Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Een splinternieuw Sitecore platform

Image

ENGIE, een services- en energiebedrijf, neemt graag de leiding wanneer het gaat om duurzame verandering. Bij Dept nemen we ook graag de leiding, maar dan op het gebied van digitale innovatie. Een perfecte match zou je denken? Inderdaad, we hebben dan ook samen iets moois weten neer te zetten: vier websites zijn samengevoegd tot één nieuw, alomvattend Sitecore platform.

Image

Duurzaamheid in het DNA

Bij ENGIE zit duurzaamheid diep geworteld in het DNA. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met integrale duurzame gebiedsontwikkeling, de realisatie van energiezuinige slimme gebouwen en de opwekking en levering van groene energie. Hiermee kunnen we direct een bruggetje slaan naar het nieuwe Sitecore platform dat we voor ENGIE hebben gerealiseerd, waarin duurzaamheid ook een centraal thema bleek te zijn. Naast dat het belangrijk was dat het nieuwe platform het thema duurzaamheid goed naar voren zou brengen, zou de nieuwe website ENGIE in staat moeten stellen om de naamsbekendheid te vergroten en meer direct sales te genereren. We moesten ervoor gaan zorgen dat het platform meerdere doelgroepen aanspreekt en dat projecten het juiste podium krijgen. Bovenal zou het geheel zo toekomstbestendig moeten worden, dat het jaren mee kan gaan.

Image

Technische uitdagingen

Om het platform zo toekomstbestendig mogelijk te maken, was de eerste stap het samenbrengen van vier verschillende websites voor de verschillende bedrijfsonderdelen naar één alomvattend, nieuwe platform. Dit ging niet zo soepel als het klinkt: er kwamen nogal wat technische uitdagingen bij kijken. Vier websites staan gelijk aan een dijk van informatie en qua back-end een onuitputtelijke bron van code, integraties en functionaliteiten. Daarnaast was er ook een uitgebreide ‘Mijn ENGIE omgeving’. Over één ding hoefden we in ieder geval niet te veel na te denken: ENGIE maakte al gebruik van Sitecore als CMS-systeem en wilde dit graag blijven gebruiken. Dan was er nog de grote vraag: hoe brengen we deze complexe websites op een goede manier samen tot één alomvattend geheel? En hoe zorgen we ervoor dat we dit binnen een aantal maanden kunnen realiseren?

En nu we het toch over uitdagingen hebben: wat moest er gebeuren met de talloze kleinere websites en applicaties die ook gekoppeld zijn aan diezelfde omgeving? Het werd vrij snel duidelijk dat we keuzes moesten gaan maken, en snel ook. Als startpunt zijn we begonnen met het in kaart brengen van de applicaties, mijn omgevingen, websites en koppelingen waar we mee te maken hadden. Deze inventarisatie was de basis van de roadmap naar eind 2020.

Image

Een nieuw Sitecore 9 platform

Zoals bij ieder project, moet te allen tijde het budget in ogenschouw worden genomen. Vanzelfsprekend heeft dit invloed op het technische gedeelte van een project. Vanuit deze optiek hebben we besloten om de voormalige website niet in zijn geheel te gaan migreren, maar om met een nieuwe, ‘schone’ versie van start te gaan. We besloten om het nieuwe platform te realiseren op de laatste versie van Sitecore 9. Maar, zoals je hoort is er een ‘maar’: de mijn omgeving bleek al snel te groot om binnen een beperkt tijdsbestek nieuw te bouwen. Van daaruit maakten we de keuze om deze mijn omgeving los te trekken van de rest van het platform en deze vervolgens één-op-één over te zetten naar de nieuwe Sitecore 9 omgeving. Hiermee ontstonden er drie projecten parallel aan elkaar: het bouwen van een nieuw Sitecore platform, het onderbrengen van de vier verschillende websites en de migratie van de mijn omgeving.

Image

Optimale inzet van Sitecore principes

Een team bestaande uit Depsters en medewerkers van ENGIE is vervolgens met de uitvoering van dit omvangrijke plan aan de slag gegaan. Belangrijk gedurende iedere stap van het proces was om de mogelijkheden van Sitecore zo goed mogelijk te benutten. Zo hebben we van begin af aan consequent gebruik gemaakt van Sitecore’s Helix (development) principes en ervoor gezorgd dat de content altijd te beheren is via de Experience Editor. Sitecore’s Marketing Suite is toegepast om bezoekersgedrag op continue basis te meten. Door het paginabezoek van de drie klanttypes van ENGIE vast te stellen, kunnen we een gepersonaliseerd profiel creëren van iedere bezoeker en deze in het vervolg nóg beter helpen. De bezoeker komt altijd op de juiste plek terecht, zonder daarvoor eindeloos door meerdere websites te moeten scrollen.

Image

Side note: We hebben ons niet laten verleiden tot pragmatiek om maar zo snel mogelijk live te gaan – er was sprake van een goede balans tussen een juiste, doordachte ontwikkeling van het platform en de druk om de strakke deadline te behalen. Bijkomend voordeel is dat er hierdoor tijdens de bouw geen technical debt is ontstaan.

Image

Microsoft Azure

Daar waar het vorige platform op meerdere virtuele servers in een datacenter werd gehost, zijn we met Sitecore 9 voor een cloud native oplossing gegaan. Het platform profiteert hiermee van alle voordelen rondom schaalbaarheid. Het bestaande CDN en veiligheidsschild kon eenvoudig worden omgeleid naar de nieuwe hosting. In combinatie met Azure Application Gateway hebben we een oplossing gerealiseerd voor het herleiden van meer dan vijftig campagne domeinen naar het nieuwe platform – een oplossing die ENGIE ook in de toekomst kan toepassen.

Wie zoekt zal vinden

Bezoek je een website, dan wil je snel datgene vinden waarnaar je op zoek bent. Logisch. Een goede zoekoplossing is daarom onmisbaar. Hoewel Sitecore een interne oplossing biedt, is deze voor complexere doeleinden minder geschikt. Om die reden biedt Sitecore al langere tijd alternatieve oplossingen via integraties aan; voor ENGIE hebben we zo’n integratie toegepast. In eerste instantie hadden we ons oog laten vallen op Azure Search, maar na onderzoek bleek de SOLR SaaS oplossing via SearchStax aanzienlijk eenvoudiger te integreren en bovendien de beste match met ENGIE.

Image

301 redirects

Hoe zorg je ervoor dat de URLs van vier websites naar één platform worden verhuisd, zonder dat er sprake is van waardeverlies? Ter illustratie: we hadden met circa 2000 pagina’s en een uitdagend tijdsbestek van vier weken te maken waarin de verhuizing moest worden voltooid. Er ontstond hierdoor een situatie waarbij sommige delen wel, en andere delen nog niet doorgeleid moesten worden. Sterker nog: delen van het nieuwe platform moesten nog verborgen blijven voor Google om strafpunten voor duplicate content te vermijden. Dit alles konden we onder controle houden met no-index en no-follow switches op iedere pagina in Sitecore.

Image

Klaar voor een digitale toekomst

In juli 2020 startten we met de bouw, in december van dat jaar werd het nieuwe platform gelanceerd. Er zijn vier websites samengevoegd, de mijn-omgeving is gemigreerd, alle kleinere websites hebben een plekje gekregen op de nieuwe website en alle relevante content is overgezet. ENGIE is klaar voor een nieuwe toekomst – een toekomst waarin de samenwerking met Dept voorlopig zal worden voortgezet.

ENGIE heeft ons laten weten de samenwerking tot dusver te beoordelen met een 8,0 +. Jasper Horst, Marketeer en Product Owner bij ENGIE, vertelt: “Dit project is van kop tot staart opgeleverd in 2020. Dat betekent dat tijdens de bouwfase er een lockdown van kracht was. Met een team van professionals van ENGIE en Dept zijn we tot dit mooie product gekomen. Door digitaal samen te werken en alles op alles te zetten, mogen we nu trots zijn op engie.nl.” Koen Schunselaar, Senior Program Manager bij Dept, voegt hieraan toe: “De samenwerking is binnen budget en deadline opgeleverd. Wat het extra knap maakt, is dat we dat nagenoeg remote hebben gedaan door de omstandigheden. Bij de start van het project waren er duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, wat heeft geleid tot een hele prettige samenwerking van twee kanten.”

 

Deze mensen weten alles over dit project