Motion Designer Brand & Advertising

Brand & Advertising NL

Motion Designer / DEPT® Brand & Advertising 

For our talented Brand & Advertising design team we are looking for a Motion Designer to become a part of our fast-paced team in Amsterdam. Someone that can successfully bring story to life, design-focused, detail-oriented, excellent at collaborating and multitasking, and eager to be part of a team that makes beautiful end-products.

You possess a strong desire to challenge yourself, and love solving hard problems. You are dependable and have a track record of happy clients. You thrive with feedback and aspire to make the best work you possibly can.

Please note: unfortunately, we cannot process your application without a portfolio.

YOU:

 • Have +/- 3-5 years of experience with agencies or post-production houses. (required);
 • Proven knowledge of the following Adobe programs: After Effects, Premiere Pro, Photoshop and Illustrator
 • You work independently, reliably and in a structured manner, but can also be a great team-player. 
 • Have a great understanding of storytelling with a strong editing sense
 • You are creative, open-minded and are looking for a challenge
 • Have a strong feeling for design.
 • Proficiency in 3D programs such as Cinema 4D, Blender, Autodesk, Maya, Moho Pro or Houdini is a big plus.
 • Ability to meet deadlines, ability to multitask.

WE OFFER:

 • A unique and informal company culture, with openness so you can pitch any idea you have.
 • Pension scheme;
 • Possibilities to develop your skills even further via training and certifications; 
 • Access to our online health and wellbeing sessions (including yoga, meditation, zumba, padel, etc);
 • Healthy and tasty food; 
 • Great fringe benefits; laptop, mobile phone, NS business card and many other goodies.

WHO ARE WE?

Hi, we are DEPT® – an international agency with the most experienced thinkers & doers. One agency where creativity, technology and data come together. We help reinvent & accelerate your digital reality by creating experiences that people want and organisations need.

At DEPT® we welcome talent with every nationality, background and orientation. We believe in an environment where everyone can be themselves and feel appreciated for who they are and what they do.

Application sent!
There was an error! Please try again.

Working Student / Intern Online Editorial Polish (m/f/div)

factor-a

For our office in Cologne we are looking for a Working Student / Intern Online Editorial Polish (m/f/div) with excellent Polish knowledge, brand affinity, interest in search engine optimisation and a knack for writing.

As a Working Student / Intern Online Editorial Polish (m/f/div) you are part of our online editorial team and create SE-Optimized content for the Amazon marketplace. You are responsible for creating keyword sets based on detailed analyses of customer search behaviour and creating meaningful titles, bullet points and product descriptions that guarantee our customers maximum visibility on Amazon. In addition, you will design and create creative and targeted descriptions with images, including basic image editing. You are part of an international team with whom you share your ideas and insights in order to best place your content on Amazon for our customers. In the fast-moving microcosm Amazon, varied tasks await you, as well as exciting new challenges and the opportunity to grow beyond yourself consistently.

If you are interested in more information, please watch this video: Manage your inventory: Content Monitoring on Amazon

Yes, we are eager to recruit the most talented experts in the game. But we are also looking for a perfect DEPT® fit. Someone who is eager to learn, inspires others, strives towards a better world, takes the stage, is a futurist at heart, and someone who will toast to a successful week with us. Moreover, DEPT® is an equal opportunity employer. We strongly support diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.

WHERE

 • Cologne
 • Germany-wide remote

YOU

 • Are well versed in Word, PowerPoint and Excel
 • Have excellent Polish language skills, both verbally and in writing and very good English language skills
 • Can quickly familiarise yourself with new topics, are strong in communication, act in a highly customer-oriented manner and have very good analytical and conceptual skills
 • Work independently, reliably and in a structured manner
 • Are a teamplayer and motivated to advance topics
 • Are creative, open-minded and are looking for a challenge
 • Have a quick apprehension and a good understanding of language
 • Have a high Internet affinity and a great interest in all new e-commerce topics

WE OFFER

 • An appreciative and collaborative corporate culture with “Can Do” attitudes
 • Advancement training and specialization opportunities in the international DEPT® environment
 • A good work-life balance (flexible working hours and remote work)
 • Get-togethers and events such as Team Lunch, after work socials, DEPT® Festival in Amsterdam, Christmas party or winter sports camp

WHO ARE WE?

Hi, we are DEPT® – an international digital agency of over 2,000 experienced thinkers & makers. One agency uniting creativity, technology and data. Helping reinvent & accelerate your digital reality by creating experiences that people want and businesses need. 

factor-a is the leading company in the most attractive area of e-commerce: Amazon. As part of DEPT®, we support globally active manufacturers and brands (vendors) in the operational marketplace management on Amazon. The goal is the sustainable increase in sales and market share as well as the creation of transparency for the optimal control of all success-critical measures. factor-a is a pioneer in Amazon vendor management with the combination of technology and agency performance and has over 100 international top brands among its customers. www.factor-a.com

Poszukujemy Studenta / Praktykanta do pracy w naszym biurze w Kolonii na stanowisko Online Editorial Polish (m/f/div). Wymagana doskonała znajomość języka polskiego, przywiązanie do marki, zainteresowanie SEO i umiejętność pisarska.

Jako Online Editorial Polish (m/f/div) Student / Praktykant będziesz częścią naszego zespołu redakcyjnego i tworzyć treści SEO dla Amazon Marketplace. Będziesz odpowiedzialny za szukanie keyword na podstawie szczegółowych analiz zachowań konsumentów; tworzyć liczące się tytuły, “bullet pointy” oraz opisy produktów, które zagwarantują im maksymalną widoczność podczas przeglądania Amazona.  Dodatkowo. Będziesz projektował i tworzył kreatywne ukierunkowane opisy ze zdjęciami, łącznie z ich podstawową edycją.

Będziesz częścią międzynarodowego zespołu, z którym będziesz dzielił się swoimi pomysłami i doświadczeniami, by uczynić twój Amazowy kontent jak najlepszym doświadczeniem dla naszych klientów. W dynamicznym uniwersum Amazona czeka na ciebie wiele zadań, ekscytujących nowych wyzwań i okazja, by wyjść ze swojej strefy komfortu.

Jeśli cię zainteresowaliśmy, możesz dowiedzieć się więcej, oglądając ten filmik:: Manage your inventory: Content Monitoring on Amazon

Tak, jesteśmy gotowi zrekrutować największe talenty, ale równocześnie szukamy osoby która dobre wpasuje się w DEPT® Agency. Chcemy żeby dołączył do nas ktoś, kto chętnie się czy, inspiruje innych, dąży do uczynienia świata lepszym, wybiega w przyszłość i będzie wznosił z nami toast po udanym tygodniu.

Ponadto, DEPT® jest pracodawcą, dającym równe szanse. Silnie wspieramy różnorodność i jesteśmy zobowiązani do tworzenia środowiska integrującego wszystkich pracowników. 

GDZIE

 • Kolonia
 • Niemcy – w dużym stopniu zdalnie

KANDYDAT

 • Dobrze posługujesz się Word, PowerPoint i Excel
 • Znasz doskonale język polski w mowie i piśmie, ponadto poslugujesz się dobrze językiem angielskim 
 • Szybko się uczysz, jesteś dobry w komunikacji, działasz w sposób wysoce zorientowany na klienta, posiadasz bardzo dobre umiejętności analityczne i koncepcyjne
 • Pracujesz samodzielnie, rzetelnie i w sposób zorganizowany.
 • Jesteś osobą pracującą w zespole i zmotywowaną do pogłębiania wiedzy
 • Jesteś kreatywny, otwarty i szukasz wyzwań.
 • Szybko się orientujesz i dobrze rozumiesz język
 • Masz duże zainteresowanie Internetem i wszystkimi nowymi tematami e-commerce

OFERUJEMY

 • Korporacyjną kulturę opartą na uznaniu i współpracy z nastawieniem “Can Do”.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i specjalizacji w międzynarodowym środowisku DEPT®.
 • Dobrą równowagę między pracą a życiem prywatnym (elastyczne godziny pracy i praca zdalna)
 • Spotkania i imprezy, takie jak Team Lunch, spotkania towarzyskie po pracy, DEPT® Festival w Amsterdamie, Christmas Party lub obóz sportów zimowych

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy DEPT® – międzynarodową agencją cyfową zrzeszającą ponad 2 000 doświadczonych myślicieli i twórców. Jedna agencja łącząca kreatywność, technologię i dane. Pomagamy na nowo odkryć i przyspieszyć Twoją cyfrową rzeczywistość, tworząc doświadczenia, których ludzie pragną, a firmy potrzebują. 

factor-a jest wiodącą firmą w najbardziej atrakcyjnym obszarze e-commerce – Amazon. Jako część DEPT®, wspieramy globalnie działających producentów i marki (sprzedawców) w operacyjnym zarządzaniu rynkiem na Amazon. Celem jest zrównoważony wzrost sprzedaży i udziału w rynku, jak również stworzenie przejrzystości dla optymalnej kontroli wszystkich krytycznych dla sukcesu działań. factor-a jest pionierem w zarządzaniu sprzedawcami Amazon dzięki połączeniu technologii i wydajności agencji, a wśród jej klientów znajduje się ponad 100 najlepszych międzynarodowych marek. http://www.factor-a.com

#LI-JL1

Application sent!
There was an error! Please try again.

Lead/Senior Creative

Brand & Advertising NL

We are looking for a Lead / Senior Creative to run some of our largest accounts together. A creative with extensive experience in brand building, understands a client's politics but never hesitates to show what creation can be and that it can even make a difference. Someone whose hands are itching to put down some beautiful brands even more firmly. But also someone who understands that people don't want advertising and is therefore always looking for the best way to get a message across with his or her creativity. You work closely with account and strategy and you are a star in engaging and inspiring creative teams that would like to work with you because of your vision on creation.

Indispensable is the will and knowledge to get the most out of all the different specialists within DEPT®. In addition to the creatives, you also show producers, designers and digital marketing specialists, for example, how indispensable their skills are within a project.

We are a young company and the brightest minds work for a wide range of customers every day, such as Univé, bol.com, Oxxio, Hasbro and many others. We enjoy working with talented experts, but are also looking for the perfect cultural fit. We are looking for someone who is continuously willing to learn, inspire and strive for a better communication, marketing and advertising world. Someone who is in the middle of society and knows what is going on. Someone who always looks ahead and dares to be the center of attention. And someone who will toast to a successful week with us on Friday.

YOU:

 • Have +/- 7-10 years of experience at agencies such as DEPT® (required);
 • Master the Dutch and English language in word and writing (a must!);
 • You have guided creative teams in recent years;
 • Are great at creation, but can keep up with strategy;
 • Can create beautiful Keynotes that perfectly support a story;
 • Can engage clients at all levels like no other in strategic and creative thinking and processes, from board members to brand managers;
 • Has a good sense of design and top-notch art direction and decent writing skills

WE OFFER:

 • An open company culture; 
 • Possibilities to work from home;
 • Equipment for your working from home setup;
 • Pension scheme;
 • Possibilities to develop your skills even further via training and certifications; 
 • Healthy and tasty food; 
 • Free Bootcamp training twice a week; 
 • Friday drinks/open bar to wrap up the week; 
 • Great fringe benefits; laptop, mobile phone, NS business card and many other goodies.

WHO ARE WE?

Hi, we are DEPT® – an international agency with the most experienced thinkers & doers. One agency where creativity, technology and data come together. We help reinvent & accelerate your digital reality by creating experiences that people want and organizations need.

At DEPT® we welcome talent with every nationality, background and orientation. We believe in an environment where everyone can be themselves and feel appreciated for who they are and what they do.

Apply below by clicking on the ‘Apply’ button or via our Whatsapp number +31 6 82 05 34 32

Application sent!
There was an error! Please try again.

Junior Web Content Writer

Design & Technology IE

Junior Web Content Writer 

at Dept

Dublin

Content Writer 

We are one of Europe’s biggest digital agencies with over 2000 employees, offering brands content services across operations, strategy and governance. We are currently working with well known names such as Irish Water, SEAI, Euronext, Diageo etc.

We’re looking for a junior web content writer for our Dublin team. This is the opportunity to join an agency with a brilliant culture and a global footprint. You will have the opportunity to work on the biggest brands, collaborate across markets, learning and sharing with DEPT® offices from all over the world. 

This role is a reflection of continuing growth in our content services and team. Our strategy is to develop these services further, creating lots of opportunities for your work and career. 

YOUR ROLE

 • Work with our content and UX team to deliver high quality, user focused, web content 
 • Follow and develop style guides and tone of voice documentation
 • Show an excellent understanding of writing for the web best practice 
 • Bring content projects from draft stage to sign off, working closely with stakeholders 
 • Collaborate with our content designers
 • Have a strong interest in content strategy and content design 
 • Show great attention to detail

 

ABOUT YOU

You may have experience:

 • writing, editing and maintaining website content
 • using research and data to inform content writing
 • using Content Management Systems to update website content
 • with Content Operation tools such as GatherContent 
 • taking feedback from clients or stakeholders
 • writing content in Plain English or to specific readability levels
 • collaborating with teams in UX and content strategy 

WE OFFER

 • Generous package 
 • Open culture
 • A chance to work with the best digital minds in Ireland and globally
 • Opportunities to develop your skills at one of the fastest growing digital agencies in Europe
 • Regular team outings
 • Our annual company festival weekend in Amsterdam
 • Beautiful office in Dublin with great flexibility to work from home / remotely

 

WHO ARE WE?

We are DEPT®, an international network of leading digital agencies. From our offices across Europe and the US, over two thousand of the most talented and experienced people in our industry combine creativity, technology and data to deliver digital products and services that build brands, grow businesses and make people’s lives easier.

DEPT® is built on a diverse mix of personalities. Working together, testing ourselves, getting better every day. Working at DEPT® is about giving you the space to do what you're good at, and giving you the room to get ever better. DEPT® loves people that take responsibility, not orders. We nurture raw talent, support each other and coach you to be the best you can be.

But enough about us. Get in touch, send some samples of your best work and tell us about yourself!

 

Application sent!
There was an error! Please try again.

Medior/Senior (social minded) creative

Brand & Advertising NL

We are looking for an experienced Creative (team also welcome) with a special love for social and content for our Amsterdam office. Someone who understands that you have to earn the attention of people swiping and scrolling. Because that's what we at DEPT® are working on day in, day out for brands such as bol.com, Pathé, Nerf, Tempo Team, Chocomel, Uber Eats, Basic Fit, Eurojackpot, NIVEA and Fitbit.

You understand how brands can make themselves popular in 2022. You know what's going on in society, from the latest showbiz gossip to the latest schoolyard fads and more importantly, you know how to respond to it at the same time. You are a creative person with a keen sense of humor. You are curious about the possibilities of social media and new technologies and use them in creative concepts. But you know that there is also magic in an activation, podcast or outdoor campaign. Regardless of the shape: you know how brands deserve people's attention.

So… Are you this person? And do you have a great portfolio with excellent communication skills? You know what to do…

We are a young company and the brightest minds work for a wide range of customers every day, such as  bol.com, Philips, Nerf, NIVEA, Pathé, Johnny Walker, Univé and many others. We enjoy working with talented experts, but are also looking for the perfect cultural fit. We are looking for someone who is continuously willing to learn, inspire and strive for a better communication, marketing and advertising world. Someone who is in the middle of society and knows what is going on. Someone who always looks ahead and dares to be the center of attention. And someone who will toast to a successful week with us on Friday.

YOU:

 • Have great ideas;
 • Understands social, you know what works;
 • Have already taken some steps in The Metaverse;
 • think social first, even when you come up with an outdoor campaign;
 • be proactive and do not wait for a briefing when you see an opportunity;
 • have excellent copy skills, but can also visualize your ideas;
 • wants to make innovative and original work;
 • understands internet culture and you know what is going on in society;
 • can make beautiful and clear presentations;
 • enjoys being on set to see your scripts and fantasies become reality;
 • Your fluent in Dutch, and also be able to converse in English;

 

WE OFFER:

 • An open company culture; 
 • Possibilities to work from home;
 • Equipment for your working from home setup;
 • The possibility to work 4 days a week;
 • Pension scheme;
 • Possibilities to develop your skills even further via training and certifications; 
 • Healthy and tasty food; 
 • Free Bootcamp training twice a week; 
 • Friday drinks/open bar to wrap up the week; 
 • Great fringe benefits; laptop, mobile phone, NS business card and many other goodies.

 

WHO ARE WE?

Hi, we are DEPT® – an international agency with the most experienced thinkers & doers. One agency where creativity, technology and data come together. We help reinvent & accelerate your digital reality by creating experiences that people want and organizations need.

At DEPT® we welcome talent with every nationality, background and orientation. We believe in an environment where everyone can be themselves and feel appreciated for who they are and what they do.

Apply below by clicking on the ‘Apply’ button or via our Whatsapp number +31 6 82 05 34 32 

Application sent!
There was an error! Please try again.

Working Student / Intern Online Editorial French / Junior Content Manager French (m/f/div)

factor-a

For our office in Cologne we are looking for a Working Student / Intern Online Editorial French / Junior Content Manager French (m/f/div) with excellent French knowledge, brand affinity, interest in search engine optimisation and a knack for writing.

As a Working Student / Intern Online Editorial French / Junior Content Manager French (m/f/div) you are part of our online editorial team and create SE-Optimized content for the Amazon marketplace. You are responsible for creating keyword sets based on detailed analyses of customer search behaviour and creating meaningful titles, bullet points and product descriptions that guarantee our customers maximum visibility on Amazon. In addition, you will design and create creative and targeted descriptions with images, including basic image editing. You are part of an international team with whom you share your ideas and insights in order to best place your content on Amazon for our customers. In the fast-moving microcosm Amazon, varied tasks await you, as well as exciting new challenges and the opportunity to grow beyond yourself consistently.

If you are interested in more information, please watch this video: Manage your inventory: Content Monitoring on Amazon

Yes, we are eager to recruit the most talented experts in the game. But we are also looking for a perfect DEPT® fit. Someone who is eager to learn, inspires others, strives towards a better world, takes the stage, is a futurist at heart, and someone who will toast to a successful week with us. Moreover, DEPT® is an equal opportunity employer. We strongly support diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.

WHERE

 • Cologne
 • Germany-wide – Remote
 • France – Remote

YOU

 • You are well versed in Word, PowerPoint and Excel
 • You have excellent French language skills, both verbally and in writing
 • You can quickly familiarise yourself with new topics, are strong in communication, act in a highly customer-oriented manner and have very good analytical and conceptual skills
 • You work independently, reliably and in a structured manner
 • You are a teamplayer and motivated to advance topics
 • You are creative, open-minded and are looking for a challenge
 • You have a quick apprehension and a good understanding of language
 • You have a high Internet affinity and a great interest in all new e-commerce topics

WE OFFER

 • An appreciative and collaborative corporate culture with “Can Do” attitudes
 • Advancement training and specialization opportunities in the international DEPT® environment
 • A good work-life balance (flexible working hours and remote work)
 • Get-togethers and events such as Team Lunch, after work socials, DEPT® Festival in Amsterdam, Christmas party or winter sports camp

WHO ARE WE?

Hi, we are DEPT® – an international digital agency of over 2,000 experienced thinkers & makers. One agency uniting creativity, technology and data. Helping reinvent & accelerate your digital reality by creating experiences that people want and businesses need. 

factor-a is the leading company in the most attractive area of e-commerce: Amazon. As part of DEPT®, we support globally active manufacturers and brands (vendors) in the operational marketplace management on Amazon. The goal is the sustainable increase in sales and market share as well as the creation of transparency for the optimal control of all success-critical measures. factor-a is a pioneer in Amazon vendor management with the combination of technology and agency performance and has over 100 international top brands among its customers. www.factor-a.com

Pour notre bureau à Cologne, nous sommes à la recherche d’un/une étudiant(e) salarié(e) rédacteur/rédactrice en ligne français (h/f/div), possédant une excellente maîtrise de la langue française, une affinité avec les marques, un intérêt pour l'optimisation des moteurs de recherche et un don pour l’écriture.

En tant qu’étudiant(e) salarié(e) rédacteur/rédactrice en ligne français (h/f/div), vous faites partie de notre équipe de rédaction en ligne et créez du contenu optimisé SEO sur la plateforme Amazon. Vous êtes responsable de la création d'ensemble de mots-clés basés sur les analyses détaillées du comportement de recherche des clients ainsi que de la création de titres, de bullet points et de descriptions de produits qui garantissent à nos clients une visibilité maximale sur Amazon. De plus, vous concevrez et créerez des descriptions créatives et ciblées avec des images, y compris l'édition d'images de base. Vous faites partie d'une équipe internationale avec laquelle vous partagez vos idées et vos connaissances afin de placer au mieux votre contenu sur Amazon pour nos clients. Dans le microcosme Amazon qui évolue sans cesse, des tâches variées vous attendent, ainsi que de nouveaux défis passionnants et la possibilité de vous dépasser constamment.

Si tu souhaites obtenir plus d'informations, regarde cette vidéo: Manage your inventory: Content Monitoring on Amazon

Oui, nous sommes impatients de recruter les experts les plus talentueux disponibles. Mais nous recherchons également une parfaite adéquation avec la culture d’entreprise DEPT. Quelqu'un avide d'apprendre, qui inspire les autres, qui s'efforce de créer un monde meilleur, qui monte sur scène, qui est un futuriste dans l'âme, et qui portera un toast à une semaine réussie avec nous. De plus, DEPT est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous soutenons fermement la diversité et nous nous engageons à créer un environnement inclusif pour tous les employés.

OÙ?

 • Cologne
 • Télétravail

VOUS

 • Vous maîtrisez parfaitement Word, PowerPoint et Excel
 • Vous possédez d’excellentes connaissances du français, autant à l’oral qu’à l’écrit
 • Vous pouvez vous familiariser rapidement avec de nouveaux sujets, vous êtes un expert en communication, vous agissez de manière orientée-client et vous avez de très bonnes compétences analytiques et conceptuelles
 • Vous travaillez de manière autonome, fiable et structurée
 • Vous êtes un joueur d'équipe et motivé pour faire avancer les choses
 • Vous êtes créatif, ouvert d'esprit et à la recherche de défis 
 • Vous avez une appréhension rapide et une bonne compréhension de la langue
 • Vous avez une grande affinité avec Internet et un grand intérêt pour tous les nouveaux sujets d’e-commerce

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

 • Une culture d'entreprise appréciative et collaborative avec une attitude “Can Do”
 • Des possibilités de formation et de spécialisation dans l'environnement international de DEPT
 • Un bon équilibre entre vie professionnelle et privée 
 • Réunions et événements tels que Team Lunch, soirées après le travail, Festival DEPT® à Amsterdam, fête de Noël ou camp de sports d'hiver

QUI SOMMES NOUS?

Bonjour, nous sommes DEPT, une agence digitale internationale de 2.000 penseurs et fabricants expérimentés. Une agence qui unit la créativité, la technologie et les données. Aider à réinventer et accélérer votre réalité numérique en créant des expériences que les gens veulent et dont les entreprises ont besoin. 

factor-a est l'entreprise leader dans le domaine le plus attractif de l’e-commerce: Amazon. Dans le cadre de DEPT, nous soutenons les fabricants et les marques (fournisseurs) actifs dans le monde entier dans la gestion opérationnelle du marché sur Amazon. L'objectif est l'augmentation durable des ventes et des parts de marché ainsi que la création de la transparence pour le contrôle optimal de toutes les mesures critiques pour le succès. factor-a est un pionnier dans la gestion des fournisseurs Amazon avec la combinaison de la technologie et la performance de l'agence et compte parmi ses clients plus de 100 grandes marques internationales. www.factor-a.com

#LI-JL1

Application sent!
There was an error! Please try again.

Stay in touch!

Personalize your experience

We use functional cookies to make the website work properly, analytical cookies to measure your behavior and marketing cookies for ads- and content personalization. We collect data on how you use our website to make our website easier to use, but also to tailor or personalize communication in advertisements, on our website or apps. Data collected through marketing cookies is also shared with third parties. By clicking accept you agree to this. More information? Read our cookie policy.