Indigo AG

De heruitvinding van de landbouw


Tegen het jaar 2050 zullen er ongeveer tien miljard mensen op aarde zijn – dit zijn ongeveer drie miljard meer monden om te voeden dan in 2010. Kijkende naar de economische – en klimaatkosten van de huidige industriële landbouwpraktijken en de wisselvallige weersomstandigheden, ontstaat de vraag of we in de toekomst nog wel genoeg voedsel kunnen produceren voor de gehele samenleving. Indigo AG erkent dit en vergroot de capaciteit van onze planeet voor duurzame voedselproductie. Het bedrijf maakt gebruik van krachtige microbiologie, machine learning en digitale technologieën om de landbouw productiever, winstgevender en duurzamer te maken.

De ondersteuning van een complexe levenscyclus

De microbiële zaadbehandelingen van Indigo kunnen gewassen beschermen tegen abiotische invloeden – van extreme temperaturen en waterschaarste tot bodems met een tekort aan voedingsstoffen. Door de veerkracht van gewassen en het gebruik van bronnen (zoals water) te verbeteren, kunnen opbrengsten op natuurlijke wijze worden verhoogd en krijgen boeren eveneens hogere inkomsten. De ambities van Indigo gaan echter veel verder dan de ontwikkeling van zaden. Het bedrijf ondersteunt boeren gedurende elke stap van het proces; van het planten, tot de oogst, levering en betaling. Om deze complexe levenscyclus mogelijk te maken, heeft DEPT® geholpen in de creatie van de benodigde software.

Het ondersteunen van boeren gedurende iedere stap

Indigo marketplace

Indigo Marketplace helpt telers om met vertrouwen door de graanmarkt te navigeren. Kopers krijgen toegang tot hoogwaardige gewassen die voldoen aan de juiste specificaties. Zij hebben via het platform de mogelijkheid om granen te zoeken op basis van bepaalde karakteristieken (zoals: eiwitgehalte, maling, variëteit) en productiepraktijken (denk aan: biologisch of niet-genetisch gemodificeerd). Telers hebben toegang tot een scala aan toepassingen en diensten die hun marketingactiviteiten ondersteunen. Door digitaal te handelen via Marketplace, kunnen zowel telers als kopers efficiënter werken en toetreden tot een grotere markt.

Indigo transport

Nadat de Indigo Marketplace was opgezet, moesten de gewassen nog steeds van punt A naar B worden vervoerd. DEPT® heeft Indigo geholpen met het opzetten van ‘Indigo Transport’ om telers en graankopers te kunnen koppelen aan vervoerders (vrachtwagenbedrijven) en zo de granen efficiënt te transporteren. De logistieke rompslomp, die kunnen telers volledig overlaten aan Indigo Transport. Ondertussen is er voor vervoerders een fijne manier ontstaan om snel nieuwe ladingen op te sporen.

Een ecosysteem opbouwen om boeren te ondersteunen in het zuiniger vervoeren van graan – vanuit deze gedachte heeft het DEPT® team samen met Indigo gewerkt aan de lancering van een minimum viable product (MVP) binnen een tijdsbestek van slechts vier maanden. De launch vond plaats via een app gericht op vrachtwagenbedrijven waarbij de trucks (deels) door de eigenaar zelf worden bestuurd (ook wel ‘owner-operators’), terwijl er gebruiker interviews werden afgenomen om te toetsen wat wel en niet werkte.

Er kwam meteen een belangrijke learning naar voren tijdens het uitrollen van het MVP voor owner-operators: de persona’s buiten de initiële set konden tevens gebruikmaken van het systeem en er zo waarde uit halen. Onder leiding van DEPT® werden er vervolgens binnen het scheepvaart ecosysteem verschillende andere persona’s geïdentificeerd die baat zouden kunnen hebben bij Indigo Transport, waaronder expediteurs die vrachtwagenvloten beheren, verladers die andere landbouwproducten beheren en individuele chauffeurs die de benodigde ladingen afleveren. Om al deze gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkte DEPT® samen met het Indigo-team aan het uitbouwen van de app.

Vandaag de dag hebben telers de mogelijkheid om van transportdiensten gebruik te maken wanneer zij graan verhandelen via de Indigo Marketplace-app. Kiezen zij voor deze optie, dan wordt hun zending weergegeven in de transport-app en kunnen vervoerders de laadmogelijkheden bekijken. Verladers kunnen hun wensen kenbaar maken in het systeem en de app richt zich vervolgens op degenen die het graan vervoeren.

Een ander pijnpunt waarbij DEPT® heeft ondersteund is de afwikkeling van complexe contracten door boeren. De teams hebben gewerkt aan het ontwerp van aangepaste backoffice-tools, ter ondersteuning van de teams binnen Indigo die de debiteuren- en crediteurenadministratie voor hun rekening nemen.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een krachtig platform dat de logistiek in goede banen leidt. Gewassen worden conform de regelgeving bezorgd op de juiste plaats en het juiste tijdstip. Indigo Transport maakt het voor vervoerders mogelijk om hun zakelijke kansen uit te breiden doordat zij toegang hebben tot meer ladingen, terwijl boeren en verladers hun graan met meer vertrouwen kunnen leveren.


Planning voor de toekomst

Indigo verzamelt data van over de hele wereld, met als doel om continu te monitoren hoe de gewassen presteren onder verschillende factoren, zoals droogte, extreme hitte, insectenplagen, voedingsarme grond, enzovoort. Deze data is afkomstig van allerlei verschillende bronnen – denk aan drones en satellietbeelden, gegevens die direct zijn verkregen van maaidorsers, of de eigen agronomen.

Terwijl deze data wordt gemeten en gevisualiseerd, moet tegelijkertijd de privacy van klanten in ogenschouw worden gehouden. Ons team van specialisten heeft geholpen bij de opzet van de front-end van deze database; een gebruikersinterface waarmee medewerkers kunnen werken met geanonimiseerde gegevens. Gebruikers krijgen details te zien over alle uitgevoerde testen en de huidige status van bepaalde velden. Hierdoor kunnen Indigo wetenschappers op wereldniveau bekijken welke experimenten goed presteerden en welke niet.

Resultaten

DEPT® heeft Indigo ondersteund bij het bouwen van verschillende apps en platforms – van de bieding op granen, tot het transport en de uiteindelijke betaling voor de gewassen.

Al binnen de eerste paar maanden genereerde de Indigo Marketplace tractie; duizenden telers en kopers hadden het platform in gebruik genomen. In januari 2019 werd gedurende een periode van dertig dagen zo’n vier miljard dollar aan dagelijkse biedingen gemeten. In december 2019 was er zelfs sprake van gemiddelde dagelijkse biedingen van meer dan vijftig miljard dollar over dezelfde periode; een stijging van maar liefst 1175 procent.

Boeren hebben meer opties tot hun beschikking gekregen, processen zijn efficiënter en de wetenschappers van Indigo hebben nu een grote verscheidenheid aan bruikbare informatie voorhanden. Dit alles brengt de toekomstige innovaties binnen de landbouw in een stroomversnelling – innovaties die van cruciaal belang zijn voor de voedselvoorziening van mensen in de komende jaren.

Vragen?

Ontdek meer

Volgende casestudy

Bugaboo