Terug naar alle artikelen

IT als drijvende kracht achter digitale versnelling

Lucas Nutbey
Lucas Nutbey
Head of Strategy
Lengte
5 min. leestijd
Datum
31 augustus 2021

Technologie is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering en daarmee de samenwerking tussen IT en de business. Zonder de juiste technologie zijn andere afdelingen zoals marketing of HR in 2021 namelijk al gauw lamgeslagen. Echter, de uitdagingen die IT heeft bij het helpen van digitaal versnellen in een steeds complexer en technologisch sneller veranderend landschap, zijn over het algemeen groot. Hoe zorg je voor duurzame oplossingen? Hoe houd je de regie en zorg je voor eigenaarschap en kennisopbouw binnen je eigen teams zonder de connectie met de rest van de organisatie te verliezen? Lees in deze longread hoe IT een enabler voor versnelling kan zijn. 

Van transformatie naar versnelling

Laten we vooropstellen dat om IT als drijvende kracht in te kunnen zetten, er een verandering in mindset moet komen. Denken we na over digitalisering, dan stellen we namelijk vaak de vraag op welk punt de business nu zit. Onbewust zeggen we daarmee dat er sprake is van een eindpunt. Hebben we project X, Y en Z afgerond, dan is de digitale transformatie voltooid. Deze manier van denken kan averechts werken. Technologie zal nooit zomaar stoppen met ontwikkelen.

Daarom spreken we in plaats van digitale transformatie liever over digitale versnelling. Het is een reis zonder eindpunt, met een doel dat constant meebeweegt met de technologische ontwikkelingen die op dat moment plaatsvinden. Als organisatie is het daarom van belang continu te innoveren omdat er maar één zekerheid is: technologische ontwikkelingen zullen alleen maar meer en sneller toenemen.

Wendbaarheid van IT

Een belangrijke taak is om te anticiperen op dingen die gaan komen. De grootste rol van IT is namelijk zorgen dat het bedrijf blijft draaien. Ligt er vanuit de business bijvoorbeeld een vraag over een nieuwe technologie, dan moet je die als organisatie ook in huis hebben en toe kunnen passen. Moet je hier achteraf nog over nadenken, dan is het eigenlijk al te laat. Focus wat technologie betreft daarom op de volgende aspecten: snelheid, flexibiliteit en schaalbaarheid. Hoe snel kan je een idee volledig omdraaien en werkelijkheid laten worden? Als een proces in meerdere landen perfect verloopt en de wetgeving in één van de landen verandert, kan je dan de technologie aanpassen aan die nieuwe wetgeving? En wanneer je dat proces niet één keer, maar honderd of duizend keer uitvoert, loopt het dan nog steeds soepel of kom je plotseling in de problemen?

De mens in een digitale omgeving

We zullen het altijd blijven zeggen: gaat het over digitale versnelling, dan kunnen we niet voorbijgaan aan de mens. Om IT als enabler voor versnelling in te kunnen zetten, ligt de focus daarom op een aantal eigenschappen die (nieuwe) medewerkers moeten bezitten. Allereerst de hard skills. Wat brengen mensen met zich mee qua digitale vaardigheden? Daarnaast zijn de soft skills van belang: hoe zit het met de communicatie- en presentatievaardigheden? En tot slot gaat het om de houding van mensen. Alle eigenschappen samengenomen, vormen hard skills de minste zorg — deze zijn immers aan te leren. Soft skills vergen wat meer aandacht en zijn vaak een opsomming van aanwezige ervaring en leervermogen. De houding is echter het belangrijkste criterium. Bezitten mensen de juiste houding ten opzichte van digitale versnelling, dan kunnen ze daarmee compenseren voor eventuele zwakke plekken die ze hebben.

Daarnaast is het makkelijk om afgeleid te raken door de laatste en beste technologie. Zoek je binnen je organisatie mensen die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan digitale versnelling, dan doe je er goed aan te focussen op de individuen die zich niet laten leiden door het nieuwe, maar die kansen identificeren voor de consument. Of kansen om iets op een efficiëntere manier voor de organisatie te doen. Wees als organisatie daarnaast een flexibele kweekvijver van talent. Haal jonge mensen binnen die zich nog niet hebben vastgebeten in één bepaalde technologie en daardoor flexibel inzetbaar zijn. Faciliteer opleidingsmogelijkheden waardoor ze zich op veel verschillende platformen en technologieën weten te bekwamen. Vis daarnaast buiten de lokale vijver. Zeker het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat remote werken een effectieve optie is. Accepteer dat niet alle medewerkers op locatie hoeven te werken en er gaat een hele nieuwe wereld aan talent voor je open.

Leiderschap: zenden én ontvangen

In dit alles is ook voor leiderschap een belangrijke rol weggelegd. Om IT als drijvende kracht in te kunnen zetten, is het belangrijk dat alle afdelingen van de organisatie de implicaties van (nieuwe) technologie snappen. Dit betekent niet dat ze de technologie zelf door en door moeten begrijpen. Het is aan de leiders van organisaties om complexe zaken op zo’n manier uit te leggen dat ze logisch zijn voor alle werknemers. Alleen zo kunnen de juiste beslissingen genomen worden.

In het verlengde van gecompliceerde zaken begrijpbaar uitleggen: dit betekent niet alleen informatie zenden. Ja, het is noodzaak om uit te dragen wat op IT-vlak binnen de organisatie gebeurt. Het liefst in de vorm van een duidelijk gestructureerd verhaal. Maar tegelijkertijd wil je nieuwe oplossingen en technologieën niet door de strot van je medewerkers duwen. Hoe dit te voorkomen? Simpel: ga de dialoog aan. Geef niet alleen presentaties over ontwikkelingen, maar voer gesprekken. Leg uit waarom het belangrijk is bepaalde digitale doelen na te streven én luister naar de wensen van werknemers. Dit betekent ook accepteren dat je in sommige gevallen op zoek moet naar een andere oplossing. Alleen door het juiste samenspel van technologie en mensen te creëren, kun je IT succesvol inzetten als drijvende kracht achter digitale versnelling.

Meer artikelen?

Alle artikelen bekijken

Vragen?

Head of Strategy

Lucas Nutbey