Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Datagedreven beslissingen met het Graintell platform

Image

De Rabobank, een welbekende Nederlandse bank, heeft een echt ‘boerenhart’. Daarmee willen we zeggen: zij bekommeren zich om het welzijn van boeren en zetten dan ook alles op alles om hen in hun dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van de best mogelijke prijs voor de geteelde oogst. ‘Growing a better world together’ is hierin leidend. Aan Dept de eer samen met de Rabobank deze missie verder tot uiting te brengen, mede door de opzet van het ‘Graintell platform’.

De Rabobank ontdekte dat er een hoop data beschikbaar is – data die kan worden gebruikt om processen binnen de agrosector te optimaliseren. Hiermee zag het ‘Data4Food’-programma het licht, met als voornaamste doel om behulpzame innovaties voor klanten, in dit geval boerenbedrijven, te ontwikkelen. Er werden meerdere kansen voor de sector geïdentificeerd, waarvan ‘Graintell’ er één was. Het doel: hulp bieden aan boeren in de Verenigde Staten (VS) bij de verkoop van hun gewassen.

Image

Zo gingen we te werk

Dept ging met de Rabobank rond de tafel zitten en de hamvraag luidde als volgt: hoe kunnen we boeren helpen om datagedreven beslissingen te maken om meer winst te maken en risico’s te verkleinen? Voor boeren kan het een uitdaging zijn om te bepalen wanneer het juiste moment daar is om hun gewassen te gaan verkopen. Ze hebben verschillende opties wanneer het gaat om verkoop: ze kunnen na de oogst tot directe verkoop overgaan, een deal maken voor in de (nabije) toekomst, of de oogst nog even ‘stallen’ en bewaren voor een nader te bepalen moment – een tijdstip waarop de marktwaarde hoger ligt. 

De Rabobank heeft goede contacten in de VS en de boerenbedrijven zijn van grote schaal; hiermee een logische testgroep voor dit project. We hebben allereerst de stappen van de procesketen in kaart gebracht: van het moment van zaaien tot de daadwerkelijke oogst van de gewassen. 

Image

Het Graintell platform

Om boeren in al het voorgaande te ondersteunen, heeft Dept vervolgens samen met de Rabobank het Graintell platform ontwikkeld. We hebben allereerst een minimal viable product (MVP) live gezet en dit doorlopend getest middels een testpanel van boeren. Aan de hand van dit platform, dat boeren te allen tijde kunnen inzien, verkrijgen zij toegang tot alle informatie die hen kan helpen in het maken van datagedreven beslissingen. Zien zij een dalende trend in de markt, dan kan het beter zijn om de oogst nog even te laten liggen voor een later verkoopmoment. Is de marktwaarde de afgelopen dagen enorm gestegen en is er een piek bereikt, dan is het moment wél daar om tot verkoop over te gaan. Zo kunnen boeren keuzes maken die niet uit de lucht zijn gegrepen, maar worden verklaard aan de hand van data. 

Image

En hoe nu verder?

De informatie is nu nog enkel beschikbaar via de website van de Rabobank, maar hier komt in de toekomst verandering in. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van een native app – zeer handig, want boeren kunnen deze altijd bij de hand hebben. Ja, ook wanneer zij aan het werk zijn op het land en real-time de stand van zaken in de markt willen bekijken. Net als de website, zal ook de app eerst worden uitgerold in Amerika. 

De samenwerking met de Rabobank verloopt prettig en is zeker ook intensief. Onze collaboratie zet zich voort – we blijven doorontwikkelen en testen, om zo de boeren nog beter te kunnen ondersteunen. De eerste geluiden vanuit de boeren zijn positief: zij hebben aangegeven baat te hebben bij het platform. Daar doen we het voor.

Image

Deze mensen weten alles over dit project