Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

CTA

Een duurzame toekomst door slimme landbouw met digitale middelen

Case CPA Dept
419
Landbouwapps
178.000
Boeren bereikt

Een smsje krijgen dat het tijd is om te oogsten? Drones die over het land vliegen en data over gewassen verzamelen? Dagelijkse kost voor de boeren die werken met CTA. The Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation is een internationale organisatie die werkt vanuit de overtuiging dat innovatie de sleutel is tot het benutten van het volle potentieel van agricultuur. Het verspreiden van die boodschap onder invloedrijke mensen in de internationale politiek die de toekomst van CTA kunnen waarborgen is belangrijk. CTA zocht daarom de samenwerking op met Dept.

Engaging content partner

Het benutten van het volle potentieel van agricultuur leidt tot voldoende voedsel, werkgelegenheid en de ontwikkeling van stabiele economieën voor ACP-landen (Africa, Caribbean, Pacific). Daarin staat CTA niet alleen. Met Dept als engaging partner, is er een succesvolle content strategie opgezet en uitgevoerd.

CTA Dept Case
CTA case Dept
CTA case Dept

inzichten helpen de lokale bevolking met het verhogen van hun productiviteit en inkomen

Van satellietdata naar praktijk

CTA denkt in oplossingen die op de lange termijn zorgen voor werkgelegenheid, economische ontwikkeling, innovatie en vooruitgang. Dat begon begin jaren ’80 in de vorm van uiteenlopende publicaties met agrarische tips, maar inmiddels investeert de organisatie in mensen en techniek. Zo stimuleert CTA technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld het gebruik van drones, precisie-farming en het omzetten van satellietdata naar tips voor boeren, die de informatie per sms op hun telefoon ontvangen. Dat kan advies zijn om te oogsten, of om zaadjes op een bepaalde afstand van elkaar te plaatsen, zodat de oogst later geoptimaliseerd kan worden. CTA gebruikt high-tech middelen die inzichten bieden in hoe het landschap eruit ziet. Deze inzichten helpen de lokale bevolking met het verhogen van hun productiviteit en inkomen. Het doel van CTA is om met haar projecten in 2020 twee miljoen boeren bereikt te hebben, maar dat doel kan alleen bereikt worden als de juiste mensen binnen de EU en de ACP-landen op de hoogte zijn van dit werk.

Innovatie, technologie, kennisdeling

Aan de hand van een aantal intensieve sessies met de mensen van CTA heeft Dept geholpen met het formuleren van een key message; een aantal regels als referentiepunt voor alle communicatie. Deze boodschap verwoordt de missie en motivatie van CTA om door middel van innovatie, technologie en kennisdeling de toekomst van agricultuur te vormen. En dat allemaal vanwege het geloof dat landbouw essentieel is voor het waarborgen van de toekomst voor komende generaties. Deze boodschap moest in alle content terugkomen, gericht aan een heel specifiek publiek van ministers en diplomaten. Het was van belang te communiceren op welke vooruitstrevende manieren CTA impact heeft op ontwikkelingslanden.

CTA case Dept
CTA case Dept
Image

Implementatie & creativiteit

De belangrijkste uiting van deze boodschap was een video, waarvoor door een gemixt team van CTA en Dept tijdens een field mission in Uganda materiaal is geschoten. Het idee was om niet zomaar een standaard corporate video te maken, maar om een format te kiezen dat op filmische wijze de impact van CTA laat zien. We dachten bovendien bij voorbaat na over andere beschikbare media-middelen om de doelgroep te bereiken en de impact van de video te vergroten. Zo hebben we de positionering van CTA doorvertaald naar allerlei (visuele) content, zoals fotografie, artikelen, een brochure en socials.

Een kwalitatieve deep dive hielp ons de vorm van de video te bepalen en via welke kanalen we de doelgroep het beste konden benaderen. Zo is de video gemaakt in het Engels en het Frans, in verschillende lengtes en voor verschillende platformen, zoals de CTA website, YouTube en specifieke social media kanalen als Facebook, LinkedIn en Instagram.

De impact van CTA

Op dit moment zijn er 178.000 boeren die digitale ondersteuning krijgen (digitally profiled) via simpele diensten als een sms-service, en kleinere coöperaties die gesteund worden door het investeren in het gebruik van drones. Inmiddels heeft CTA een database van 419 landbouw apps die boeren kunnen gebruiken.

Een voorbeeld van de impact van CTA is het MUIIS project, waar 230.000 boeren in coöperaties bij betrokken zijn. Ze gebruiken satellietdata met informatie over het land van alle aangesloten boeren en gebruiken dat voor de productie van gezonde gewassen. Het gevolg hiervan is een verdubbeling van de oogstopbrengsten.

Resultaten

Dept probeerde verder te denken dan alleen de vraag van de tender, zodat de intern bepaalde positionering van CTA doorvertaald kon worden naar concreet, veelvormig communicatiemateriaal. Waar de vraag enkel om videoproductie ging, hebben we concept, strategie en meerdere marketingtools uitgewerkt om te zorgen dat de uiteindelijke videoproductie zo goed mogelijk terecht kwam. Dat bleek cruciaal voor een internationale organisatie die afhankelijk is van subsidie en waarvan het werk niet snel in de spotlights staat.

Dat deze benadering voor het juiste resultaat heeft gezorgd, wordt duidelijk uit het feit dat de ontwikkelde content inmiddels gedeeld is door invloedrijke mensen binnen de EU, VN en de voormalige minister van agricultuur van Rwanda. Een vrouw met veel invloed in het debat rond Afrikaanse agricultuur. Stuk voor stuk mensen met veel politieke invloed, wiens steun essentieel is om het werk dat CTA doet voort te kunnen zetten.

Image

Meer weten? Wij helpen je graag!