RIBA

Een ultrasnelle site dankzij DevOps-optimalisatie

RIBA, het Royal Institute of British Architects is een wereldwijde en professionele ledenorganisatie die excelleert in, je raadt het al: architectuur. Ze zetten zich in zodat hun leden en de samenleving betere gebouwen en plekken, sterkere gemeenschappen én een duurzame omgeving kunnen krijgen.

RIBA benaderde DEPT® voor het drastisch verbeteren van de websiteprestatie, het migreren van de cloudhosting en het upgraden van het Sitecore Experience Platform naar de laatste versie. Het resultaat: de maximale responstijden verbeterden met 92% en de algemene responstijden 87%.

Het bepalen van de uitdaging

RIBA wilde de snelheid en prestatie van hun website maximaliseren. Het hogere doel van het project was dan ook: high-profile traffic behouden en een positieve gebruikerservaring creëren door responstijden te versnellen en downtime te elimineren.

In een serie van diepgaande verkenningssessies heeft DEPT® RIBA geholpen met het definiëren van hun uitdagingen, prioriteiten en KPI’s. Alle pijnpunten werden besproken. Daarbij kregen inconsistenties in RIBA’s cloudomgevingen én het implementeren van de best practices in software en infrastructuur een hoge prioriteit. 

Nadat we inzicht hadden in de technische barrières die voorkwamen dat RIBA een well-architectured, schaalbare en goed presterende site had, hebben we RIBA geüpgraded naar een meer dynamische Sitecore XP10-oplossing. Hiermee legden we het fundament waarmee we een veilig en schaalbaar DevOps- managementframework konden implementeren, om er via deze weg voor te zorgen dat er geen downtime is.

Het omarmen van de cloud

De al bestaande oplossing van RIBA was gebouwd op het AWS cloud platform en niet volgens de best practice van sitecore. Voor standaardisatie binnen de organisatie hebben we RIBA’s huidige infrastructuur in Azure gebouwd. 

RIBA was klaar om Infrastructure as Code (IaC) te omarmen, dus gebruikten we de tool Terraform om de infrastructuur op een veilige en efficiënte manier te bouwen, veranderen en te updaten. Dit zorgde ervoor dat RIBA, terwijl er met meerdere modules en op afstand van elkaar werd gewerkt, Terraform configuraties DRY kon houden. Dat is niet het enige voordeel, want Terraform is cloud-agnostisch en heeft een naadloze aansluiting met de voornaamste cloud hosting providers waaronder AWS, Azure en Google Cloud Platform. 

We hebben Ansible en Packer gekozen voor het in de oplossing beheren van alle afbeeldingen, configuraties en de SOLR-configuratie voor VPN. Deze zijn ook geïntegreerd in Terraform. 

Azure DevOps was noodzakelijk bij het coördineren van Sitecore Docker builds, en daarmee het plannen en bouwen van omgevingen met Terraform. De suite van Repos, Boards, Wiki, Pipelines en Artifacts biedt RIBA een one-stop oplossing voor voortdurende integratie, delivery workflows en solution management.

Een gecontaineriseerde oplossing

Een van de voornaamste pijnpunten van RIBA’s vorige oplossing was de heersende inconsistentie tussen de omgevingen. Onze experts kozen voor Kubernetes zodat ze de omgevingen volledig van elkaar af konden scheiden. Dit maakte de containerisatie van de server setup en de levering van een sitecore oplossing mogelijk. Hiermee kreeg het team volledige controle over de gebouwde omgeving terwijl het risico op inconsistentie werd geminimaliseerd. 

Met het gebruik van Kubernetes kan DEPT®, met behulp van code, nu hele technische omgevingen binnen enkele seconden programmatisch opnieuw opbouwen. Bovendien wordt RIBA hiermee klaargestoomd voor de toekomst. Kubernetes leent zich namelijk voor een op microservice gebaseerde architectuur en dat is precies de richting waar Sitecore zich langzaam naartoe ontwikkelt. Daarnaast kunnen ze hiermee de developer onboarding vereenvoudigen voor een hogere efficiëntie. 

We gebruikten AKS en Helm om de containers te beheren, terwijl Kubernetes de inzet, schaling en het beheer van RIBA’s gecontaineriseerde applicaties automatiseerde. Hierdoor kon het team gebruik maken van geautomatiseerde rollouts en rollbacks, horizontale schaling en security- en configuratiemanagement. Nu werkt RIBA Kubernetes overal en is het in de toekomst cloud-agnostisch. Om de stabiliteit te maximaliseren en omgevingen te stroomlijnen werden SOLR-, Redis- en SQL-clusters, in lijn met de best practice, buiten Kubernetes om gebouwd. 

Extra tooling

Upgraden van serialisatie en code-generatie 

Voorheen gebruikte RIBA TDS voor serialisatie van Sitecore-items en code-generatie. Wij adviseerden een upgrade naar Unicorn en Leprechaun. Deze gratis, open source oplossingen bieden vergelijkbare functionaliteiten als TDS, maar zijn ontworpen om zo weinig mogelijk UI nodig te hebben.

Realtime inzichten

Met RIBA’s vorige oplossing ontbrak het aan de nodige zichtbaarheid om de problemen – die ten koste gingen van de websiteprestatie – te interpreteren en erop te reageren. Daarom gebruiken we nu Azure’s Application Insights. Hierdoor heeft RIBA nu informatierijke inzichten in handen over de prestaties van het Sitecom-platform en haar functies, storingen, dependency information, logs en beschikbaarheid. 

De APM-service (Application Performance Management), die wordt gebruikt door developers en DevOps-professionals, detecteert automatisch afwijkende prestaties en bevat krachtige analysetools. Zo heeft RIBA meer inzicht in de prestaties en kunnen ze problemen beter diagnosticeren.

Het verbeteren van de prestaties

Tijdens de loadtest-fase ontdekten we knelpunten in de manier waarop RIBA omging met de zogeheten site redirects. Deze bevindingen werden gedeeld met RIBA en samen kwamen we tot een oplossing om eventuele prestatieproblemen te verhelpen voordat we live gingen. Dit – in combinatie met het meteen correct schalen van middelen, het faciliteren van dynamische schaling met Kubernetes en het introduceren van een CDN om dynamische en statische assets te offloaden – heeft geholpen om de site statistieken van RIBA drastisch te verbeteren.

De resultaten

Na strenge, externe penetratie- en loadtesten hebben DEPT® en RIBA alle nog bestaande prestatieproblemen geïdentificeerd en verholpen voordat ze live gingen. Na deze fine tuning hebben de Sitecore upgrade en DevOps verbeteringen ongelooflijke resultaten opgeleverd voor RIBA, waarbij elke doelstelling en KPI is behaald of overtroffen:

  • De gemiddelde responstijden van de website zijn met 87% gedaald van 1,01 seconden naar 127 milliseconden
  • De maximale responstijden zijn gedaald met 92% van 52,4 seconden naar 4,1 seconden
  • De gemiddelde verwerkingscapaciteit is met bijna 8x toegenomen van 131 KB/sec naar 1.036 KB/sec
  • Ondanks het meest verwerkte verkeer ooit, heeft RIBA met veel succes de 2021 Stirling Prize Awards zonder downtime gehost

Vragen?

Senior Infrastructure Consultant

Tom Simm

Volgende casestudy

SIRE