Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Avans

Een digitale hervorming voor Avans Hogeschool

Image

De digitale volwassenheid van Avans werd in kaart gebracht, online plannen zijn gesmeed en in 2020 is Dept begonnen met een drietal projecten voor Avans: de digitale open dag, het interne platform bijavans.nl en een transformatietraject. Een ‘Full Dept Plan’, waarbij Depsters vanuit allerlei disciplines betrokken zijn geweest – van strategen, tot SEO-specialisten en visual designers. En op het resultaat en de samenwerking zijn we trots!

Avans: een hogeschool met digitale ambitie

Hogeschool Avans, met locaties in Breda, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg, is een van de grootste hogescholen van Brabant. Ieder jaar verwelkomt de school een enorme toestroom aan studenten. “Toekomstige professionals met een onderzoekende en ondernemende houding die het verschil gaan maken in en voor een duurzame samenleving,” aldus Avans. De hogeschool heeft een ambitie geformuleerd voor het jaar 2025, waarvan één van de pijlers betrekking heeft op ‘Technologie & Data’: aan de hand van technologie en data gaat Avans de kansen voor het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal benutten. En vanaf dat startpunt zijn Dept en Avans gaan samenwerken aan hun digitale customer journey.

Image

Contentful: een headless, API-first CMS

De virtuele open dag is één van de onderdelen de customer journey. Alle ins and outs van deze open dag lees je hier. Om snelheid te maken hebben we gekozen voor het headless CMS-systeem Contentful waarbij de content via API’s beschikbaar wordt gesteld. Het vullen en presenteren van content staat hierbij volledig los van elkaar. Contentful als content infrastructure stelt je in staat om het CMS volledig naar wens in te richten – je hebt zelf in de hand wat voor content models er worden opgesteld. En hebben developers controle over hoe de data ontsloten wordt, zonder afhankelijk te zijn van een grotere architectuur.

Bijavans.nl: een centrale plek voor informatievoorziening

De ambitie pijler ‘Technologie & Data’ binnen Avans maakt gebruik van bijavans.nl als primair communicatiekanaal voor de verspreiding van berichten over hun ambitie, lopende projecten, tools en ervaringen. De vraag was hoe we de andere pijlers van de ambitie ook konden onderbrengen en zo één centraal platform konden creëren waarop alle informatie omtrent de 2025 ambitie te vinden is. Bijavans.nl zou een plek moeten worden waar medewerkers, studenten en andere belanghebbenden proactief worden geïnformeerd over de transformatie van onderwijs, onderzoek en organisatie.

Om schaalvoordeel te hebben binnen de organisatie hebben we ook de andere pijlers binnen Avans, Onderwijs, Samenwerking, Organisatie en Technologie & Data, een plek gegeven op bijavans.nl en staat er nu een goede basis. De kleuren en vormen representeren alle onderdelen binnen Avans. Momenteel werken we samen met Avans aan het verhogen van de platform interactiviteit. Centraal hierin staan de student en docent van de toekomst en hoe het platform naadloos kan aansluiten op hun behoeften.

Image

Digitaal transformatie adviestraject

Waar staat Avans nu eigenlijk op digitaal vlak? En hoe kunnen we hen helpen om hun digitale skills verder te ontwikkelen? Dit hebben we onderzocht door het merk onder de loep te nemen, de interne organisatie te bevragen en hun persona’s in kaart te brengen. Met als resultaat een digitaal adviesrapport voor Avans.

De volgende stap was het opzetten van het digitale framework. Hierin komt naar voren hoe ‘digitaal volwassen’ Avans is, wat de belangrijkste bevindingen zijn van het vooronderzoek, welke aanbevelingen er zijn voor verbetering en hoe deze uit te voeren. Iedereen die interactie heeft met Avans, of je nu een student, ouder of leraar bent, heeft zijn of haar eigen ervaring. We hebben uiteengezet wat de belangrijkste factoren zijn voor deze ervaring en hoe je deze op positieve wijze zou kunnen beïnvloeden. Avans en Dept zijn met deze kennis aan de slag gegaan en hebben hun (digitale) kanalen geupdate.

Image

De digitale transformatie krijgt in 2021 verder vorm

Over de samenwerking met Avans tot dusver kunnen we kort zijn: leuk en interactief. Avans staat écht open voor digitale vernieuwing en heeft onze ideeën dan ook altijd ter harte genomen. Nieuwe projecten staan op stapel: bijavans.nl wordt geoptimaliseerd en de verbeterpunten uit het adviestraject worden in praktijk gebracht. We blijven partner voor digitale marketing campagnes, datavergaring en -analyse en ongoing SEO en CRO werkzaamheden. Zo zorgen we er samen voor dat Avans door de juiste inzet van data en technologie geen digitale kans onbenut laat.

Deze mensen weten alles over dit project