Sumthing

Bouwen aan het platform voor de comeback story van de natuur

Het is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd; het wereldwijd terugbrengen van natuur en biodiversiteit. Het doel van Sumthing is om jaarlijks samen meer natuur te herstellen dan dat we verliezen. Dit doen ze door het creëren van een toegankelijke, boeiende en betekenisvolle wijze om te doneren aan het herstel van de natuur.

In het kader van onze B Corp-belofte hebben we met Sumthing de handen ineengeslagen om het fundament neer te zetten voor een nieuw en toekomstbestendig platform voor donateurs – waarbij ze de voortgang en impact van hun bijdrage realtime kunnen volgen. Als B Corp-gecertificeerde organisatie zetten wij ons in voor het verbeteren van onze wereld en werken we samen met partijen die hier actief aan bijdragen met originele en effectieve initiatieven, zoals Sumthing.

Natuurherstel toegankelijk, boeiend en betekenisvol maken

We beseffen ons als geen ander dat natuurherstel wereldwijd versneld moet worden. Sumthing realiseert in samenwerking met lokale partijen en projecten over de hele wereld verschillende vormen van natuurherstel. Van het planten van nieuwe bossen tot aan plastic verwijderen uit natuurlijke gebieden en van het herstellen van koraalriffen tot aan het aanplanten van zeewierwouden. Je kiest zelf waaraan en op welke manier jij bijdraagt aan het herstellen van onze natuur. 

Eén van de belangrijkste doelen van Sumthing is om de donateurs te betrekken bij natuurherstel en inzicht te bieden in waar hun donatie precies aan besteed wordt. Sumthing zet zich af tegen de conventionele werkwijze van doneren, zoals het uitreiken van een certificaat waarbij de resultaten onzichtbaar blijven en de donaties vaak op één grote hoop terechtkomen. In plaats daarvan biedt het bedrijf een persoonlijke en concrete benadering. Het transparant maken van donaties voor natuurherstel en het creëren van betrokkenheid bij dit proces is een essentieel onderdeel van de filosofie van Sumthing – een filosofie die is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

  • Toegankelijk – het moet zo makkelijk mogelijk zijn om je steentje bij te dragen aan natuurherstel. Dat betekent kunnen kiezen uit mooie projecten en de mogelijkheid hebben om te doneren in slechts één klik.
  • Boeiend – de projectpartners van Sumthing laten je de impact zien van elke donatie en houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen ter plaatse. Zo zie jij in één oogopslag welk verschil je maakt.
  • Betekenisvol – Sumthing verzekert je dat het gedoneerde geld terechtkomt op de plekken waar het nodig is. Hierin wil het bedrijf een ecosysteem opbouwen waar de financiering wordt bepaald door de effectiviteit – in plaats van het marketingbudget

Een nieuwe manier van doneren is interessant voor zowel bedrijven als individuen

Door de transparante werkwijze van het nieuwe platform van Sumthing, kunnen bedrijven vanaf nu hun klanten en medewerkers 1-op-1 betrekken bij de positieve impact die ze samen maken. Dit is een unieke ontwikkeling en zorgt voor een hogere mate van betrokkenheid bij zowel klanten, medewerkers als andere geïnteresseerde partijen. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Sumthing en O My Bag, waarmee ze het onderwerp natuurherstel nóg prominenter onder de aandacht hebben gebracht. De afspraken over de samenwerking waren simpel: voor elke order die geplaatst werd tijdens de sale, werd er een bedrag gedoneerd waarmee 5 kilo aan afval uit de Ganges kon worden verwijderd. Door de samenwerking kon O My Bag transparant aan hun klanten terugkoppelen welke impact ze hebben gemaakt met hun aankoop. Het bedrijf heeft zo uiteindelijk een prachtig resultaat geboekt, door maar liefst 7.560kg aan afval uit de rivier te verwijderen. De data wijst uit dat de berichtgeving met betrekking tot impact-updates een hogere mate van betrokkenheid en interactie laten zien. Hierdoor kunnen we concluderen dat de klanten van O My Bag dus daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de impact die ze maken.

Door dit soort samenwerkingen aan te blijven gaan met bedrijven, kan de boodschap van Sumthing verder worden verspreid en kunnen nieuwe doelgroepen hun steentje bijdragen aan natuurherstel op een toegankelijke, betrokken en betekenisvolle manier.

Het efficiënt inzetten van moderne technologieën 

Een goed gegrond en doordacht fundament staat aan de basis van alles wat Sumthing doet; of het nu gaat om de organisatie- of de infrastructuur die nodig is om donateurs op een nieuwe, transparante wijze te betrekken bij het herstel van de natuur. Om dit te realiseren hebben we Sumthing ondersteund bij het opzetten van haar digitaal platform, waar personen en bedrijven samenkomen om de natuur te herstellen en waar ze de voortgang en impact van hun donaties kunnen volgen. Zo kan er niet alleen op projectniveau worden ingezoomd, maar heb je zelfs inzicht in de voortgang op donatieniveau. Met AI worden de beelden van de projectpartners gevalideerd, daarnaast wordt er met satelliet- en dronebeelden een oogje in het zeil gehouden. Zo wordt er op een nóg specifieker niveau inzichtelijk gemaakt welke positieve impact er wordt gemaakt.

Dit platform is uniek, wereldwijd het eerste in z’n soort en de inzet van de modernste technologieën speelt hierin een belangrijke rol. Nu het fundament van het platform staat, kan de rol van moderne technologie snel verder worden uitgebreid. Zo wordt er nu al gewerkt aan nieuwe AI-modellen die beter met videobeeld om kunnen gaan, het genereren van 3D-modellen van natuurgebieden boven- en onder water en verdergaande satellietanalyses.

Van eerste prototype naar volwaardig digitaal platform

DEPT® heeft in slechts enkele maanden het initiële prototype weten om te zetten in een effectief, toekomstbestendig platform. Om een schaalbaar fundament neer te zetten is er gekozen voor een MACH-architectuur, gebouwd op Node, waarmee de integraties met verschillende databronnen en services zijn gerealiseerd. Deze architectuur stelt ons in staat om eenvoudig nieuwe ideeën uit te rollen en snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De architectuur leunt niet op zware licenties en is volledig in de cloud ondergebracht; een kostenefficiënte werkwijze, aangezien er zo alleen betaald wordt voor wat écht nodig is. Enkele belangrijke features van het Sumthing-platform zijn:

  • Een interactieve catalogus van meer dan tien herstelpartners over de hele wereld, waar je in enkele klikken kunt bijdragen. Hiervoor was de donatie-/betalingsintegratie een essentiële bouwsteen in het geheel.
  • Een infrastructuur waarmee partners bewijs kunnen leveren van elke afzonderlijke donatie, die vervolgens aan de donateur wordt getoond; van een geplante boom tot een hersteld stuk koraal. Dit wordt gedaan door gegevens op grondniveau (inclusief geolocatie) te koppelen aan elke donatie op het platform.
  • Aan de hand van de ontwikkelde API’s kan Sumthing haar e-mailflows automatiseren en impactupdates uitvoeren op basis van gebeurtenissen op het platform, zoals nieuwe donateurs die zich aanmelden of nieuw bewijs dat door partners wordt geüpload.

Meer dan 300% toename in het donatievolume

Door inzichtelijk te maken hoe een donatie wordt uitgegeven, is er een enorme toename zichtbaar in de steun voor natuurherstel wereldwijd – en de resultaten hiervan spreken voor zich. Sinds de implementatie van het nieuwe platform zijn de jaarlijkse donaties toegenomen met maar liefst 300%; cijfers om trots op te zijn! Door deze groei is het bedrijf in staat om steeds grotere projecten te realiseren waarmee een nóg groter verschil kan worden gemaakt.

Aan de hand van het nieuwe platform van Sumthing worden alle gegevens inzichtelijk voor je gemaakt, zodat jij op een toegankelijke, betrokken en betekenisvolle manier je steentje kan bijdragen aan het herstel van de natuur.

3

maanden tot de livegangtransformatie

1

partnership met Verenigde Naties’ Decade of Ecosystem Restoration

300%

groei in donaties sinds de lancering van het platform

Questions?

Account Director, Design & Technology NL

Lisette Halff

Ontdek meer

Volgende casestudy

Glen Dimplex