The American Society for Deaf Children

Het alfabet in gebarentaal leren op een innovatieve manier

Om taalachterstand tegen te gaan en de communicatiebarrière tussen dove of slechthorende kinderen en hun goedhorende ouders en leeftijdsgenoten te helpen overbruggen, heeft de creatieve studio Hello Monday (onderdeel van DEPT®) in samenwerking met de Amerikaanse vereniging voor dove kinderen Fingerspelling.xyz gecreëerd – een platform dat de bewegingen van je handen volgt om gebruikers met behulp van machine learning het gebarentaal alfabet te leren.

Het belang van het alfabet in gebarentaal

Twee tot drie op de 1.000 kinderen die in de VS worden geboren zijn doof of slechthorend. 90% van de ouders van dove kinderen hebben zelf een goed gehoor. In veel gevallen is hun kind de eerste dove persoon die ze ooit hebben ontmoet. 

Als een doof kind niet in een vroeg stadium met gebarentaal in aanraking komt, heeft dit een negatief effect op de taalontwikkeling. Dit kan leiden tot een taalachterstand, wat op de lange termijn negatieve gevolgen heeft voor het leven van een kind. Daarom is het van groot belang dat ouders van dove kinderen de mogelijkheid krijgen om zo snel mogelijk American Sign Language (ASL) te leren. Dat is waar Fingerspelling.xyz om de hoek komt kijken.

Een speelse leerervaring

Fingerspelling.xyz is een applicatie in de webbrowser die gebruik maakt van een webcam en machine learning om de bewegingen van je handen te analyseren, zodat je het ASL alfabet op de juiste manier aanleert. Vingerspelling is een essentieel onderdeel van ASL, de primaire taal van de Amerikaanse dovengemeenschap. Het wordt vaak gebruikt voor zelfstandige naamwoorden of om een woord te spellen waarvan je het teken niet kent.

De app toont de gebruiker een reeks woorden en gebruikt een 3D-model om te laten zien hoe je hand moet worden geplaatst voor elke letter. Wanneer je het woord uitbeeldt, volgt de camera je handbewegingen en geeft je feedback, zodat je indien nodig je handgebaar kan corrigeren. 
Dit helpt je om snel je gebarentaalvaardigheden te ontwikkelen en naar het volgende niveau van het programma te gaan.

Het vingerspellingspel is een geweldige manier om de basistechnieken van ASL op een eenvoudige en speelse manier te introduceren. In plaats van het moeten lezen of bekijken van video’s over vingerspelling, bieden wij een online leermiddel dat je stap voor stap begeleidt bij het onder de knie krijgen van vingerspelling – steek die handen maar uit je mouwen!

Anders Jessen, oprichter en partner bij Hello Monday

Het ontwerp en de techniek erachter

Vanuit een ontwerpperspectief was het doel om vingerspelling op een minimalistische en eenvoudige manier over te brengen. Daarom is de 3D-hand prominent in het midden van de site geplaatst en gekoppeld aan een speels lettertype. De schuingedrukte letters hebben een dynamische beweging die subtiele visuele nuances in de handgebaren weerspiegelt, en het ietwat afwijkende uiterlijk voelt vrolijk en aangenaam aan.

Qua kleuren wilden we een palet gebruiken dat gedurfd genoeg was om mensen aan te trekken en hen tegelijkertijd te stimuleren om te beginnen met leren vingerspellen. De aandacht trekken was essentieel.

De 3D-hand is zo ontworpen dat hij vriendelijk aanvoelt, met voldoende details zodat gebruikers gemakkelijk kunnen zien hoe de vingers zijn geplaatst en gebogen. Een mix van cartoonstijl en realisme was de perfecte uitkomst.

Als we kijken naar de technologie, is het belangrijkste kenmerk van de site de handtracking, waarvoor MediaPipe Hands wordt gebruikt. Deze techniek werkt ontzettend goed en is, zelfs wanneer delen van de vingers verborgen zijn achter andere vingers, in staat om accurate detectie te doen.

De meest tijdrovende taak was het bepalen wanneer een uitgebeelde letter moet worden geaccepteerd of niet. Het team ontwikkelde een op regels gebaseerd systeem voor elk van de letters dat kijkt naar de rotatie van de hand; of deze naar boven, beneden, links of rechts is gericht. Als de oriëntatie van de hand correct is, wordt gekeken naar de positie van elke vinger en de mate waarin de vinger gebogen is. Het opstellen van de regels was voor elke letter een handmatig proces met veel vallen en opstaan. Om er zeker van te zijn dat de tekens allemaal op de juiste manier worden aangeleerd, hielp een ASL professor bij het testen van alle letters.

Een nuttig leermiddel, bekroond met diverse prijzen

Het eindresultaat, Fingerspelling.xyz, is ontworpen voor desktop en in de eerste plaats bedoeld voor ouders van dove kinderen, maar het kan iedereen helpen meer vertrouwd te raken met het ASL alfabet door de toegankelijke en eenvoudige manier om te beginnen.

Binnen tien dagen na de lancering van de site werden 150.000 correcte handgebaren gemaakt. Tien maanden later waren er maar liefst 2,5 miljoen correcte handgebaren geregistreerd. De Amerikaanse vereniging voor dove kinderen gebruikt het platform nu ook als onderdeel van hun eigen trainingsmateriaal, wat benadrukt hoe nuttig het is.

We hebben deze vingerspellingtool samen met Hello Monday (onderdeel van DEPT®) ontwikkeld om ouders te helpen hun kind gebarentaal te leren en om ouders het plezier te laten ervaren van communiceren en contact maken met hun dove kind.

Cheri Dowling, Director of Outreach and Programs, American Society for Deaf Children

Fingerspelling.xyz heeft absoluut een positieve impact gehad voor de dovengemeenschap en het innovatieve platform is erkend met prestigieuze internationale awards, waaronder:

Questions?

Founding Partner, HELLO MONDAY/DEPT®

Anders Jessen

Ontdek meer

World Health Organization (WHO)

Aandacht voor inclusie van gehandicapten

WHO Campaign image

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het bureau van de Verenigde Naties (VN) dat landen, partners en mensen verbindt om op te komen voor gezondheid en een betere toekomst voor iedereen. De organisatie komt wereldwijd in actie om iedereen, overal een gelijke kans op een gezond leven te geven. Om de bewustwording van dit onderwerp te vergroten werd DEPT® om hulp gevraagd voor het campagneconcept en het ontwerpen van de benodigde campagnemiddelen, waarbij de WHO gepositioneerd wordt als rolmodel voor inclusie van gehandicapten binnen de VN.

WHO campaign 1

De leiding nemen

Een actieplan voor inclusie van mensen met een handicap was opgesteld door de WHO Affinity-Resource Group on Embracing Disability – een vrijwillig, door medewerkers geleid team dat zich richt op het creëren van een diverse, inclusieve en ondersteunende cultuur op de werkplek. Het plan is bedoeld om het bewustzijn van medewerkers te verhogen met betrekking tot inclusie van gehandicapten, het beleid en de aanpak van WHO op dit vlak. Om de impact van het plan te maximaliseren waren een sterk campagneconcept, visuals en boodschappen nodig om de werknemers bewust te maken van inclusie van mensen met een handicap.

Met 8000 medewerkers op 150 locaties in zes regio’s is de WHO een grote en complexe organisatie. Om die reden zocht de WHO een deskundige creatieve partner om een ​​veelzijdig concept te ontwikkelen dat over de volledige breedte van de organisatie zou resoneren. Als gecertificeerde B Corporation die zich inzet voor DE&I, greep DEPT® de kans aan om een ​​creatieve campagne te bedenken die het wereldwijde personeelsbestand van de WHO zou stimuleren en inspireren om in actie te komen.

WHO Campaign3

Evolutie van het merk

Om campagnemiddelen te ontwikkelen die resoneren en tegelijkertijd bij de doelgroep blijven hangen, was het essentieel om een ​​sterk merk neer te zetten dat alle elementen van de campagne aan elkaar zou verbinden. Het logo van de WHO vormde het startpunt. Onze creatieven transformeerden het logo op zo’n manier dat het een weerspiegeling werd van de campagnedoelstellingen met betrekking tot toegankelijkheid en inclusie. Daarnaast zorgden we ervoor dat het logo een formaat kreeg dat gemakkelijk kon worden uitgebreid en op alle media kon worden toegepast.

Het logo moest schaalbaar zijn, daarom hebben we het opnieuw ontworpen waarna we aan de slag gingen met een nieuw, toegankelijker lettertype en een duidelijker visueel verschil tussen logo en tagline. De flexibiliteit van het ontwerp werd vergroot, door bijvoorbeeld meer karakters toe te staan bij vertaling en minder ruimtebeperkingen op te leggen. Op deze manier bieden de ontwerpen meer mogelijkheden voor het creëren van de campagnemiddelen en zijn ze ook geschikt voor vertaling voor diverse regio’s en toepassing in de hele organisatie.

Campaign Guidelines 22 Bringing it all together

Brainstorm

Het creatieve team van DEPT® ging van start met het design thinking-proces. De opdracht van WHO werd helemaal uitgeplozen, om zo de belangrijkste boodschappen, ambities en taal eruit te halen die centraal zouden staan in de campagne.

In de ontdekkingsfase van design thinking proberen we altijd eerst zo breed mogelijk te kijken, waarbij we al het vooronderzoek en alle ideeën in het team delen voor optimale samenwerking en conceptualisering. De volgende stap die we namen was het kijken naar woorden die betrekking hebben op het thema en die de campagne vorm zouden kunnen geven. Vanuit de honderden woorden en zinsdelen die we verzameld hadden, hebben we drie verhaallijnen gedestilleerd om voor te leggen aan WHO. 

Na de uitwerking van de meest impactvolle verhaallijnen, gingen we nadenken over de visuele weergave om de berichtgeving te versterken en focus te geven. Na het evalueren van bestaande campagnes voor gehandicapten, stelde DEPT® een intern doel om ervoor te zorgen dat onze concepten niet de standaard route zouden volgen, gericht op iconografie en grafische afbeeldingen. Voor maximale impact en resonantie met het grote publiek, kozen we juist voor opvallende, abstracte vormen en patronen. We vulden dit aan met fotografie van ‘echte mensen’, zodat medewerkers zichzelf vertegenwoordigd konden zien in de campagne. Om de doelstellingen van de campagne te weerspiegelen, wilden we te allen tijde dat de visuele richting gedurfd, zelfverzekerd, positief en bemoedigend was.

Creatieve interpretatie

DEPT® ontwikkelde drie campagneconcepten die onafhankelijk of in combinatie met elkaar konden worden gebruikt. Elk concept daagde zowel taalkundig als visueel de status-quo van de inclusie van gehandicapten uit. Twee van deze concepten zijn samengevoegd tot het uiteindelijke campagneconcept.

Een spotlight voor iedereen

Ons eerste creatieve concept ‘spotlight’ was gebaseerd op hoe handicaps soms over het hoofd worden gezien. We wilden de ‘out of sight, out of mind’ mentaliteit uitdagen en de aandacht vestigen op inclusie van gehandicapten om een ​​verandering teweeg te brengen. Het idee inspireerde cirkelvormige ‘glow’-vormen en -gradiënten die kunnen worden gebruikt om typografie in en uit focus te brengen, net als met een schijnwerper.

Door de spotlight op deze manier te gebruiken, konden we duidelijk maken dat mensen met een handicap het verdienen om gehoord te worden nadat ze gezien zijn. We vermeden het gebruik van stereotiepe beelden en kozen in plaats daarvan voor meer abstracte en veelzijdige beelden. De ‘gloeden’ op verschillende plaatsen van verschillende grootte weerspiegelden de diversiteit van handicaps, en boden tegelijkertijd de mogelijkheid om individuele uitdagingen op het gebied van handicaps te benadrukken. De visuals kunnen puur grafisch gebruikt worden, maar kunnen ook aangevuld worden met fotografie.

1 van de 7

15% van de wereldbevolking heeft een handicap, dat is 1 op de 7 mensen. Dit geldt natuurlijk ook voor het 8000 man sterke personeelsbestand van de WHO. Dit werd gekozen als secundaire boodschap van de campagne, omdat het werknemers wakkerschudt en bewust maakt van het feit dat ze veel vaker in aanraking komen met mensen die een handicap hebben dan dat ze zich realiseren.

Inspiratie voor de kleurkeuze kwam enerzijds uit het bestaande logo, waarbij magenta de primaire tint werd vanwege het opvallende karakter. Anderzijds werd gebruik gemaakt van een paarse kleur uit een eerdere WHO-campagne, voor herkenbaarheid en consistentie. Paars is bovendien ook een kleur die steeds vaker geassocieerd wordt met het bewustzijn van handicaps.

Om de ontwerpen toegankelijk te maken voor mensen met een handicap, besloten we dat alle ontwerpelementen, inclusief lettertype- en kleurkeuzes, moesten voldoen aan de vereisten van Level AA WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Tegelijkertijd hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de nog hogere Level AAA-vereisten, die grotendeels gebaseerd zijn op zwart-witontwerpen. We hebben dit bijvoorbeeld voor technische elementen verwerkt en afbeeldingen gebruikt die grotendeels zwart-wit van toon waren, waardoor een opvallend contrast ontstond met de levendigheid van de gekozen kleurstelling.

Maximale veelzijdigheid

Maar al te vaak vertalen campagnes zich alleen goed in bepaalde situaties en media. Flexibiliteit was van het grootste belang voor de effectiviteit van het concept. Campagnemiddelen moesten digitaal en above-the-line resoneren, en bovendien in diverse talen hun kracht behouden om te worden gecommuniceerd in de zes wereldregio’s waarin de WHO actief is. Als laatste moesten de middelen goed werken voor zowel korte- als langetermijnvereisten voor campagnes.

De campagnemiddelen die DEPT® produceerde waren in het Engels. Voor de wereldwijde uitrol van de campagne moesten we nadenken over hoe interne teamleden dit konden worden bewerken voor vertaling en verspreiding binnen hun regio. Met dat in gedachten hebben we teksten uitsluitend buiten de vormen weergegeven om op die manier meer vrijheid te bieden voor talen die meer tekens gebruiken.

Hoewel de aanvankelijke opdracht slechts een kleine behoefte aan flyers, GIF’s en sociale-mediaframes schetste, stelde de veelzijdigheid van onze campagneaanpak het WHO team in staat om dit verder uit te breiden. Zo konden ze een ​​toolkit met campagnemiddelen creëren voor digitale en afgedrukte verspreiding die voldeed aan zowel de korte- als de langetermijnbehoeften. Hiermee was alles in huis voor een maximale impact van de campagne via alle interne communicatiekanalen van de WHO.

Mijlpalen bereiken

DEPT® ontwikkelde een gedenkwaardig en krachtig campagneconcept en een toolkit met middelen die elk wensenvakje konden afvinken. De WHO Affinity-Resource Group on Embracing Disability versloeg met de presentatie van dit concept de stevige interne concurrentie om bestuursfinanciering, financiering die nodig is voor het uitrollen van de campagne in de zes wereldregio’s waarin de WHO actief is.

De campagne zal binnenkort worden uitgebreid en uitgerold in twee belangrijke regio’s, waarna deze over de rest van de wereld wordt gecommuniceerd. Met deze campagne wordt het bewustzijn vergroot, worden meer leden aangetrokken voor de Affinity Group en wordt het hele personeelsbestand betrokken bij de belangrijke discussies over inclusie van gehandicapten.

Questions?

Head of Design

Simon Fairhurst

Ontdek meer

Sam&

De weg naar een land zonder kinderarmoede versterken met digitale kanalen

1200x627 2 zonder logo

Samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen werkt aan een land zonder kinderarmoede. Toch weten veel ouders die het financieel lastig hebben de beschikbare hulp niet te vinden. DEPT® helpt Sam& om elke dag nieuwe gezinnen te bereiken dankzij de kracht van digitale marketing.

Sam StelJeVoor 55 scaled

Samen voor een land zonder kinderarmoede

Er zijn veel organisaties die ondersteuning bieden voor ouders in financieel moeilijke situaties. Het samenwerkingsverband is een samenwerking van Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp om ouders bewust te maken van de beschikbare hulp. Samen bieden zij de hulp zodat elk kind mee kan doen.

Sam& heeft een duidelijke hoofddoelgroep: gezinnen in een financieel moeilijke situatie en door de pandemie en toename in dagelijkse kosten werd duidelijk dat de doelgroep langzaam maar zeker toeneemt. Daarom ziet Sam& de noodzaak om zoveel mogelijke ouders in staat te stellen om voorzieningen voor hun kinderen aan te vragen. Denk aan een fiets om mee naar school te gaan, het meedoen op een sportclub, een laptop voor school of een verjaardagsbox om toch je verjaardag te kunnen vieren.

Een moment van vreugde en vrij van zorgen

Een klein moment van vreugde

Samen met Sam& ontwikkelden we vanuit ons 1% for Good-project een campagne die uitnodigt om een wereld voor te stellen zonder kinderarmoede. Daarnaast is samen met Fama Volat het concept en creatie uitgewerkt. Om deze boodschap te visualiseren en de campagne af te trappen, werkte Sam& samen met een straatartiest om een 3D-straatschildering te maken die de verschillende soorten voorzieningen voorstelt die Sam& aanbiedt.

Sam StelJeVoor 23 scaled

Maximale impact

Nieuwe gezinnen bereiken

Het samenwerkingsverband heeft in de loop der jaren een waardevol netwerk opgebouwd, maar er liggen nog voldoende kansen en mogelijkheden om gezinnen met een lager inkomen te bereiken. Om de merkbekendheid te vergroten is er een digitale campagne opgezet om zo Sam& in beeld te krijgen bij grote groepen ouders. Door het inzetten van digitale kanalen zoals Facebook, Instagram en Google zijn verschillende doelgroepen bereikt die voorheen onbereikbaar waren via de offline kanalen. Het inzetten van een digitale campagne heeft daarmee bijgedragen aan het doel om nieuwe gezinnen te bereiken die nog onbekend waren met de organisatie of de tussenpersonen.

Een landelijke support system neerzetten

Langzaam maar zeker wordt Sam& een organisatie die mensen kennen. Leraren, financiële adviseurs, lokale overheden, buren, vrienden; ze kunnen allemaal helpen om diegenen te bereiken die baat hebben bij de steun van het samenwerkingsverband. Sam& en DEPT® zijn er in geslaagd door het inzetten van een digitale campagne om een breder publiek te bereiken dan ooit tevoren. Dit resulteerde in een grote piek in direct websiteverkeer en een groei in merkgerelateerd zoekverkeer binnen Google. Het grote, ultieme doel is dat iedereen in Nederland het samenwerkingsverband kent, en alle ouders in Nederland de weg naar hulp weten te vinden.

Sam StelJeVoor 47 scaled

De resultaten

 • +83% mensen laten klikken op advertenties om meer over Sam& te lezen op de website
 • +50% groei in verkeer vanuit zoekopdrachten naar Sam& binnen Google
 • +125% meer direct verkeer in de campagne periode
 • +170% meer gezinnen geholpen met hun aanvraag

Alle resultaten zijn afkomstig van de betaalde mediacampagnes, gebaseerd op Google Analytics-gegevens voor Nederland (31 mei – 30 sep vergeleken met 28 jan – 30 mei).

Vragen?

Digital Marketing Consultant

Wouter Boer

Ontdek meer

Terug naar alle artikelen

De strategie om Europa’s harten te vergroenen

Justdiggit header image 1
Max Reilman
Max Reilman
Strategist, Digital Marketing NL
Datum
6 May 2022
Justdiggit header image 1

De aarde warmt steeds meer op en droogt daardoor steeds verder uit. Om deze verwoestijning en klimaatverandering tegen te gaan moeten we de komende jaren actie ondernemen.

Justdiggit vergroent samen met boeren en lokale partijen droge grond in Afrika om deze weer vruchtbaar te maken. Met hun campagnes verspreiden ze bewustzijn over nature-based solution en roepen ze op tot actie: Dig in! Justdiggit zocht een manier om hun digitale marketingkanalen beter op elkaar aan te laten sluiten en hun community van groene donateurs verder uit te breiden.

Justdiggit image 3 dig in 1

Een wereldwijde regreening movement

Samen met boeren in Afrika graaft Justdiggit halvemaanvormige cirkels (ook wel “bunds” genoemd) in droge grond. Hier kan regenwater in worden opgevangen en dat zorgt ervoor dat de grond weer vruchtbaar en groen wordt binnen een jaar. Dat is niet alleen noodzakelijk voor lokale leefomstandigheden, maar ook voor de mens en natuur wereldwijd. Met klimaatverandering op het spel is dit een kans waar we als B-Corp organisatie graag een steentje bijdragen. 

De community van Justdiggit bestaat deels uit lokale partners en gemeenschappen die de grond vergroenen en donateurs en ambassadeurs die wereldwijd bewustwording creëren en financieel bijdragen aan deze oplossingen. Donateurs komen vooral uit Europese landen (zoals Nederland, het VK en Duitsland), waarvan donaties naar vergroeningsprojecten gaan. Om deze community op wereldwijde schaal uit te breiden en meer harten te vergroenen moest eerst bepaald worden waar de focus lag en hoe donateurs bereikt konden worden. Daarnaast moesten online marketingkanalen beter op elkaar aansluiten.

Justdiggit image 1 bunds 2

De strategie

Omdat media budgetten allemaal pro bono zijn en hierdoor beperkt, moesten keuzes worden gemaakt hoe het budget het beste kon worden ingezet. Zowel per kanaal als op landelijk niveau. Waar liggen de meeste kansen en hoe kan de community uitgebreid worden? 

Om de impact van de marketingcampagne te maximaliseren zijn vier fases opgezet:

 • Analyse marktaantrekkelijkheid
 • Analyse donatie en mediagedrag onder de doelgroep
 • Optimale mediamix op basis van (grant) mediabudgetten
 • Het effectief meten van de groei van een community
Justdiggit image 2 landscape 2

Onze aanpak

Doelgroep

Optimale mediamix

Meetbaarheid

Justdiggit image 4 bunds 1

Resultaten

We bundelden onze krachten met Justdiggit voor deze vergoeningsmissie. Na het uitrollen van de strategie zagen we een stijging in de performance van Justdiggit:

 • 16% groei in omzet uit donaties
 • 35% groei in sessies
 • Meer harten vergroend? Check!

Vragen?

Strategist, Digital Marketing NL

Max Reilman

Ontdek meer

Hogeschool Rotterdam

DEPT® gaat door met digitale innovatie Hogeschool Rotterdam

Visual Light 22 4

Het leven van studenten gaat niet altijd over rozen; het regelen van zaken omtrent de studie zou vooral geen extra gedoe moeten opleveren. Hogeschool Rotterdam en DEPT® werken al geruime tijd succesvol samen om dit te faciliteren. De website en eerste versie van de app van Hogeschool Rotterdam zijn voortgekomen uit deze samenwerking en de komende tijd zal de samenwerking nog meer moois gaan opleveren. DEPT® won namelijk een vijfjarige openbare Europese aanbesteding, waarmee studenten nóg betere online dienstverlening van de hogeschool kunnen verwachten.

Visual Light 174

Identiteit en app

Hogeschool Rotterdam telt zo’n 40.000 studenten, die voorheen beroep moesten doen op allerlei verschillende informatiesystemen voor het regelen van studiegerelateerde zaken. Deze diverse systemen waren voorheen niet onderling geïntegreerd en bovendien onvoldoende  gericht op gebruiksvriendelijkheid voor de studenten. Tijd voor verandering!

Wij zijn onze samenwerking begonnen door de bestaande identiteit van de hogeschool te versimpelen en in al hun kanalen en communicatie-uitingen sterker naar voren te brengen – op deze manier sluit dit beter op de belevingswereld van de student. Een app om alles samen te brengen was de volgende stap in het proces, waardoor de voorheen gebruikte informatiesystemen meer naar de achtergrond verdwenen en het gebruiksgemak voor studenten werd vergroot.

Template Desktop 1 1

Mijn HR geeft inzicht en overzicht

Om studenten optimaal inzicht te bieden in hun studierooster, studiepunten en communicatie met docenten laagdrempeliger te maken, is de app en website ‘Mijn HR’ ontwikkeld. Zo weten studenten precies wanneer ze waar moeten zijn en kunnen ze realtime hun studievoortgang inzien. Studeren in het HBO staat gelijk aan het maken van allerlei keuzes, en Mijn HR ondersteunt hierin. De effectiviteit is inmiddels meer dan bewezen: per week maken gemiddeld 15.000 studenten gebruik van de mobiele app en/of de mijn-omgeving. 

React Native als basis

Aangezien er sprake was van een strakke deadline, kozen DEPT® en Hogeschool Rotterdam er samen voor om de app te bouwen met React Native: Hogeschool Rotterdam wilde de app gelanceerd hebben voor de start van het schooljaar 2019 – 2020. Door React Native te gebruiken kon DEPT® één app bouwen voor twee mobiele platforms: Android en iOS. 

Het hybride-karakter van React zorgt ervoor dat de app snel en gemakkelijk door de frontend-developers van DEPT® kon worden ontwikkeld. Er zijn namelijk geen additionele iOS- en Android-developers nodig in het proces. Ook werd er dankzij React Native met één codebase gewerkt die automatisch wordt gerenderd naar beide platformen. Dit scheelt zowel in tijd als kosten. Gedurende het proces werd eveneens gewerkt aan de oplevering van een webversie.

Template Mobiles 3

Een match made in Rotterdam

De samenwerking tussen DEPT® en Hogeschool Rotterdam is zeer succesvol, gelijkwaardig en plezierig gebleken. Beide partijen zijn trots, ambitieus en erg enthousiast over het werkproces. Ook zorgt het jonge karakter van DEPT® ervoor dat alle ontwikkelingen goed aansluiten op de doelgroep. Verschillende studentenpanels spelen hierbij eveneens een mooie rol door het leveren van nuttige input, mede door hun deelname aan verschillende user tests.

Als kroon op het digitale werk, won DEPT® recentelijk de pitch voor de openbare Europese aanbesteding. Dit betekent dat Hogeschool Rotterdam voor DEPT® heeft gekozen als digitale partner voor de komende vier jaar. Hierdoor kunnen grote stappen worden gezet om de digitalisering verder te ontwikkelen: van het uitbreiden van de app tot het verbeteren van de website. Met als overkoepelend hoofddoel om een integrale dienstverlening voor studenten aan te bieden, waar ze écht iets aan hebben.

Voor de studenten en medewerkers heeft de aanbesteding nog meer innovatieve veranderingen tot gevolg, waardoor zij gemakkelijker door hun studie of dagelijkse werkzaamheden kunnen gaan. Met de app hebben de studenten in ieder geval nu al hun studiezaken letterlijk en figuurlijk in the pocket. Nu alleen dat diploma nog.

Visual Light 177

Vragen?

Project Manager

Emmie ‘t Hooft

Ontdek meer

D66

Van view tot vote: D66’s vernieuwde voter journey

Visual Light 162

“Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.” Met deze kernboodschap van politieke partij D66 en alle verhalen die ze daarbij willen vertellen zijn een goede website, een pakkende reclamecampagne en een sterke digitale marketingstrategie een must. De partij koos DEPT® om met deze professionaliseringsslag de Tweede Kamerverkiezingen in te gaan.

Template Desktop 3

D66 ziet legio uitdagingen voor Nederland: achterstand door thuisonderwijs, geen betaalbaar huis kunnen vinden en het klimaat dat niet meer kan wachten. Daarom vindt D66 dat het tijd is voor nieuw leiderschap. En Nederland blijkbaar ook, want de forse zetelwinst van D66 was de grote verrassing van de Tweede Kamerverkiezingen. Met Sigrid Kaag als bevlogen lijsttrekker en een helder verkiezingsprogramma, realiseerde DEPT® de ondersteunende journey die zwevende kiezers naar D66 bracht.

Mobile 1

Vroeg awareness creëren

D66 heeft grote ambities die vragen om een goed verhaal met impact. Daarvoor vroeg de partij DEPT® om te helpen met het vernieuwen van de website, het creëren van bereik en het stevig inzetten op digital marketing. Om de top of mind awareness vroeg op te bouwen, startten we al in de zomer van 2020 met de eerste Above The Line campagne. De menselijke kernwaarden van D66 vertaalden we samen met D66 naar positieve boodschappen die precies de juiste snaar raakt bij de beoogde doelgroepen, zoals het verhaal van Emre die niet hand in hand met z’n vriend durft te lopen.

De digitale aanpak

De website die overtuigt

Opvallen in plaats van inschikken

Datagedreven campagne voeren

Tweede partij van Nederland

D66 werd een van de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen. Sigrid Kaag maakte de leus nieuw leiderschap sterk in haar debatten en ontpopte zich tot het boegbeeld van progressief Nederland. De verkiezingscampagne bracht ruim 1,5 miljoen kiezers in beweging en evenaarde met een historische winst van 24 zetels het beste verkiezingsresultaat ooit voor D66, die van 1994 met Hans van Mierlo als lijsttrekker. D66 werd onder meer de grootste in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Als tweede partij van Nederland levert ook D66 een verkenner om de formatie van de nieuwe regering te helpen vormgeven. Daarnaast nam het aantal leden toe, tot zelfs 1000 nieuwe leden in één dag.

Desktop Angled 2 scaled

Samenwerken is de belangrijkste succesfactor

Geheel volgens de kernwaarde van D66 kreeg DEPT® het volle vertrouwen om de voter journey van view naar vote neer te zetten. D66 en DEPT® werkten daarvoor doorlopend aan het concept, de campagneboodschappen en het mediaplan voor digitaal en ATL. Met een gezamenlijke focus op het aantrekken van een grote groep zwevende kiezers met de best mogelijke campagne, ging onze samenwerking veel verder dan de traditionele klant/bureau-relatie. Er was ruimte om foutjes te maken, elkaar uit te dagen en te leren van elkaars expertise. En doordat de communicatie 1-op-1 was, konden we bij politieke ontwikkelingen direct schakelen.

“DEPT® heeft ons optimaal geholpen met de gehele campagneopzet, van website tot verkiezingsspot. Elk puzzelstukje viel daarin perfect op zijn plaats. Onze samenwerking was intensief en daardoor bijzonder effectief te noemen.”
— Kevin Beenhouwer, Campagnemanager bij D66

Template Desktop 4

D66 aan zet

De vernieuwde website biedt een duidelijke stem en boodschap, zonder de dynamiek en menselijkheid te verliezen. De website is minimalistisch, kleurrijk en effectief: 1,5 miljoen kiezers ontdekten hier D66 en werden geactiveerd tot stemmen. De website is nu het platform geworden om veel campagnematiger te werk te gaan bij de volgende verkiezingen en het aansluiten van een groeiend aantal nieuwe leden. Daarmee heeft D66 een stevig fundament in handen om haar ambities vorm te geven. Als een van de twee grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen, is D66 nu aan zet.

d66 website design

Vragen?

Account Manager

Paul Beentjes

Ontdek meer

Justdiggit

De kracht van technologie inzetten voor een goed doel

iStock 181126562 1 scaled

Wat krijg je als je digital en tech samenbrengt met een goed doel? Een digitale marketplace waar donateurs worden gekoppeld aan Afrikaanse boeren, die met de schep in de hand leven terugbrengen in onvruchtbare grond.

Het project

Klimaat is één van de grote thema’s van deze generatie. Vanuit dit besef traint Justdiggit mensen in gebieden waar droogte heerst om halvemaancirkels te graven waarin regenwater wordt opgevangen. Dit proces van ‘vergroening’ zorgt ervoor dat de grond binnen een jaar weer vruchtbaar wordt, iets wat van levensbelang is voor de lokale bevolking en waar, op grotere schaal, de hele wereld profijt van kan hebben.

Visual Light 105 1 scaled


Klimaat is één van de grote thema’s van deze generatie

Visual Light 104 1 scaled

Het verspreiden van kennis

Justdiggit richt zich op kennisoverdracht en wil locals in staat stellen dit werk zelf te doen en organiseren. Dat alles onder begeleiding van fundi’s, de lokale rangers. Om een blijvend effect te hebben op het klimaat moeten er zoveel mogelijk hectares grond vergroend worden, en dat kan een kleine organisatie als Justdiggit niet allemaal zelf doen. Het empoweren van de plaatselijke bevolking zien zij als de duurzame oplossing.

Aan DEPT® stelde Justdiggit de vraag: hoe kan technologie helpen onze doelen te verwezenlijken? Vanuit ‘DEPT® cares’, een broedplaats voor sociale en duurzame initiatieven binnen DEPT®, werd een team samengesteld dat hierop een antwoord zou gaan formuleren.

Marketplace

Als agency hebben we veel ervaring met marketplaces. Diensten die tech marketplaces gebruiken om mensen samen te brengen, zoals Deliveroo, Airbnb en Tinder, hebben de afgelopen jaren de wereld veranderd. ”Cutting out the middle man” is een bewezen formule en daarom vroeg het team zich af of en hoe ze voor Justdiggit vraag en aanbod samen konden brengen.

In een strategie- en designsprint ontwierp het team een platform waar boeren die in een kwalificerend gebied gaten willen graven gekoppeld worden aan mensen die ze willen sponsoren. Uit research bleek dat veel van de boeren in Afrikaanse dorpen goed connected zijn. Landlijnen en ADSL zijn daar compleet overgeslagen en ze regelen veel mobiel. Zo doet ruim 40% bevolking van Tanzania al haar banking via M-Pesa, wat neerkomt op 95 miljoen ‘mobile money transactions’ per maand.

De marketplace/app werkt als volgt:

 • Mensen in het Westen kunnen makkelijk geld doneren via Ideal.
 • Op de achtergrond draait een systeem dat de donaties automatisch koppelt aan alle boeren die in een kwalificerend gebied mogen en kunnen graven.
 • Zodra een gat gegraven is, wordt het vastgelegd met een foto. Die foto wordt goedgekeurd door een fundi, die als een soort opzichter fungeert, en vervolgens wordt de transactie gedaan.
 • De donateur krijgt de foto en het transactieoverzicht. Het graven van een gat kost €3,30, waarvan €2,02 naar de boer gaat. De rest van het geld gaat naar de aanschaf van zaadjes, het salaris van de fundi, transactiekosten en het beschermen van projectgebieden tegen overgrazing door vee. Het is een eerlijk systeem en bij uitstek een voorbeeld van cutting out the middle man, waarbij Justdiggit puur de facilitator is.
Visual Light 103 4 scaled

Heldere doelen

Uitdagingen in de echte wereld

Rabobank x Justdiggit

iStock 157313406 min scaled

Resultaat

Alle projecten zijn bijzonder, maar sommige zijn net iets bijzonderder dan andere. Door gebruik te maken van digitale/tech expertise hebben Justdiggit en DEPT® een platform bedacht, ontwikkeld en getest dat een substantiële bijdrage zal leveren aan de vergroening van de aarde, en daarmee aan duurzaamheid. Een dergelijke marketplace is uniek binnen de wereld van NGO’s en een perfect voorbeeld van technologie die wordt ingezet om de wereld beter te maken door vraag en aanbod direct aan elkaar te koppelen, wat goed aansluit bij de behoefte van donateurs om grip te hebben op hun donatie. Door de lokale bevolking te enablen is het bovendien echt duurzaam ondernemen. Het is gezond ondernemerschap, dat niet blijft bij idealisme of liefdadigheid, want er wordt ook geld mee verdiend. Kortom, alle partijen worden er beter van.

Vragen?

Programme Manager

Koen Schunselaar

Ontdek meer

Een virtuele open dag voor Avans Hogeschool

Avans open dag 2

De digitale volwassenheid van Avans werd in kaart gebracht, online plannen zijn gesmeed en in 2020 is DEPT® begonnen met een drietal projecten voor Avans: de digitale open dag, het interne platform bijavans.nl en een transformatietraject. Spoiler alert: de virtuele open dag bleek zó succesvol, dat Avans deze ook na corona tijd zal blijven organiseren. De fijne samenwerking met de hogeschool is nog altijd ongoing.

Een virtuele open dag om tóch samen te kunnen komen

Daar waar Avans hogeschool normaliter meerdere open dagen per jaar organiseert voor duizenden aankomend studenten en hun ouders, was dat in 2020 en 2021 niet mogelijk vanwege het coronavirus. Hoe zorg je er als hogeschool dan toch voor dat je zichtbaar blijft? Juist, door online de spotlight te stelen. Na wat gesprekken over en weer werd duidelijk dat dept voor Avans een virtuele open dag zou gaan organiseren, die zoveel mogelijk zou gaan lijken op een fysieke open dag. dit betekent concreet: er zijn stands waar studenten terecht kunnen voor informatie over verschillende opleidingen, er worden lezingen gegeven, tussendoor kun je een hapje en drankje halen, en ga zo maar door. Net als bij een fysiek evenement, is er een tijdslot waarbinnen je naar de digitale open dag kunt gaan. Zo creëer je momentum: kun je op de aangegeven dag en tijd niet een paar uur vrijmaken, dan mis je de spreekwoordelijke boot. Of de open dag in dit geval.

Avans open dag 5

Een kijkje achter de schermen

3D animaties met React Three Fiber

Contentful: een headless, API-first CMS

Een content delivery network voor piekmomenten

Avans open dag 7

We went full on Dept

DEPT® heeft niet alleen de virtuele open dag gecreëerd, maar we hebben ook de marketing eromheen voor ons rekening genomen. Zo hebben we Campagnes Uitgezet op social media en een search campagne opgezet, met als doel de aankomende studenten en hun ouders te enthousiasmeren.

De open dag, met alle marketing eromheen, is een volwaardig ‘full dept plan’, waarbij we van begin tot eind betrokken zijn geweest. Tot op de dag van vandaag optimaliseren we het platform continu. Zo kijken we naar verdere personalisatie van het platform om de perfecte studie match voor iedere student te kunnen vinden. Al met al had de organisatie van een digitaal festival had niet beter binnen de 2025 ambitie van Avans kunnen passen.

De hogeschool had nooit durven dromen dat ze überhaupt een digitaal festival zouden organiseren, laat staan dat het zo succesvol zou worden. Ze kregen duizenden online bezoekers per open dag en maar liefst 86 procent van de deelnemers gaf aan goed te zijn geholpen met de studiekeuze. Ook werd de aantrekkelijkheid om bij Avans te studeren verhoogd van een 6,9 naar een 7,9. dit alles heeft Avans doen besluiten ook na corona deze online open dagen te blijven organiseren, parallel aan de fysieke open dagen.

Een student vertelt: “doordat de leerlingen van de Avans zelf meededen aan de presentaties, kreeg ik een goed beeld van wat ik van de opleiding kan verwachten. De sfeer was goed, de presentaties kort en bondig. Andere scholen kunnen nog wat leren van deze online zichtbaarheid.”

Vragen?

Account Manager

Sander Verwaaijen

Ontdek meer

Curio

Merkidentiteit en website geven Curio kleur

Curio 02

Als een grote scholenorganisatie zoals het ROC West-Brabant van een decentrale organisatie naar een collectieve organisatie wil gaan, dan is er een boel werk aan de winkel. Ze zochten dan ook naar een partij die hen kon helpen zich duidelijk te profileren onder één nieuw merk (Curio) en van 24 afzonderlijke identiteiten naar één heldere positionering en profilering te gaan. Zowel online als offline. Met als doel om de kloof tussen vmbo en mbo kleiner te maken. DEPT® en Studio Dumbar (part of Dept) gingen voor hen aan de slag en gaven de nieuwe organisatie kleur.


Een collectieve toekomst

Curio is de nieuwe naam van het voormalig ROC West-Brabant. Het bestond voorheen uit 24 verschillende scholen, op verschillende locaties. Elke locatie had een eigen website, stijl van communiceren en logo, wat zorgde voor inconsistentie. De nieuwe organisatie stond voor de uitdaging om één organisatie te willen worden en dat in alle uitingen tastbaar te maken. Hoe moet Curio eruit gaan zien? Waar moet het voor staan? Hoe moet het klinken? En hoe moet de online en offline aanwezigheid vormgegeven worden? Met deze en andere vragen gingen wij voor hen aan de slag.

Van idee naar identiteit

De strategie

Flexibiliteit als drijfveer

Curio 9

Flexibiliteit als drijfveer

Er is gestart door de kenmerken van de organisatie door te vertalen in de eerste concepten en hierbij de uniformiteit van de organisatie de rode draad te laten zijn. Door te kiezen voor een aantal vaste kleurencombinaties spreekt de diversiteit en levendigheid van de organisatie. De stijl en het gekozen lettertype is hierbij hetzelfde, waardoor de uniformiteit gegarandeerd kan worden.

Het gekozen ontwerp van het logo toont de flexibiliteit en persoonlijke focus van Curio. Naast het ‘gewone’ woordmerk, kan het logo ook zo vervormd worden dat er meerdere varianten ontstaan. Op deze manier wordt het statische woordmerk een levende entiteit dat kan groeien en evolueren, net zoals de Curio-studenten en de organisatie zelf.

Template Full screen 1

Umbraco 8 als de basis

Naast basale features zoals het gemakkelijk kunnen vinden van een opleiding en een locatie, was er veel aandacht voor het kleurenpalet en het zorgen voor één lijn met de vastgestelde identiteit en het magazine. Een vaste set kleurencombinaties werd geïmplementeerd, wat de developers bij DEPT® mogelijk maakten in Umbraco, voor zowel desktop, tablet als mobiel. Elke pagina heeft een eigen kleurencontrast en kleurenschema gekregen. Om rekening te houden met de leesbaarheid richtlijnen van de overheid, werd eveneens een contrast modus toegevoegd als feature. Dat de keuze viel op Umbraco 8 was geen toeval. Bij DEPT® zijn we Umbraco Certified Partner en is er ruime ervaring met dit flexibele content management systeem. Ook was het toegankelijke karakter van Umbraco een extra reden om dit CMS te kiezen, zodat medewerkers van Curio hier in de toekomst gemakkelijk mee kunnen werken. Het bouwen van de nieuwe Curio-website is gedaan op basis van de Umbraco-standaard van Dept: dit is het standaard pakket waarmee we van start gaan met elke website, waardoor we extra vaart kunnen maken in diverse projecten en zaken als SEO en security sneller kunnen organiseren. Dit overigens zonder in te leveren op kwaliteit of persoonlijke wensen. Win-win. En het resultaat voor Curio mag er zijn. 

Template Desktop 1 3

DEPT® x Curio

Samenwerken met Curio was van de eerste kop koffie tot de laatste call een succes te noemen. De communicatie liep gesmeerd, we konden snel met elkaar schakelen en doordat we veel vrijheid en vertrouwen kregen konden we onze creativiteit en skills alle ruimte geven. We zijn trots op het eindresultaat en hoe we zowel vanuit DEPT® als Studio Dumbar (part of Dept) de visie van Curio tot leven hebben laten komen. Zowel on- als offline. Het vertelt het verhaal van trotse medewerkers en dat van studenten die niet alleen een fijne en leerzame tijd hebben bij Curio, maar ook erna kunnen floreren in wat ze willen gaan doen. 

Vragen?

Account Manager

Sander Verwaaijen

Ontdek meer

Brede digitale innovaties voor Wij Techniek

Wij techniek 2@1 5x scaledDe vakmensen van de technische installatiebranche brengen techniek tot leven. Wij Techniek (voorheen OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) zorgt ervoor dat deze vakmensen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. En juist met het oog op de toekomst was het hoog tijd voor digitale vernieuwing van dit technische kennisinstituut. DEPT® verzorgt nu voor Wij Techniek een splinternieuwe website en brede digitale innovaties. Wij Techniek wordt helemaal future-proof

Wij techniek 4@1 5x scaled

Voor vakmensen van nu en de toekomst

De missie van Wij Techniek is eigenlijk simpel: hun 130.000 vakmensen in de technische installatiebranche in staat stellen om hun talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten in de toekomst. Zodat elke generatie én de nieuwe talenten de technische installatiebranche continu weten te vinden. Met een verouderde website en digitale aanwezigheid werd dat echter steeds lastiger, merkten ze. DEPT® werd ingevlogen voor een digitale make-over.

Wij techniek 6@1 5x scaled

Doelen in volle breedte

De samenwerking met Wij Techniek was voor DEPT® al direct leuk en interessant, omdat ze een breed digitaal vraagstuk hadden. De noodzaak om digitaal te versnellen en te vernieuwen was groot en die ambitie voelden we in de volle breedte. Ook in het merk zelf, hun naamgeving en de communicatie met hun doelgroep gingen ze voor een vernieuwingsslag. Ze richtten zich eerst op bedrijven, maar wilden zich veel meer op de vakmensen van nu en de toekomst gaan focussen. Met de hulp van DEPT® wilden ze dé plek worden voor iedereen binnen de branche om een volgende stap te nemen. Om een artikel te lezen, maar ook om tools te krijgen om een opleiding te volgen. Van vragen als ‘Hoe solliciteer ik?’ tot ‘Hoe ga ik om met fysieke arbeid op latere leeftijd?’ Kort gezegd: een platform voor een carrière lang ontwikkelen. Met dat in gedachten zijn we het proces gestart.

Wij techniek 8@1 5x scaled

Wij Techniek digitaal vleugels geven

Aan de tekentafel

Een focus op toegankelijkheid

De realisatie van het nieuwe platform

Wij techniek 10@1 5x scaled

De toekomst

Nu OTIB verder gaat als Wij Techniek, en met de lancering van de nieuwe website is het officieel de start van een nieuw, digitaal tijdperk voor de brancheorganisatie. Met DEPT® als strategische partner is deze website nog maar het begin van de samenwerking. Wij blijven samen met hen nadenken wat in de toekomst voor nog meer betrokkenheid van de doelgroep en impact van de organisatie gaat zorgen. En ook hoe de organisatie het best digitaal kan uitbouwen.

Vragen?

Account Manager

Mark van den Beij

Ontdek meer

Volgende casestudy

Zeeman

Personaliseer je ervaring

Wij gebruiken functionele cookies om de website beter te laten werken, analytische cookies om gedrag te meten en marketing cookies om advertenties- en content te personaliseren. Wij verzamelen gegevens over de manier waarop je onze website gebruikt om onze website makkelijker in gebruik te maken maar ook om communicatie in advertenties, op onze website of apps op jouw interesses kunnen afstemmen en personaliseren. Data verzameld via marketing cookies wordt ook gedeeld met derde partijen. Door op accepteren te klikken ga je hiermee akkoord. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.