The American Society for Deaf Children

Het alfabet in gebarentaal leren op een innovatieve manier

Om taalachterstand tegen te gaan en de communicatiebarrière tussen dove of slechthorende kinderen en hun goedhorende ouders en leeftijdsgenoten te helpen overbruggen, heeft de creatieve studio Hello Monday (onderdeel van DEPT®) in samenwerking met de Amerikaanse vereniging voor dove kinderen Fingerspelling.xyz gecreëerd – een platform dat de bewegingen van je handen volgt om gebruikers met behulp van machine learning het gebarentaal alfabet te leren.

Het belang van het alfabet in gebarentaal

Twee tot drie op de 1.000 kinderen die in de VS worden geboren zijn doof of slechthorend. 90% van de ouders van dove kinderen hebben zelf een goed gehoor. In veel gevallen is hun kind de eerste dove persoon die ze ooit hebben ontmoet. 

Als een doof kind niet in een vroeg stadium met gebarentaal in aanraking komt, heeft dit een negatief effect op de taalontwikkeling. Dit kan leiden tot een taalachterstand, wat op de lange termijn negatieve gevolgen heeft voor het leven van een kind. Daarom is het van groot belang dat ouders van dove kinderen de mogelijkheid krijgen om zo snel mogelijk American Sign Language (ASL) te leren. Dat is waar Fingerspelling.xyz om de hoek komt kijken.

Een speelse leerervaring

Fingerspelling.xyz is een applicatie in de webbrowser die gebruik maakt van een webcam en machine learning om de bewegingen van je handen te analyseren, zodat je het ASL alfabet op de juiste manier aanleert. Vingerspelling is een essentieel onderdeel van ASL, de primaire taal van de Amerikaanse dovengemeenschap. Het wordt vaak gebruikt voor zelfstandige naamwoorden of om een woord te spellen waarvan je het teken niet kent.

De app toont de gebruiker een reeks woorden en gebruikt een 3D-model om te laten zien hoe je hand moet worden geplaatst voor elke letter. Wanneer je het woord uitbeeldt, volgt de camera je handbewegingen en geeft je feedback, zodat je indien nodig je handgebaar kan corrigeren. 
Dit helpt je om snel je gebarentaalvaardigheden te ontwikkelen en naar het volgende niveau van het programma te gaan.

Het vingerspellingspel is een geweldige manier om de basistechnieken van ASL op een eenvoudige en speelse manier te introduceren. In plaats van het moeten lezen of bekijken van video’s over vingerspelling, bieden wij een online leermiddel dat je stap voor stap begeleidt bij het onder de knie krijgen van vingerspelling – steek die handen maar uit je mouwen!

Anders Jessen, oprichter en partner bij Hello Monday

Het ontwerp en de techniek erachter

Vanuit een ontwerpperspectief was het doel om vingerspelling op een minimalistische en eenvoudige manier over te brengen. Daarom is de 3D-hand prominent in het midden van de site geplaatst en gekoppeld aan een speels lettertype. De schuingedrukte letters hebben een dynamische beweging die subtiele visuele nuances in de handgebaren weerspiegelt, en het ietwat afwijkende uiterlijk voelt vrolijk en aangenaam aan.

Qua kleuren wilden we een palet gebruiken dat gedurfd genoeg was om mensen aan te trekken en hen tegelijkertijd te stimuleren om te beginnen met leren vingerspellen. De aandacht trekken was essentieel.

De 3D-hand is zo ontworpen dat hij vriendelijk aanvoelt, met voldoende details zodat gebruikers gemakkelijk kunnen zien hoe de vingers zijn geplaatst en gebogen. Een mix van cartoonstijl en realisme was de perfecte uitkomst.

Als we kijken naar de technologie, is het belangrijkste kenmerk van de site de handtracking, waarvoor MediaPipe Hands wordt gebruikt. Deze techniek werkt ontzettend goed en is, zelfs wanneer delen van de vingers verborgen zijn achter andere vingers, in staat om accurate detectie te doen.

De meest tijdrovende taak was het bepalen wanneer een uitgebeelde letter moet worden geaccepteerd of niet. Het team ontwikkelde een op regels gebaseerd systeem voor elk van de letters dat kijkt naar de rotatie van de hand; of deze naar boven, beneden, links of rechts is gericht. Als de oriëntatie van de hand correct is, wordt gekeken naar de positie van elke vinger en de mate waarin de vinger gebogen is. Het opstellen van de regels was voor elke letter een handmatig proces met veel vallen en opstaan. Om er zeker van te zijn dat de tekens allemaal op de juiste manier worden aangeleerd, hielp een ASL professor bij het testen van alle letters.

Een nuttig leermiddel, bekroond met diverse prijzen

Het eindresultaat, Fingerspelling.xyz, is ontworpen voor desktop en in de eerste plaats bedoeld voor ouders van dove kinderen, maar het kan iedereen helpen meer vertrouwd te raken met het ASL alfabet door de toegankelijke en eenvoudige manier om te beginnen.

Binnen tien dagen na de lancering van de site werden 150.000 correcte handgebaren gemaakt. Tien maanden later waren er maar liefst 2,5 miljoen correcte handgebaren geregistreerd. De Amerikaanse vereniging voor dove kinderen gebruikt het platform nu ook als onderdeel van hun eigen trainingsmateriaal, wat benadrukt hoe nuttig het is.

We hebben deze vingerspellingtool samen met Hello Monday (onderdeel van DEPT®) ontwikkeld om ouders te helpen hun kind gebarentaal te leren en om ouders het plezier te laten ervaren van communiceren en contact maken met hun dove kind.

Cheri Dowling, Director of Outreach and Programs, American Society for Deaf Children

Fingerspelling.xyz heeft absoluut een positieve impact gehad voor de dovengemeenschap en het innovatieve platform is erkend met prestigieuze internationale awards, waaronder:

Questions?

Founding Partner, Hello Monday (part of DEPT®)

Anders Jessen

World Health Organization (WHO)

Aandacht voor inclusie van gehandicapten

WHO Campaign image

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het bureau van de Verenigde Naties (VN) dat landen, partners en mensen verbindt om op te komen voor gezondheid en een betere toekomst voor iedereen. De organisatie komt wereldwijd in actie om iedereen, overal een gelijke kans op een gezond leven te geven. Om de bewustwording van dit onderwerp te vergroten werd DEPT® om hulp gevraagd voor het campagneconcept en het ontwerpen van de benodigde campagnemiddelen, waarbij de WHO gepositioneerd wordt als rolmodel voor inclusie van gehandicapten binnen de VN.

WHO campaign 1

De leiding nemen

Een actieplan voor inclusie van mensen met een handicap was opgesteld door de WHO Affinity-Resource Group on Embracing Disability – een vrijwillig, door medewerkers geleid team dat zich richt op het creëren van een diverse, inclusieve en ondersteunende cultuur op de werkplek. Het plan is bedoeld om het bewustzijn van medewerkers te verhogen met betrekking tot inclusie van gehandicapten, het beleid en de aanpak van WHO op dit vlak. Om de impact van het plan te maximaliseren waren een sterk campagneconcept, visuals en boodschappen nodig om de werknemers bewust te maken van inclusie van mensen met een handicap.

Met 8000 medewerkers op 150 locaties in zes regio’s is de WHO een grote en complexe organisatie. Om die reden zocht de WHO een deskundige creatieve partner om een ​​veelzijdig concept te ontwikkelen dat over de volledige breedte van de organisatie zou resoneren. Als gecertificeerde B Corporation die zich inzet voor DE&I, greep DEPT® de kans aan om een ​​creatieve campagne te bedenken die het wereldwijde personeelsbestand van de WHO zou stimuleren en inspireren om in actie te komen.

WHO Campaign3

Evolutie van het merk

Om campagnemiddelen te ontwikkelen die resoneren en tegelijkertijd bij de doelgroep blijven hangen, was het essentieel om een ​​sterk merk neer te zetten dat alle elementen van de campagne aan elkaar zou verbinden. Het logo van de WHO vormde het startpunt. Onze creatieven transformeerden het logo op zo’n manier dat het een weerspiegeling werd van de campagnedoelstellingen met betrekking tot toegankelijkheid en inclusie. Daarnaast zorgden we ervoor dat het logo een formaat kreeg dat gemakkelijk kon worden uitgebreid en op alle media kon worden toegepast.

Het logo moest schaalbaar zijn, daarom hebben we het opnieuw ontworpen waarna we aan de slag gingen met een nieuw, toegankelijker lettertype en een duidelijker visueel verschil tussen logo en tagline. De flexibiliteit van het ontwerp werd vergroot, door bijvoorbeeld meer karakters toe te staan bij vertaling en minder ruimtebeperkingen op te leggen. Op deze manier bieden de ontwerpen meer mogelijkheden voor het creëren van de campagnemiddelen en zijn ze ook geschikt voor vertaling voor diverse regio’s en toepassing in de hele organisatie.

Campaign Guidelines 22 Bringing it all together

Brainstorm

Het creatieve team van DEPT® ging van start met het design thinking-proces. De opdracht van WHO werd helemaal uitgeplozen, om zo de belangrijkste boodschappen, ambities en taal eruit te halen die centraal zouden staan in de campagne.

In de ontdekkingsfase van design thinking proberen we altijd eerst zo breed mogelijk te kijken, waarbij we al het vooronderzoek en alle ideeën in het team delen voor optimale samenwerking en conceptualisering. De volgende stap die we namen was het kijken naar woorden die betrekking hebben op het thema en die de campagne vorm zouden kunnen geven. Vanuit de honderden woorden en zinsdelen die we verzameld hadden, hebben we drie verhaallijnen gedestilleerd om voor te leggen aan WHO. 

Na de uitwerking van de meest impactvolle verhaallijnen, gingen we nadenken over de visuele weergave om de berichtgeving te versterken en focus te geven. Na het evalueren van bestaande campagnes voor gehandicapten, stelde DEPT® een intern doel om ervoor te zorgen dat onze concepten niet de standaard route zouden volgen, gericht op iconografie en grafische afbeeldingen. Voor maximale impact en resonantie met het grote publiek, kozen we juist voor opvallende, abstracte vormen en patronen. We vulden dit aan met fotografie van ‘echte mensen’, zodat medewerkers zichzelf vertegenwoordigd konden zien in de campagne. Om de doelstellingen van de campagne te weerspiegelen, wilden we te allen tijde dat de visuele richting gedurfd, zelfverzekerd, positief en bemoedigend was.

Creatieve interpretatie

DEPT® ontwikkelde drie campagneconcepten die onafhankelijk of in combinatie met elkaar konden worden gebruikt. Elk concept daagde zowel taalkundig als visueel de status-quo van de inclusie van gehandicapten uit. Twee van deze concepten zijn samengevoegd tot het uiteindelijke campagneconcept.

Een spotlight voor iedereen

Ons eerste creatieve concept ‘spotlight’ was gebaseerd op hoe handicaps soms over het hoofd worden gezien. We wilden de ‘out of sight, out of mind’ mentaliteit uitdagen en de aandacht vestigen op inclusie van gehandicapten om een ​​verandering teweeg te brengen. Het idee inspireerde cirkelvormige ‘glow’-vormen en -gradiënten die kunnen worden gebruikt om typografie in en uit focus te brengen, net als met een schijnwerper.

Door de spotlight op deze manier te gebruiken, konden we duidelijk maken dat mensen met een handicap het verdienen om gehoord te worden nadat ze gezien zijn. We vermeden het gebruik van stereotiepe beelden en kozen in plaats daarvan voor meer abstracte en veelzijdige beelden. De ‘gloeden’ op verschillende plaatsen van verschillende grootte weerspiegelden de diversiteit van handicaps, en boden tegelijkertijd de mogelijkheid om individuele uitdagingen op het gebied van handicaps te benadrukken. De visuals kunnen puur grafisch gebruikt worden, maar kunnen ook aangevuld worden met fotografie.

1 van de 7

15% van de wereldbevolking heeft een handicap, dat is 1 op de 7 mensen. Dit geldt natuurlijk ook voor het 8000 man sterke personeelsbestand van de WHO. Dit werd gekozen als secundaire boodschap van de campagne, omdat het werknemers wakkerschudt en bewust maakt van het feit dat ze veel vaker in aanraking komen met mensen die een handicap hebben dan dat ze zich realiseren.

Inspiratie voor de kleurkeuze kwam enerzijds uit het bestaande logo, waarbij magenta de primaire tint werd vanwege het opvallende karakter. Anderzijds werd gebruik gemaakt van een paarse kleur uit een eerdere WHO-campagne, voor herkenbaarheid en consistentie. Paars is bovendien ook een kleur die steeds vaker geassocieerd wordt met het bewustzijn van handicaps.

Om de ontwerpen toegankelijk te maken voor mensen met een handicap, besloten we dat alle ontwerpelementen, inclusief lettertype- en kleurkeuzes, moesten voldoen aan de vereisten van Level AA WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Tegelijkertijd hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de nog hogere Level AAA-vereisten, die grotendeels gebaseerd zijn op zwart-witontwerpen. We hebben dit bijvoorbeeld voor technische elementen verwerkt en afbeeldingen gebruikt die grotendeels zwart-wit van toon waren, waardoor een opvallend contrast ontstond met de levendigheid van de gekozen kleurstelling.

Maximale veelzijdigheid

Maar al te vaak vertalen campagnes zich alleen goed in bepaalde situaties en media. Flexibiliteit was van het grootste belang voor de effectiviteit van het concept. Campagnemiddelen moesten digitaal en above-the-line resoneren, en bovendien in diverse talen hun kracht behouden om te worden gecommuniceerd in de zes wereldregio’s waarin de WHO actief is. Als laatste moesten de middelen goed werken voor zowel korte- als langetermijnvereisten voor campagnes.

De campagnemiddelen die DEPT® produceerde waren in het Engels. Voor de wereldwijde uitrol van de campagne moesten we nadenken over hoe interne teamleden dit konden worden bewerken voor vertaling en verspreiding binnen hun regio. Met dat in gedachten hebben we teksten uitsluitend buiten de vormen weergegeven om op die manier meer vrijheid te bieden voor talen die meer tekens gebruiken.

Hoewel de aanvankelijke opdracht slechts een kleine behoefte aan flyers, GIF’s en sociale-mediaframes schetste, stelde de veelzijdigheid van onze campagneaanpak het WHO team in staat om dit verder uit te breiden. Zo konden ze een ​​toolkit met campagnemiddelen creëren voor digitale en afgedrukte verspreiding die voldeed aan zowel de korte- als de langetermijnbehoeften. Hiermee was alles in huis voor een maximale impact van de campagne via alle interne communicatiekanalen van de WHO.

Mijlpalen bereiken

DEPT® ontwikkelde een gedenkwaardig en krachtig campagneconcept en een toolkit met middelen die elk wensenvakje konden afvinken. De WHO Affinity-Resource Group on Embracing Disability versloeg met de presentatie van dit concept de stevige interne concurrentie om bestuursfinanciering, financiering die nodig is voor het uitrollen van de campagne in de zes wereldregio’s waarin de WHO actief is.

De campagne zal binnenkort worden uitgebreid en uitgerold in twee belangrijke regio’s, waarna deze over de rest van de wereld wordt gecommuniceerd. Met deze campagne wordt het bewustzijn vergroot, worden meer leden aangetrokken voor de Affinity Group en wordt het hele personeelsbestand betrokken bij de belangrijke discussies over inclusie van gehandicapten.

Questions?

Head of Design

Simon Fairhurst

ProRail

Op het juiste spoor richting digitale versnelling

ProRail - Image 02

Om vraag en aanbod naadloos op elkaar te laten aansluiten, werkt ProRail continu aan de verbetering van sporen en stations. ‘Show don’t tell’ geldt in dit geval niet, want zowel reizigers als medewerkers moeten goed op de hoogte zijn en blijven van alle veranderingen in en rondom ProRail. Sinds 2020 heeft DEPT® een mooie samenwerking met de spoorwegbeheerder, waarin digitale versnelling en toegankelijkheid centraal staan.

ProRail - Screens 04

De start van een driejarige samenwerking

ProRail is een organisatie met een maatschappelijk belang en open communicatie richting ieder individu, zonder uitzondering, staat dan ook hoog in het vaandel. Om dit tot uiting te brengen werd al snel duidelijk dat de huidige website van ProRail hoognodig toe was aan vernieuwing. Deze was inmiddels zo’n tien jaren geleden opgezet en logischerwijs verouderd geraakt. Een mooie uitdaging die tevens diende als startschot van onze driejarige samenwerking.

De voornaamste doelstelling was om de nieuwe website van ProRail op een dusdanige manier in te richten en vorm te geven, dat de inhoud ervan voor iedereen te begrijpen is. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen, zou de website moeten voldoen aan de gestelde eisen volgens de internationale norm van toegankelijkheid.

ProRail - Image 06

Het nieuwe ProRail.nl

Het design voor de nieuwe website, aangeleverd vanuit een externe partij, is aangepast op basis van deze eerdergenoemde toegankelijkheidseisen. Dit betekent: íedereen kan de website lezen, beluisteren en begrijpen, ook wanneer je bijvoorbeeld slechtziend of laaggeletterd bent. Vertaald naar de website houdt dit onder meer in dat het contrast hoog is, de teksten to the point zijn geschreven en dat alle pagina’s te beluisteren zijn. Het design van de website is volledig responsive en dus op alle devices goed te bekijken. Het nieuwe ProRail.nl scoort een ‘AA’ op de eerder genoemde internationale norm van toegankelijkheid. Koppelingen met het back-office systeem van ProRail zorgen er daarnaast voor dat werkzaamheden en storingen worden getoond en de website te allen tijde up-to-date is.

Optimizely, een softwarepakket dat als tool kan worden ingezet voor A/B-testen, biedt de mogelijkheid om te experimenteren met de meest uiteenlopende variaties. Vanuit deze testen ontstaat een selectie van de meest effectieve pagina’s, en is ProRail ervan verzekerd dat online bezoekers de best mogelijke ervaring krijgen. Zo hebben structurele A/B testen geresulteerd in een optimale inzet van content.

ProRail Image 8

Werkenbijprorail.nl weerspiegelt waar ProRail voor staat

Als werkgever wil je uiteraard de medewerkers aantrekken die passen bij jouw organisatie. Daarom is het belangrijk dat de vacaturesite, in ProRail’s geval werkenbij.nl, datgene waar je voor staat weerspiegelt. Neemt een potentiële medewerker een kijkje op de vacaturesite, dan moet deze binnen een minuut een idee hebben van hoe het zou zijn om bij deze werkgever aan de slag te gaan. Aangezien we ervoor hadden gezorgd dat alle componenten van ProRail.nl herbruikbaar zijn, kon de back-end omgeving – op enkele configuraties na – worden overgenomen. Dit scheelt veel tijd, en hiermee natuurlijk ook geld. Om de website zo persoonlijk mogelijk te maken, hebben we onder meer testimonials en interviews toegevoegd. 

We hebben WerkenBij gekoppeld met ProRail’s recruitmentsysteem middels een API, zodat vacatures en de status hiervan worden doorgepusht. Content managers hebben zo de belangrijke vacature informatie direct voorhanden en hoeven dit enkel nog te verrijken met content uit het CMS. Dit maakt het up-to-date houden van WerkenBij een stuk minder arbeidsintensief en zorgt er tevens voor dat het sollicitatieproces voor de sollicitant prettig verloopt. Daarnaast hebben we een koppeling gemaakt met Google Maps, zodat de sollicitant precies weet wat de reistijd is per vacature. Door zich aan te melden voor een Job Alert, wordt de sollicitant in de to

ProRail Image 10

SpoorData geeft toegang tot de spoordata van ProRail

Mensen die op dagelijkse basis met spoorzaken te maken hebben, moeten snel de juiste informatie voorhanden hebben, laagdrempelig vragen kunnen stellen en real-time weten wat er speelt binnen de sector. We hebben spoordata.nl op zo’n manier ingericht en vormgegeven, dat de gewenste informatie binnen een paar clicks zichtbaar is. De website, die volledig voldoet aan de gestelde toegankelijkheidseisen, is hiermee een belangrijk toegangsportaal tot alle spoordata van ProRail.

ProRail Image 12

Mooi stappen richting heldere online communicatie

Een samenwerking op afstand tijdens de coronacrisis, dat kan soms een uitdaging zijn. Helemaal als er intensieve communicatie vereist is om een krachtige en voor iedereen toegankelijke website te bouwen. Gelukkig bleek dat tussen DEPT® en ProRail geen probleem: samen realiseerden we een uniforme website, waarbij rekening is gehouden met een variëteit aan designkeuzes en toepassingen. Denk hierbij aan contrast voor slechtzienden of gebruik van een readspeaker, waarbij website content kan worden voorgelezen aan bezoekers. Zo hebben we er samen voor gezorgd dat de ProRail-website toegankelijk is én blijft voor de hele samenleving. Al met al wat het een succesvol project; we kijken uit naar de komende jaren waarin digitale ontwikkelingen en toegankelijkheid centraal zullen blijven staan.

ProRail 14 scaled

Questions?

Managing Director Design & Technology

Rachid Lechheb

Van Gogh Museum

Website van Gogh Museum digitale totaalbeleving voor iedereen

Header image

Het Van Gogh Museum is een wereldwijd begrip en een van Nederlands’ belangrijkste musea. In het digitale tijdperk is het belangrijker dan ooit dat dit instituut zowel on- als offline de wereld van Van Gogh tot leven laat komen. Voor iedereen. De website van het museum, die jaarlijks 8,5 miljoen bezoekers ontvangt, was dan ook toe aan vernieuwing en DEPT® kreeg de kans hier een kunstwerk van te maken. Het eindresultaat: een website waarmee Van Gogh écht van en voor iedereen is.

Image 1

Van nieuwe identiteit naar website

Van Gogh voor iedereen

Naar de tekentafel

De techniek achter de penseelstreken

We hebben de pagina’s zo minimalistisch mogelijk gehouden door louter met kleuren, typografie, lijnen en iconen te werken. Hierdoor krijgt het werk op elke pagina de maximale aandacht. De volgende bijzondere features van de vernieuwde website onderscheiden deze van andere websites:

Dynamisch kleurgebruik.

Elke pagina op de website heeft een andere kleur en dit is aangepast aan het werk wat op die betreffende pagina staat. Dit gegeven is uniek voor een museumwebsite en sluit goed aan bij de experience die het Van Gogh Museum de bezoeker wil laten beleven.

Collectie in HD-kwaliteit.

De volledige museumcollectie staat in zeer hoge kwaliteit online: van de schilderijen, tot de tekeningen en prenten. Door deze content te ontsluiten met Micrio kan de bezoeker alles bekijken en zelfs tot op de penseelstreken inzoomen. Micrio is een speciale tool voor interactieve storytelling, die ontwikkeld is door Q42.

Verbeterd contentformat.  

Het vertellen van verhalen heeft een flinke vernieuwing doorgemaakt. Enerzijds kan er op de website de diepte ingegaan worden en worden elementen van het leven van Van Gogh in beeld gebracht, anderzijds is er ook short & snappy content beschikbaar, wat een brug slaat tussen Stories op Facebook en Instagram. Hierbij is er extra ruimte voor afbeeldingen, animaties en quotes.

Image 3 1 1

Uitdagingen en oplossingen

Toegankelijkheid volgens de WCAG 2.1 AA-standaard is uitdagend bij een grafisch uitgesproken website zoals die van het Van Gogh Museum. Q42 heeft op dit vlak uitgeblonken in innovatieve technische oplossingen voor de complexere functies zoals de kalender en het gebruik van elasticsearch. Daarnaast is er gebruikgemaakt van subtiele paginatransities zonder dat de website een single page web-applicatie is, wat eveneens uitzonderlijk is.

Image 4 1 1

Het eindresultaat

De vernieuwde website van het Van Gogh Museum is er een om trots op te zijn: eigenzinnig, kleurrijk, toegankelijk en minimalistisch. Het past goed bij het huidige tijdsbeeld en de positie die het museum inneemt in het (inter)nationale museumlandschap. Het mooie eindresultaat komt voort uit de goede samenwerking tussen de betrokken partijen.

Martijn Pronk, Hoofd Digitale Communicatie bij het Van Gogh Museum: ‘De teams van Q42, DEPT® en het Van Gogh Museum hebben fantastisch werk geleverd. Ze hebben een website gebouwd die helemaal van nu is en die de kern zal zijn van een digitale Vincent van Gogh-wereld. Hiermee bouwen we verder aan het succes van de afgelopen jaren.’

Image 5

Een blik op de toekomst

De release van de vernieuwde website is (gelukkig) nog niet het eindstation. Er ligt nu nog veel op de planken wat bedacht, maar nog niet gebouwd is. We kijken er bij DEPT® naar uit om hiermee verder te gaan en de komende jaren nog meer te gaan doen voor het Van Gogh Museum op digitaal vlak. Met het bedenken van de nieuwe identiteit, de Ontrafel Van Gogh-app en nu ook website, hebben we de smaak én kleur in ieder geval te pakken.

Image 6 3

Vragen?

Account Manager

Mark van den Beij

D66

Van view tot vote: D66’s vernieuwde voter journey

Visual Light 162

“Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.” Met deze kernboodschap van politieke partij D66 en alle verhalen die ze daarbij willen vertellen zijn een goede website, een pakkende reclamecampagne en een sterke digitale marketingstrategie een must. De partij koos DEPT® om met deze professionaliseringsslag de Tweede Kamerverkiezingen in te gaan.

Template Desktop 3

D66 ziet legio uitdagingen voor Nederland: achterstand door thuisonderwijs, geen betaalbaar huis kunnen vinden en het klimaat dat niet meer kan wachten. Daarom vindt D66 dat het tijd is voor nieuw leiderschap. En Nederland blijkbaar ook, want de forse zetelwinst van D66 was de grote verrassing van de Tweede Kamerverkiezingen. Met Sigrid Kaag als bevlogen lijsttrekker en een helder verkiezingsprogramma, realiseerde DEPT® de ondersteunende journey die zwevende kiezers naar D66 bracht.

Mobile 1

Vroeg awareness creëren

D66 heeft grote ambities die vragen om een goed verhaal met impact. Daarvoor vroeg de partij DEPT® om te helpen met het vernieuwen van de website, het creëren van bereik en het stevig inzetten op digital marketing. Om de top of mind awareness vroeg op te bouwen, startten we al in de zomer van 2020 met de eerste Above The Line campagne. De menselijke kernwaarden van D66 vertaalden we samen met D66 naar positieve boodschappen die precies de juiste snaar raakt bij de beoogde doelgroepen, zoals het verhaal van Emre die niet hand in hand met z’n vriend durft te lopen.

De digitale aanpak

De website die overtuigt

Opvallen in plaats van inschikken

Datagedreven campagne voeren

Tweede partij van Nederland

D66 werd een van de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen. Sigrid Kaag maakte de leus nieuw leiderschap sterk in haar debatten en ontpopte zich tot het boegbeeld van progressief Nederland. De verkiezingscampagne bracht ruim 1,5 miljoen kiezers in beweging en evenaarde met een historische winst van 24 zetels het beste verkiezingsresultaat ooit voor D66, die van 1994 met Hans van Mierlo als lijsttrekker. D66 werd onder meer de grootste in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Als tweede partij van Nederland levert ook D66 een verkenner om de formatie van de nieuwe regering te helpen vormgeven. Daarnaast nam het aantal leden toe, tot zelfs 1000 nieuwe leden in één dag.

Desktop Angled 2 scaled

Samenwerken is de belangrijkste succesfactor

Geheel volgens de kernwaarde van D66 kreeg DEPT® het volle vertrouwen om de voter journey van view naar vote neer te zetten. D66 en DEPT® werkten daarvoor doorlopend aan het concept, de campagneboodschappen en het mediaplan voor digitaal en ATL. Met een gezamenlijke focus op het aantrekken van een grote groep zwevende kiezers met de best mogelijke campagne, ging onze samenwerking veel verder dan de traditionele klant/bureau-relatie. Er was ruimte om foutjes te maken, elkaar uit te dagen en te leren van elkaars expertise. En doordat de communicatie 1-op-1 was, konden we bij politieke ontwikkelingen direct schakelen.

“DEPT® heeft ons optimaal geholpen met de gehele campagneopzet, van website tot verkiezingsspot. Elk puzzelstukje viel daarin perfect op zijn plaats. Onze samenwerking was intensief en daardoor bijzonder effectief te noemen.”
— Kevin Beenhouwer, Campagnemanager bij D66

Template Desktop 4

D66 aan zet

De vernieuwde website biedt een duidelijke stem en boodschap, zonder de dynamiek en menselijkheid te verliezen. De website is minimalistisch, kleurrijk en effectief: 1,5 miljoen kiezers ontdekten hier D66 en werden geactiveerd tot stemmen. De website is nu het platform geworden om veel campagnematiger te werk te gaan bij de volgende verkiezingen en het aansluiten van een groeiend aantal nieuwe leden. Daarmee heeft D66 een stevig fundament in handen om haar ambities vorm te geven. Als een van de twee grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen, is D66 nu aan zet.

d66 website design

Vragen?

Account Manager

Paul Beentjes

Justdiggit

De kracht van technologie inzetten voor een goed doel

iStock 181126562 1 scaled

Wat krijg je als je digital en tech samenbrengt met een goed doel? Een digitale marketplace waar donateurs worden gekoppeld aan Afrikaanse boeren, die met de schep in de hand leven terugbrengen in onvruchtbare grond.

Het project

Klimaat is één van de grote thema’s van deze generatie. Vanuit dit besef traint Justdiggit mensen in gebieden waar droogte heerst om halvemaancirkels te graven waarin regenwater wordt opgevangen. Dit proces van ‘vergroening’ zorgt ervoor dat de grond binnen een jaar weer vruchtbaar wordt, iets wat van levensbelang is voor de lokale bevolking en waar, op grotere schaal, de hele wereld profijt van kan hebben.

Visual Light 105 1 scaled


Klimaat is één van de grote thema’s van deze generatie

Visual Light 104 1 scaled

Het verspreiden van kennis

Justdiggit richt zich op kennisoverdracht en wil locals in staat stellen dit werk zelf te doen en organiseren. Dat alles onder begeleiding van fundi’s, de lokale rangers. Om een blijvend effect te hebben op het klimaat moeten er zoveel mogelijk hectares grond vergroend worden, en dat kan een kleine organisatie als Justdiggit niet allemaal zelf doen. Het empoweren van de plaatselijke bevolking zien zij als de duurzame oplossing.

Aan DEPT® stelde Justdiggit de vraag: hoe kan technologie helpen onze doelen te verwezenlijken? Vanuit ‘DEPT® cares’, een broedplaats voor sociale en duurzame initiatieven binnen DEPT®, werd een team samengesteld dat hierop een antwoord zou gaan formuleren.

Marketplace

Als agency hebben we veel ervaring met marketplaces. Diensten die tech marketplaces gebruiken om mensen samen te brengen, zoals Deliveroo, Airbnb en Tinder, hebben de afgelopen jaren de wereld veranderd. ”Cutting out the middle man” is een bewezen formule en daarom vroeg het team zich af of en hoe ze voor Justdiggit vraag en aanbod samen konden brengen.

In een strategie- en designsprint ontwierp het team een platform waar boeren die in een kwalificerend gebied gaten willen graven gekoppeld worden aan mensen die ze willen sponsoren. Uit research bleek dat veel van de boeren in Afrikaanse dorpen goed connected zijn. Landlijnen en ADSL zijn daar compleet overgeslagen en ze regelen veel mobiel. Zo doet ruim 40% bevolking van Tanzania al haar banking via M-Pesa, wat neerkomt op 95 miljoen ‘mobile money transactions’ per maand.

De marketplace/app werkt als volgt:

  • Mensen in het Westen kunnen makkelijk geld doneren via Ideal.
  • Op de achtergrond draait een systeem dat de donaties automatisch koppelt aan alle boeren die in een kwalificerend gebied mogen en kunnen graven.
  • Zodra een gat gegraven is, wordt het vastgelegd met een foto. Die foto wordt goedgekeurd door een fundi, die als een soort opzichter fungeert, en vervolgens wordt de transactie gedaan.
  • De donateur krijgt de foto en het transactieoverzicht. Het graven van een gat kost €3,30, waarvan €2,02 naar de boer gaat. De rest van het geld gaat naar de aanschaf van zaadjes, het salaris van de fundi, transactiekosten en het beschermen van projectgebieden tegen overgrazing door vee. Het is een eerlijk systeem en bij uitstek een voorbeeld van cutting out the middle man, waarbij Justdiggit puur de facilitator is.

Visual Light 103 4 scaled

Heldere doelen

Uitdagingen in de echte wereld

Rabobank x Justdiggit

iStock 157313406 min scaled

Resultaat

Alle projecten zijn bijzonder, maar sommige zijn net iets bijzonderder dan andere. Door gebruik te maken van digitale/tech expertise hebben Justdiggit en DEPT® een platform bedacht, ontwikkeld en getest dat een substantiële bijdrage zal leveren aan de vergroening van de aarde, en daarmee aan duurzaamheid. Een dergelijke marketplace is uniek binnen de wereld van NGO’s en een perfect voorbeeld van technologie die wordt ingezet om de wereld beter te maken door vraag en aanbod direct aan elkaar te koppelen, wat goed aansluit bij de behoefte van donateurs om grip te hebben op hun donatie. Door de lokale bevolking te enablen is het bovendien echt duurzaam ondernemen. Het is gezond ondernemerschap, dat niet blijft bij idealisme of liefdadigheid, want er wordt ook geld mee verdiend. Kortom, alle partijen worden er beter van.

Vragen?

Programme Manager

Koen Schunselaar

Curio

Merkidentiteit en website geven Curio kleur

Curio 02

Als een grote scholenorganisatie zoals het ROC West-Brabant van een decentrale organisatie naar een collectieve organisatie wil gaan, dan is er een boel werk aan de winkel. Ze zochten dan ook naar een partij die hen kon helpen zich duidelijk te profileren onder één nieuw merk (Curio) en van 24 afzonderlijke identiteiten naar één heldere positionering en profilering te gaan. Zowel online als offline. Met als doel om de kloof tussen vmbo en mbo kleiner te maken. DEPT® en Studio Dumbar (part of Dept) gingen voor hen aan de slag en gaven de nieuwe organisatie kleur.


Een collectieve toekomst

Curio is de nieuwe naam van het voormalig ROC West-Brabant. Het bestond voorheen uit 24 verschillende scholen, op verschillende locaties. Elke locatie had een eigen website, stijl van communiceren en logo, wat zorgde voor inconsistentie. De nieuwe organisatie stond voor de uitdaging om één organisatie te willen worden en dat in alle uitingen tastbaar te maken. Hoe moet Curio eruit gaan zien? Waar moet het voor staan? Hoe moet het klinken? En hoe moet de online en offline aanwezigheid vormgegeven worden? Met deze en andere vragen gingen wij voor hen aan de slag.

Van idee naar identiteit

De strategie

Flexibiliteit als drijfveer

Curio 9

Flexibiliteit als drijfveer

Er is gestart door de kenmerken van de organisatie door te vertalen in de eerste concepten en hierbij de uniformiteit van de organisatie de rode draad te laten zijn. Door te kiezen voor een aantal vaste kleurencombinaties spreekt de diversiteit en levendigheid van de organisatie. De stijl en het gekozen lettertype is hierbij hetzelfde, waardoor de uniformiteit gegarandeerd kan worden.

Het gekozen ontwerp van het logo toont de flexibiliteit en persoonlijke focus van Curio. Naast het ‘gewone’ woordmerk, kan het logo ook zo vervormd worden dat er meerdere varianten ontstaan. Op deze manier wordt het statische woordmerk een levende entiteit dat kan groeien en evolueren, net zoals de Curio-studenten en de organisatie zelf.

Template Full screen 1

Umbraco 8 als de basis

Naast basale features zoals het gemakkelijk kunnen vinden van een opleiding en een locatie, was er veel aandacht voor het kleurenpalet en het zorgen voor één lijn met de vastgestelde identiteit en het magazine. Een vaste set kleurencombinaties werd geïmplementeerd, wat de developers bij DEPT® mogelijk maakten in Umbraco, voor zowel desktop, tablet als mobiel. Elke pagina heeft een eigen kleurencontrast en kleurenschema gekregen. Om rekening te houden met de leesbaarheid richtlijnen van de overheid, werd eveneens een contrast modus toegevoegd als feature. Dat de keuze viel op Umbraco 8 was geen toeval. Bij DEPT® zijn we Umbraco Certified Partner en is er ruime ervaring met dit flexibele content management systeem. Ook was het toegankelijke karakter van Umbraco een extra reden om dit CMS te kiezen, zodat medewerkers van Curio hier in de toekomst gemakkelijk mee kunnen werken. Het bouwen van de nieuwe Curio-website is gedaan op basis van de Umbraco-standaard van Dept: dit is het standaard pakket waarmee we van start gaan met elke website, waardoor we extra vaart kunnen maken in diverse projecten en zaken als SEO en security sneller kunnen organiseren. Dit overigens zonder in te leveren op kwaliteit of persoonlijke wensen. Win-win. En het resultaat voor Curio mag er zijn. 

Template Desktop 1 3

DEPT® x Curio

Samenwerken met Curio was van de eerste kop koffie tot de laatste call een succes te noemen. De communicatie liep gesmeerd, we konden snel met elkaar schakelen en doordat we veel vrijheid en vertrouwen kregen konden we onze creativiteit en skills alle ruimte geven. We zijn trots op het eindresultaat en hoe we zowel vanuit DEPT® als Studio Dumbar (part of Dept) de visie van Curio tot leven hebben laten komen. Zowel on- als offline. Het vertelt het verhaal van trotse medewerkers en dat van studenten die niet alleen een fijne en leerzame tijd hebben bij Curio, maar ook erna kunnen floreren in wat ze willen gaan doen. 

Vragen?

Account Manager

Sander Verwaaijen

Blijf op de hoogte

Personaliseer je ervaring

Wij gebruiken functionele cookies om de website beter te laten werken, analytische cookies om gedrag te meten en marketing cookies om advertenties- en content te personaliseren. Wij verzamelen gegevens over de manier waarop je onze website gebruikt om onze website makkelijker in gebruik te maken maar ook om communicatie in advertenties, op onze website of apps op jouw interesses kunnen afstemmen en personaliseren. Data verzameld via marketing cookies wordt ook gedeeld met derde partijen. Door op accepteren te klikken ga je hiermee akkoord. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.