Terug naar alle artikelen

Benut het potentieel van composable architecture met content modeling

Daniel Paterson
Daniel Paterson
Principal Architect
Lengte
12 min. leestijd
Datum
7 juli 2023

Vraag iemand in marketing over de nieuwe trend in de branche, “composable architecture”, en de kans is groot dat ze je een half knikje geven en misschien hun schouders ophalen. 

Hoewel het idee achter composable architecture niet nieuw is (je developers zijn grote fans), is de toepassing ervan – op de manier waarop marketingpioniers het gebruiken om hun digitale content te organiseren – dat wel. 

Composable (met een hoofdletter C) is een verzameling principes die je helpt om zowel de manier waarop je software is gebouwd, te organiseren als je content. Daarnaast helpt het je ook beiden te beheren.

Wat betekent dit precies voor digitale content? En waarom zorgt de nieuwste evolutie van Composable voor zoveel opschudding? Laten we eens kijken hoe Composable-principes en content modeling jou en je CMS-contentstrategie kunnen helpen.

Hoe content modeling je kan helpen bij het beheren van je CMS- content

Content modeling is een proces dat gebruikmaakt van Composable Architecture-principes. Het voegt contentstrategie, contentgovernance, redactionele ervaring, design en omnichannelvereisten samen om een structuur te creëren voor hoe content wordt beheerd en gebruikt.

Velen onderschatten de waarde hiervan bij het implementeren van een CMS. Toch stelt het je in staat om dingen snel te verplaatsen en items op meerdere manieren te hergebruiken, zodat ze consistent blijven binnen verschillende kanalen zonder dat je dubbel werk hoeft te verrichten.

Wat zijn de voordelen?

Het voorkomt dubbel werk door het model te verfijnen vóórdat de invoer van content begint. Dit helpt je om te voldoen aan de verwachtingen binnen je bedrijf, stelt je in staat om vragen te stellen en voorkomt grote veranderingen in de content die vertragingen zouden kunnen veroorzaken. Een goed voorbeeld hiervan is het identificeren van hiaten zoals afhankelijkheden van derden die je misschien pas later ontdekt.

Het zal je helpen om gemeenschappelijke elementen in je model te identificeren en conventies en patronen hiervoor op te bouwen. Tijdens dit proces leer je misschien nieuwe zakelijke inzichten die je anders pas later zou hebben ontdekt.

Content modeling opsplitsen

Een contentmodel stelt content voor die is opgesplitst in een verzameling composable types.

Deze verzameling types, vaak Content Types genoemd, is een verzameling gestructureerde objecten die content kunnen leveren, ongeacht hun presentatie. Types bevatten velden en eigenschappen voor tekst, afbeeldingen, links, metadata, nested types en vele andere varianten en combinaties. Het contentmodel is de ruggengraat van elke CMS-implementatie en helpt niet alleen bij het organiseren van content, maar ook bij het beheren van de functionele aspecten van de implementatie.   

Je kunt een composable en flexibel contentmodel definiëren aan de hand van vier primaire concepten. Deze zijn:

  • Composition
  • Region
  • Component
  • Template

Composition 

Composition is een abstract maar belangrijk concept. 

Een composition kan een webpagina, mobiel scherm, kioskscherm, digital signage of iets anders zijn dat kan worden samengesteld uit verschillende regions en contentcomponenten. Het is essentieel om op deze manier te denken in plaats van dingen gewoon als “pagina’s” te zien. Je kunt een CMS-implementatie en contentmodel bouwen voor een website. Maar er zit waarde in content die herbruikbaar en te distributeren is in meerdere contexten. 

Region 

Veel organisaties willen de mogelijkheid hebben om verschillende lay-outs samen te stellen op basis van analysegegevens en tests uit te voeren om te zien hoe gebruikers hierop reageren. Content kan ook moeten veranderen op basis van gebruikerswensen of andere bedrijfsbehoeften.

Daarom hebben compositions flexibele regions nodig om lay-outs te maken voor elk scenario. Maar een region is een concept dat verder gaat dan alleen rijen en kolommen. Regions staan in een hiërarchie om andere concepten van een compositie te maken, zoals carrousels, veelgestelde vragen en tabbladen.

Regions kunnen ook meer visuele controle mogelijk maken, zoals achtergrondkleuren, afbeeldingen, stijlen en nested lay-outs. Je kan ze gebruiken om veel eigenschappen te bieden waarmee je marketing- en redactieteam kan sleutelen, testen en spelen om ervaringen te creëren die resulteren in betrokkenheid en conversie.

Het is belangrijk om deze mogelijkheid te behouden en de mate van controle vooraf te definiëren. Een bedrijf kan opties voor creativiteit verliezen als je dit lay-outconcept doorschuift naar de applicaties. Het belemmert de mogelijkheid om nieuwe dingen aan te passen en uit te proberen zonder ondersteuning van developers. Tot slot is er een argument dat het gebruik van regions en metadata een contentmodel makkelijker en algemener kan maken.

Component 

Componenten zijn de individuele fragmenten van content die een experience opbouwen. De contenttypes moeten het designsysteem ondersteunen vanuit een inhoudelijk en visueel aspect met visuele en niet-visuele opties voor redacteuren om de gewenste gebruikerservaring voor de content te creëren. Om componenten en contenttypes herbruikbaar te houden in meerdere contexten, moet je nadenken over hoe ze werken binnen het regionconcept. Anders beperk je hoe je een stuk content kunt gebruiken.

Template 

De scheiding tussen content en presentatie is een nieuw element dat template wordt genoemd. Het template kan metadata en presentatie-opties bevatten die je op een component kunt leggen om verschillende visuele uitingen van een enkel stuk content te bieden. Niet alle CMS’en ondersteunen deze abstracte functionaliteit, maar je kunt het nog steeds bereiken en je zou het in een een vorm (welke dan ook) moeten overnemen in het composable content model.

Alles samenbrengen

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van hoe de bovenstaande concepten samenkomen om een composable aanpak te bieden voor editors in een CMS.

Stel dat je bedrijf meerdere paginatypes heeft voor producten, algemene artikelen, campagnepagina’s en meer. Traditioneel implementeer je deze pagina’s als specifieke paginatypes in het contentmodel. 

Dat is een mooie manier om dingen te doen. Maar wat als je een nieuw paginatype en een nieuwe lay-out nodig hebt? Hoe zit het als je een paginamodel niet voor producten wil inzetten, maar voor een ander gebruik? Het gebruik van een model voor elk paginatype en de kanaal-apps de lay-out laten bepalen, vereist ontwikkelingsinspanningen om een nieuw paginatype aan te nemen en een CMS-implementatie. Het gebruik van een bestaand paginatype voor een nieuwe use case kan problemen veroorzaken met dynamische content en daardoor negatieve ervaringen opleveren.

Dit is waar een composable benadering van uw contentmodel kan helpen. Het onderstaande diagram toont een redacteur die de beschreven principes en een composable model gebruikt om twee verschillende paginatypes te maken van herbruikbare types in het model.

editor defined composition in content modeling

Als we een aantal van deze secties uitdiepen, kunnen we zien dat er nog meer composable mogelijkheden beschikbaar zijn. Laten we uitgaan van het volgende contentmodel:

content modeling example

Het contenttype “General content” is pure content. Er zijn geen weergave- of visuele eigenschappen aan verbonden.

Het “region”-type bepaalt de lay-out en eigenschappen van de content die erin is genest. We hebben eigenschappen zoals tekstuitlijning en achtergrondkleur opgenomen voor de eenvoud. Maar het optieveld kan meer functionaliteit bieden. Omdat het een “key-value pair” is, kan de editor opties definiëren zoals…

  • Template: Hero, carousel en FAQ kunnen allemaal waarden zijn voor die optie
  • Carousel timer: Een numerieke waarde in seconden die de carouseldia’s activeert en automatisch roteert.
  • Region width: Dit kan een procentuele breedte zijn voor het maken van nested structures van regions voor opmaakdoeleinden, bijv. 100 voor volledige breedte, 50 voor halve breedte. 

Definieer de opties met je contentteam als onderdeel van je contentmodeling-oefening. Laten we dit nu allemaal samenvoegen voor de headerregion van onze paginavoorbeelden.

Combosability - content modeling

In dit voorbeeld kan de redacteur het contenttype “Algemene content” gebruiken in een region voor de koptekst van de pagina.

De redacteur kan “Hero” selecteren als Template voor de presentatiestijl van het beschikbare contentitem in de region. Het regiontype bevat aanvullende eigenschappen en weergaveopties voor de kindcontent erin, zoals hierboven gedefinieerd. 

Met dit niveau van samenstelbaarheid kan de redacteur, als hij een nieuw design voor de banner wil testen, een paar opties wijzigen en met weinig moeite iets geheel nieuws maken. Als de redacteur bijvoorbeeld de uitlijning naar rechts en de achtergrondkleur naar rood wil veranderen, kan hij de region snel veranderen.

header region - content modeling

Dit betekent ook dat je de content in andere kanalen en contexten kunt gebruiken zonder dat de presentatie-eigenschappen erin overlopen en het hergebruik beïnvloeden. Als redacteur kun je regions ook op complexere manieren gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een carrousel.

Je zou een composable structuur kunnen maken zoals de volgende:

composable structure

Maak een carrousel met extra opties op de carrouselregion voor hoe snel elke dia moet worden gedraaid. De bovenstaande voorbeelden zijn eenvoudig, maar ze laten zien hoe je contentmodellen kunt maken met de juiste vereisten. 

Elke implementatie is uniek. Daarom moet het proces van contentmodelling grondig zijn en de niveaus van samenstelbaarheid definiëren die nodig zijn voordat er iets in het CMS wordt gebouwd. Het implementeren van een composable model stelt redacteuren in staat om snel nieuwe content, lay-outs, merkideeën, campagnes en meer te lanceren, allemaal vanuit het CMS en met minimale tot geen ontwikkelingsinspanning. 

Hierdoor kunnen bedrijven snel nieuwe experiences testen en lanceren en leren wat werkt en uiteindelijk converteert. Het betekent ook dat het bedrijf het engineeringteam alleen inschakelt als ze iets nieuws nodig hebben, zoals een nieuw contenttype of een nieuwe functie. Het resultaat is dat engineers hun tijd kunnen besteden aan het innoveren van oplossingen voor de business en niet aan het onderhouden van een CMS-implementatie en -integratie in kanaalapplicaties.
 
Het combineren van de hier geschetste concepten kan een breed scala aan mogelijkheden bieden voor compositie in je digitale kanalen. Het content modeling-proces biedt je een implementatie met veel potentieel en productiviteit voor nieuwe ideeën.

Content modeling uitvoeren

Eerst het belangrijkste: Definieer de stakeholders. Je wilt een goede balans tussen de teams die het CMS, de content en de implementatie beheren en onderhouden. Idealiter bestaat de groep uit redacteuren, technici, marketing- en contentstrategen, bedrijfsleiding, UX en designers.

Houd vervolgens workshops met de groepen belanghebbenden. Probeer tijdens de workshops een goede balans te vinden tussen de belangen en behoeften van elke groep in de definitie van het contentmodel. Documenteer al je beslissingen en alles wat nog gedefinieerd moet worden.

Begin het model te definiëren met een editorial-first benadering. Richt een deel van het proces op het definiëren van gebieden als nested contentniveaus, design en thematische opties, links en anchoring, integraties met derden, workflows, gebruiksgemak (hints, handleiding, naamgeving van velden).

Nadat je het model hebt gedefinieerd, maak je een mocht en die je test. Je kunt het contentmodel visueel namaken in het CMS van je keuze. Mocken is een praktische manier om problemen te vinden in een ontwerp en beperkingen in de beschikbare veldtypen en opties van het CMS. Het is ook een geweldige manier om de stakeholders erbij te betrekken en scenario’s te testen voordat je er te veel werk in stopt. Test het model vervolgens met echte content om te zien hoe het werkt. Zo kun je het model fine-tunen, het bouwen van de mock herhalen om de experience te verbeteren en feedback van developers te krijgen.

Zodra je het model hebt getest en goedgekeurd, kun je beginnen met de implementatie en integratie in de applicaties die je gebruikt.

Enkele tips voor het uitvoeren van het proces

Maak het niet technisch. In plaats daarvan moeten software engineers de taak benaderen als een enabler. Het zijn de redacteuren en marketeers die leven met wat je bouwt. Laat de techniek niet de CMS-implementatie bepalen. Laat in plaats daarvan de business requirements alles bepalen.

CMS-redacteuren kunnen doen wat ze willen met het contentmodel. Dus benader elk CMS-component als een losgekoppeld element van al het andere. Als de redacteur het onverwacht iets samenstelt, zou je app niet moeten breken of visuele problemen moeten hebben.

Het is verleidelijk om content modeling over te slaan en direct over te gaan tot implementatie. Maar probeer zoveel mogelijk van het content modeling-proces te gebruiken als redelijkerwijs mogelijk is. Grote projecten hebben baat bij het hele proces, maar kleinere projecten hoeven zich misschien alleen op delen te richten. Het belangrijkste is dat je gedisciplineerd te werk gaat bij het modeling-proces, dat erop gericht is informatie boven water te krijgen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en je op de lange termijn tijd te besparen.

User experience design

We zouden nalatig zijn als we user experience design niet zouden noemen als onderdeel van je contentstrategie. Klanten geven niets om je content modeling-strategie, maar wel om het gebruiksgemak van je site/app/kanaal. 

We kunnen de principes van Composable Architecture toepassen op UX Design, dat een aantal overeenkomsten heeft met content modeling maar ook een afgeleide ervan is. Als content modeling bijvoorbeeld de blauwdruk voor een huis is, dan is user experience design het interieurontwerp, sanitair, tegels en deurklinken. 

Een composable benadering van UX kan het je bedrijfs vermogen om verandering te ondersteunen aanzienlijk vergroten. Dit concept bestaat al een tijdje in UX design en je hebt er waarschijnlijk wel eens van gehoord met verschillende namen. Atomic UI is een voorbeeld van een UX-design-framework dat Composable principes gebruikt. Het is een standard practice onder front-end engineers die UI’s opdelen in kleine, herbruikbare componenten die snel en gemakkelijk weer in verschillende combinaties kunnen worden geweven. 

Door deze Atomic UI te combineren met principes voor het modelen van content ontsluit je composable-heid in je content, ongeacht het kanaal.

Je was misschien al bekend met een aantal concepten waar we het over hebben gehad. We hopen echter dat het samenvoegen van deze concepten illustreert hoe krachtig de concepten van Composable kunnen zijn als ze worden geïntegreerd in elk onderdeel van de contentstrategie van je bedrijf.

Vragen?