Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Indigo AG

Met een digitale business boeren duurzaam laten produceren

Image
+50 Miljard
Aan dagelijkse biedingen
1175%
Stijging van maandgemiddelde

Rond 2050 zullen bijna tien miljard mensen onze aarde bewonen. Dan zijn er zo’n drie miljard meer monden te voeden dan in 2010. Gezien de economische en milieutechnische kosten van de huidige industriële landbouwpraktijken en de turbulente weersomstandigheden, ligt de vraag voor de hand of we daar in de toekomst genoeg voedsel voor kunnen produceren. Vanuit dit besef wil Indigo de voedselproductiecapaciteit van onze planeet op een duurzame manier vergroten. De onderneming combineert microbiologie, machine learning en digitale technologieën om de landbouw productiever, winstgevender en duurzamer te maken.

Een complexe levenscyclus ondersteunen

Indigo’s assortiment van microbieel behandelde zaden biedt de mogelijkheid om gewassen te beschermen tegen stress die geen biologische oorsprong heeft. Denk hierbij aan extreme temperaturen, waterschaarste en voedselarme bodems. De nadruk ligt op het vergroten van de veerkracht van planten in zware omgevingsomstandigheden en het verbeteren van de opnamecapaciteit van hulpmiddelen als water. De diverse behandelingen hebben de potentie om de opbrengsten van de landbouw op een natuurlijke wijze te optimaliseren en de inkomsten van agrarische ondernemers te verhogen. De ambities van Indigo gaan echter veel verder dan het verbeteren van zaden. Het bedrijf ondersteunt agrariërs bij elke stap: van het zaaien tot de oogst en van levering tot betaling. Dept speelde een rol in de creatie van de software die deze complexe levenscyclus ondersteunt.

Image
Image

Het bedrijf wil agrariërs ondersteunen bij elke stap in het proces

Indigo Marketplace

Indigo Marketplace ondersteunt telers op een betrouwbare manier bij hun verkenning van de zaaizadenmarkt en biedt kopers toegang tot hoogwaardige en op herkomst herleidbare gewassen (idendity preserved) die aan hun specificaties voldoen. Het platform maakt het mogelijk zaden te selecteren op uiteenlopende eigenschappen, zoals eiwitgehalte, verwerkingskwaliteit en variëteit. Ook productiemethoden zijn zichtbaar, zoals organische teelt, toepassing van irrigatie en wel of niet genetisch gemanipuleerd. Telers hebben toegang tot meerdere tools en services ter ondersteuning van hun marketinginspanningen. Door transacties te digitaliseren kunnen zowel telers als kopers hun efficiëntie verhogen en hun marktaandeel met behulp van Indigo Marketplace vergroten.

Dept werkte samen met het Indigo-team bij het ontwerpen en bouwen van het digitale Marketplace-platform dat de agrarische sector en zijn afnemers dichter bij elkaar brengt.

Image

Indigo Transport

Toen Indigo Marketplace een feit was, wachtte de volgende uitdaging: het transport van de zaden en gewassen. Dept hielp Indigo bij het ontwikkelen en realiseren van Indigo Transport. Dit koppelt telers en inkopers aan transport- en distributiebedrijven voor efficiënt vervoer van A naar B. Telers kunnen ervoor kiezen om alle logistieke rompslomp aan Indigo Transport over te laten, terwijl transportbedrijven op een naadloze en optimaal ondersteunde manier nieuwe vracht vinden.

Vanuit niet meer dan een eerste idee om een ​​ecosysteem op te bouwen dat agrariërs helpt hun grondstoffen kostenefficiënter te vervoeren, slaagde het Dept-team er samen met Indigo in om Indigo Transport in slechts vier maanden als Minimum Viable Product (MVP) op te leveren. Vervolgens is samen doorgewerkt aan een verbeterde versie met een app voor eigenaren van transportbedrijven. Hierbij werden interviews met gebruikers gehouden om te achterhalen wat wel en niet werkte.

Een belangrijk leerpunt bij het uitrollen van de MVP voor transportbedrijven was de vraag of andere persona’s van buiten de oorspronkelijke doelgroep het systeem konden gebruiken en de waarde ervan zouden ervaren. Als onderdeel van een vijfdaagse ontwerpsprint, onder leiding van Dept, werden diverse andere kritieke persona’s geïdentificeerd in het beoogde ecosysteem voor transporteurs die Indigo Transport kon ondersteunen. Hieronder bevonden zich onder meer wagenparkbeheerders, verladers van andere te distribueren landbouwproducten en zelfstandige truckers. Om een zo ​​groot mogelijk aantal gebruikers beter van dienst te zijn, werkte Dept samen met het Indigo-team om de app uit te bouwen en aan te laten sluiten op de gebruikerswensen van de verschillende persona’s in de transportreis.

Vandaag kunnen telers ervoor kiezen om transportdiensten direct te betrekken bij de verkooptransacties op de transportapp. Gebruiken ze deze optie, dan verschijnt hun transportvraag in de app en kunnen transporteurs op de aangeboden vracht inschrijven. De transportapp voorziet in portals voor transportbedrijven om hun vraag in het systeem in te voeren. De app is volledig afgestemd op bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van landbouwproducten.

Indigo werkte ook samen met Dept om te helpen bij het creëren van een oplossing op maat voor agrariërs om snel en zorgeloos complexe contracten af ​​te wikkelen. De teams ontwierpen backoffice-tools voor klanten om Indigo’s debiteuren- en crediteurenteams te ondersteunen.

De basis van deze veelzijdige ondersteuning is een krachtig platform dat de logistieke processen stroomlijnt en dat ervoor zorgt dat gewassen volgens de planning en in overeenstemming met wederzijdse leveringsafspraken hun juiste bestemming bereiken. Met Indigo Transport kunnen vervoerders hun businesskansen vergroten doordat ze gemakkelijker toegang hebben tot een ruimer aanbod van ladingen. Bovendien neemt de vertrouwensband tussen agrariërs en transporteurs toe.

Image

Blik op de toekomst

Indigo verzamelt continu gegevens van landbouwpercelen over de hele wereld om te onderzoeken hoe de huidige gewassen presteren en reageren op uiteenlopende factoren, zoals droogte, extreme hitte, insecten, arme grond, enzovoort. De data zijn afkomstig uit tal van bronnen, zoals drones en satellietbeelden, geavanceerde landbouwmachines en eigen landbouwkundige wetenschappers die data verzamelen en analyseren. Alle data komen samen in een centrale Machine Data Factory (MDF). Deze zelflerende ‘datafabriek’ helpt de wetenschappers van Indigo bij het verkrijgen van inzicht in de wereldwijde gewasprestaties en levert informatie op om nieuwe producten op de markt te brengen.

Bij Indigo leefde sterk de wens om de data doorlopend te kunnen monitoren en gemakkelijk te kunnen visualiseren wat wel en niet succesvol is. Daarbij diende de privacy van de klanten volledig gewaarborgd te zijn. Het Dept-specialistenteam bood ondersteuning bij het bouwen van de frontend van deze database. Dat resulteerde in een gebruikersinterface die medewerkers de mogelijkheid biedt aan de slag te gaan met de geanonimiseerde gegevens. Zo beschikken gebruikers over testdetails en de actuele status van specifieke landbouwgebieden. De wetenschappers van Indigo hebben nu direct en op een wereldwijde schaal inzicht in welke experimenten wel of niet vruchtbaar zijn.

Resultaten

Van zaadhandel tot transport tot betaling voor gewassen, Dept ondersteunde Indigo bij het ontwerpen en bouwen van verschillende multifunctionele apps en platforms.

Binnen een paar maanden bleek Indigo Marketplace een aanzienlijke aantrekkingskracht te hebben op duizenden telers en kopers. In januari 2019 genereerde Indigo Marketplace een maandgemiddelde van US $ 4 miljard aan dagelijkse biedingen. In december 2019 bereikte het maandgemiddelde een waarde van US $ 51 miljard – een stijging van 1175%.

Op dit moment hebben agrariërs bij elke stap die ze zetten meer opties, zijn de processen efficiënter en hebben wetenschappers meer informatie binnen handbereik voor de landbouw van de toekomst die cruciaal is voor het voeden van de snel groeiende wereldbevolking.

Image

DEZE MENSEN WETEN ALLES VAN DIT PROJECT