termijn vermijdt.

Aftasten maar

Net zoals de navigatie van een schip nauwkeurige aanpassingen van de positie van de zeilen vereist, bevat productvalidatie een zorgvuldige afstemming van concepten om ervoor te zorgen dat ze het momentum van de markt vastleggen. Deze fase omvat het beoordelen van hoe goed de ideeën van je productteam resoneren bij je doelpubliek van je merk en of ze potentieel tastbare waarde kunnen leveren.

Tijdens dit proces moeten productteams zich richten op het verzamelen van zoveel mogelijk relevante feedback over hun prototype en/of minimum viable product (MVP) door middel van interviews en realistische usability-tests met de doelgroep. Dit is ook het moment dat iedereen vooroordelen over hoe gebruikers reageren op het product, opzij zet en openstaat voor aanpassingen op basis van gebruikerscommentaar, feedback en observaties.

De onderliggende boodschap: hoe meer informatie en feedback je kunt genereren in deze fase, hoe sterker de positie waarin iedereen zich zal bevinden om te itereren op je prototype. Zo ontwikkel je een definitief product dat klaar is om voor je klanten en eigen te presteren.

Het verfijnen van ideeën met lean validatie

Bij DEPT® moedigen we onze productexperts aan om lean validatietechnieken te gebruiken terwijl we samenwerken met klantenteams om hun ideeën efficiënt en effectief te verfijnen. Deze methodologie heeft tot doel het risico en de verspilling van middelen te verminderen wanneer je je ideeën test, iteraties uitvoert en je voorbereidt om je definitieve product te bouwen. Door je product aan een select publiek te introduceren, kunnen teams authentieke feedback en inzichten verzamelen, die op hun beurt verbeteringen of strategische koerswijzigingen voor de volgende ronde van validatie in de hand werken.

Zie je productmanagers, ontwikkelaars en ontwerpers als ervaren zeilers die regelmatig de uitlijning van hun schop een klein beetje aanpassen om de veranderende wind te vangen. Teams die een lean productontwikkelingsbenadering gebruiken, stellen korte, haalbare mijlpalen die ze voortdurend valideren en itereren. Hierdoor stimuleer je vertrouwen in dat je merkproduct met elke iteratie de juiste kant op beweegt.

Drie methoden voor productvalidatie

De customer experience in kaart brengen

Het maken van prototypes of mock-ups van het productidee en deze testen met potentiële gebruikers, levert onschatbare inzichten op in de usability en functionaliteit van het product. Om de meest relevante en nuttige feedback te krijgen van een usability-studie, maak realistische scenario’s die je testgebruikers in staat stellen om je prototype te gebruiken op een manier die zo dicht mogelijk bij een reële situatie ligt. Observeer wanneer ze specifieke taken uitvoeren en markeer eventuele usability-problemen, verwarring of uitdagingen die gebruikers tegenkomen. Je kunt ook A/B-testen opnemen om variaties van bepaalde functies of ontwerpen te vergelijken om te bepalen welke beter resoneert met gebruikers.

Bij het gebruik van deze – of een ander – type validatietechniek waarbij feedback van gebruikers wordt verzameld, is het belangrijk om op te passen voor de valkuil van het leiden van de testers. We zien vaak dat klanten testscenario’s opzetten die zijn ontworpen om een ideale reactie van gebruikers uit te lokken, in plaats van hun onbevooroordeelde mening over het product naar voren te brengen. Bij het opzetten van deze testsituaties moedigen we klanten aan om scenario’s te creëren die gebruikers aanzetten tot reactie, in plaats van eenvoudige taken uit te voeren of functies te testen die naar verwachting soepel zullen verlopen.

Bepaal je eindbestemming met klantenfeedback

Geen enkele feedback is essentiëler dan wat je huidige of potentiële gebruikers te zeggen hebben. Hierom zijn enquêtes en interviews twee van de eenvoudigste en meest effectieve tools om inzicht in je product te verzamelen. Op dit punt in het productontwikkelingsproces heeft je team waarschijnlijk al input verzameld over de behoeften, pijnpunten, voorkeuren en verwachtingen van gebruikers. Nu is het tijd om dieper in te gaan op hoe dat publiek eigenlijk denkt over de usability van je product.

Voer één-op-één interviews uit met een selecte groep potentiële gebruikers in je doelmarkt – idealiter, neem interviews op met mensen waarmee je gedurende het proces hebt gesproken. Voor de meest authentieke feedback vermijd je het stellen van vragen die de geïnterviewden onder druk zetten om het eens te zijn. Zo zul je veel betekenisvollere reacties verzamelen door open vragen te stellen, zoals “hoe stel je je voor dat deze [applicatie] je workflow verbetert?” in plaats van leidende vragen zoals “vind je dit leuk?” of “zou je dit kopen?”

Gebruik de antwoorden om trends en thema’s in de kwalitatieve gegevens te ontdekken die kunnen helpen bij het valideren of verfijnen van productconcepten voor de volgende ronde van testen.

Zet koers met een MVP

Nadat je je productprototype hebt getest met een selecte groep gebruikers en het (waarschijnlijk meerdere keren) hebt verfijnd op basis van feedback, overweeg dan om een MVP uit te brengen om echte gebruiksgegevens en feedback van early adopters te verzamelen. Deze methode is bijzonder effectief voor het valideren van aannames en het begrijpen van welke functies echt waardevol zijn voor gebruikers. Door engagement, gedrag en feedback nauwlettend te volgen, kan je team geïnformeerde beslissingen nemen over toekomstige functieontwikkeling en verbeteringen. Deze iteratieve aanpak zorgt ervoor dat het product evolueert in lijn met de behoeften van gebruikers en de vraag op de markt.

Overwinning verankeren met een gevalideerde lancering

Net zoals zeilers zich aanpassen tijdens turbulente stormen, vereisen gevalideerde productideeën adaptabiliteit en veerkracht. De weg naar een bewezen productidee verloopt zelden soepel, maar met strategische tests die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve gegevens opleveren over de effectiviteit van je product en de gebruikerssentimenten, kunnen teams hun concepten verfijnen en itereren tot een levensvatbaar, marktklaar product.

Lees meer over hoe de experts van DEPT® je bedrijf kunnen helpen bij het ontwerpen en bouwen van je volgende innovatieve digitale product.

product vision meeting

Longread

Hoe productideeën te genereren

Download deze longread voor een kijkje in de keuken van DEPT®’s Discovery. Plus, ontdek vijf oefeningen om ideeën te genereren en zie hoe we ze inzetten bij een van onze klanten.

DOWNLOADen

Vragen?

Senior Product Strategist

Nathan Hulsey